”Der kan være mange grunde til, at man ønsker at give et større beløb videre. Det kan være det unge menneske, der skal starte på studiet og har brug for hjælp, støtte til et boligkøb, selvfinansieret uddannelse eller lignende. Men det kan også være andre situationer, hvor man ønsker at hjælpe nogen i sin familie eller nærmeste omgangskreds nu og her, og ikke en gang langt ude i fremtiden,” fortæller Neel Frederikke Gronemann, afdelingschef i Investment Tax.

”Der er tre forskellige måder, man typisk kan gøre det på. Enten i form af gaver, familielån eller arveforskud. Der er forskellige regler for hver måde, som man skal være opmærksom på", fortæller hun.

#1: Giv en gave

Forældre og bedsteforældre kan give børn og børnebørn en gave på op til 69.500 kr. om året skattefrit (2022). Man kan naturligvis også give større gaver, men gør man det, skal modtageren betale arveafgift på 15% af beløb over 69.500 kr.

Forældre kan give 69.500 kr. hver til et barn om året, og det samme kan alle bedsteforældre individuelt. Hvis begge forældre og fire bedsteforældre giver en gave, kan et barn modtage 417.000 kr. skattefrit på et år.

Reglen gælder for børn og børnebørn, herunder stedbørn og adopterede børn, uanset alder (også over 18 år). Beløbet nævnt her gælder for 2022. Beløbet bliver typisk justeret en smule op hvert år for at følge den generelle prisudvikling.

Man kan også give gaver til sine svigerbørn, dog er grænsen her 24.300 kr. Hvis beløbet overstiges, er afgiften 15%.


#2: Familielån

Vil man give et større beløb, kan en mulighed være at yde et familielån. Der er ingen begrænsninger på beløb, og familielån kan være både afdrags- og rentefri. Familielån kan ydes til hvem som helst, så til trods for navnet er det ikke et krav, at man er beslægtede. Det er dog tre krav:

  1. Lånet skal ydes som et anfordringslån – dvs. at det kan opsiges af långiveren med kort varsel, for eksempel 14 dage.
  2. Der skal oprettes et gældsbrev, som beskriver lånets betingelser og underskrives af begge parter.
  3. Der skal være tale om et reelt gældsforhold – altså et virkeligt ydet lån. Det må eksempelvis ikke være en del af gældsbrevet, at man nedskriver gælden med det skattefri gavebeløb hvert år. Gaver og familielån skal holdes adskilt.

 

Arveforskud kan være en idé, hvis en arving har brug for økonomisk hjælp nu og her, men man ikke vil gøre forskel på sine arvinger i sidste ende.

#3: Arveforskud

Når man giver et arveforskud, skal beløbet trækkes fra modtagerens andel, når den endelige arv en dag skal fordeles. På den måde kan man lade en arving modtage et beløb før andre, men stille alle arvinger lige i sidste ende.

Har man eksempelvis to voksne børn, hvoraf den ene har brug for 250.000 kr. til at finansiere en uddannelse, kan man yde dette barn et arveforskud. En dag når arven skal fordeles, vil det barn, der ikke har fået arveforskud, have krav på 250.000 kr. mere end det barn, som fik arveforskuddet.

Beløbsgrænsen for, hvornår der skal betales boafgift af arveforskud, er 69.500 kr., ligesom ved andre gaver. Det betyder, at børn, der modtager et arveforskud, skal betale boafgiften (15%) af beløb over 65.500 kr.

Man kan give afgiftsfri arveforskud til personer, der er ens arving. Man kan for eksempel ikke give arveforskud til sine børnebørn, hvis ens børn lever, medmindre børnebørnene i et testamente er indsat til at arve (og derved er blevet ens arving).

Yder man arveforskud til andre, f.eks. ens søster eller niece, skal modtageren betale indkomstskat – og der er ingen afgiftsfri ”bundgrænse” (svarende til det afgiftsfri gavebeløb).

Tag advokaten med på råd

Danske Bank anbefaler altid, at man tager en advokat med på råd, når man opretter et familielån. Som kunde i Danske Bank Private Banking er du altid velkommen til at kontakte din Private Banker for at få sparring.

Har du overvejet dit testamente?

Læs mere