Den udvikling hilser vi velkommen i Private Banking. I de kommende uger sætter vi derfor fokus på kvinder, der investerer. Vi har i den forbindelse bedt fem kvinder i Private Banking Danmark om at fortælle deres personlige historie om, hvordan de kom i gang med at investere.

Her giver vi ordet til Lissen Hallager, der er Private Banking Direktør i Danske Bank Private Banking, København:

”Hvis man vil, så kan man sagtens”

Jeg tror fuldt og fast på, at investering er for alle – uanset køn, alder eller stadie i livet. Og fordi vi i stigende grad kan bidrage til den bæredygtige omstilling gennem vores investeringer, tror jeg, at flere og flere kvinder vil investere i fremtiden. Det er jo fantastisk, at vi på samme tid kan gøre noget godt både for vores omverden og for vores formuer.

Hvordan startede du?

Jeg blev selv introduceret for investering, da jeg startede i banken for over 30 år siden – i 1989. Her fik jeg ret hurtigt en åbenbaring; Tænk, at for de penge, du arbejder hårdt for, får du andre til at arbejde lige så hårdt. Det skabte helt naturligt en interesse for mig, og jeg begyndt at investere i enkeltselskaber og brancher. Pludselig fulgte jeg med i aviser og interesserede mig for ledelsen i et selskab eller historien bag en virksomhed.

Hvilket råd vil du give til kvinder, der overvejer at investere?

Kort sagt: Hvis man vil, kan man sagtens. Der er masser af muligheder for at investere i dag, og der er også ”lette” løsninger at komme i gang med. Selv bruger jeg i dag investerings-appen June. Det er nemt og bekvemt, fordi jeg ikke behøver at bruge tid på det i en travl hverdag. Jeg valgte en af Junes relativt forsigtige fonde – den, der hedder June Balanced Screened. Det er en god måde at tage hånd om det tillidsspørgsmål, som investering jo i bund og grund er: Er det ansvarligt? Får jeg afkast? Hvordan kan jeg se udviklingen? Kan jeg leve med ikke at have ”hands on”?

Med June arbejder bankens erfarne investeringseksperter for mig, og jeg kan nøjes med at tjekke afkastet en gang imellem. Og så har jeg faktisk for nylig skiftet til den lidt mere risikobaserede June Progressive Screened. Her er der lidt flere aktier og lidt højere risiko, men også lidt højere forventet afkast – og fordi min tidshorisont er lang, virker det som en god løsning for mig.

Budskabet er ikke, at den nemme løsning altid er den rette løsning, men June er en god måde at lære sig selv som investor at kende på. Vi har jo forskellige investeringspræferencer og værdier. Det vigtigste er blot at komme i gang, hvis man har lyst – så kan man altid gradvist tilpasse mod investeringsløsninger, der i endnu højere grad matcher ens værdier og overbevisninger.


Denne artikel udgør ikke i sig selv investeringsrådgivning. Den skal ikke ses som opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter eller investeringsservices. Investering er altid forbundet med en risiko, og afkast kan være negativt. Du er selv ansvarlig for at afklare juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering for dig.

Artiklen er markedsføring udarbejdet af Danske Bank A/S, Bernstorffsgade 40, 1577 København V, VAT.no. 61 12 62 28.