Danske Bank sætter et nyt mål om at levere over 100 mia. kr. til bæredygtig finansiering frem mod 2023. Samtidig forpligter Danica Pension sig til i 2023 at placere 30 mia. kr. i investeringer, der understøtter den grønne omstilling, og Danske Bank-koncernen vil reducere sin egen CO2-udledning med 75 pct. i forhold til 2010.

41baf7e4-00090249-2370f9a8


Danske Bank sætter for første gang et specifikt mål for den samlede volumen af bæredygtig finansiering, som banken stiller til rådighed for kunderne. Bæredygtig finansiering kan bestå i at hjælpe virksomheder, finansielle institutioner og stater med at udstede grønne obligationer, der gør det muligt at skaffe finansiering til bæredygtige projekter, eller det kan bestå i grønne lån til kunder, der arbejder med klimaforbedrende tiltag, eller i udlån til projekter, der fx reducerer CO2- udledningen.

I Danske Bank både kan og vil vi gøre mere for at bidrage til en grønnere og mere bæredygtig økonomi. Derfor offentliggør vi i dag ambitioner og klare mål for indsatsen frem mod 2023.

Berit Behring

Bankdirektør og ansvarlig for blandt andet samfundsansvar og bæredygtighed i Danske Bank.

Senest i 2023 skal bankens samlede finansiering til bæredygtige formål mere end fordobles og nå over 100 mia. kr. fra det nuværende niveau på 46 mia. kr. Inden for investering forpligter Danica Pension sig samtidig til at tredoble niveauet af investeringer, der understøtter den grønne omstilling, fra 10 til 30 mia. kr. allerede i 2023, som et led i Danica Pensions 2030-mål om at nå en samlet investering i området på 100 mia. kr. Sideløbende introducerer Danske Bank også et 2023-mål om at reducere sin egen CO2-udledning med 75 pct. i forhold til 2010, hvilket svarer til en reduktion på 10 pct. i forhold til 2019.

Ud over disse mål vil Danske Bank fortsat arbejde med at integrere såkaldte ESG-forhold inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse yderligere i investerings- og udlånsprocesserne, når banken vurderer risici og muligheder. Banken vil også introducere flere bæredygtige produkter til kunderne samt løbende skabe endnu mere gennemsigtighed omkring de konkrete bæredygtighedsprofiler for eksempelvis investeringsfonde, blandt andet via sin ”ESG Inside”- mærkning. Derudover vil banken senest i 2023 sætte et klimamål for sine udlån til erhvervskunder i overensstemmelse med klimamålsætningerne for Paris-aftalen.

Ambitionerne går videre end den grønne omstilling

Målene for Danske Banks finansierings- og investeringsaktiviteter er en del af bankens syv fokusområder inden for samfundsansvar og bæredygtighed. Blandt de andre mål, som banken offentliggør i dag, er et nyt 2023-mål om at støtte 10.000 opstarts- og vækstvirksomheder med fx rådgivning, rekruttering og netværk, samt at Danske Bank i 2023 skal have øget andelen af kvinder i højere lederstillinger med 50 pct. i forhold til i dag – fra 23 pct. i 2019 til 35 pct. i 2023.

Det er ikke nyt, at vi arbejder med disse ting, men målene er udtryk for, at vi ønsker at gøre mere og er klar til at blive målt på vores resultater.

Samtidig med at vi har skruet op for vores ambitioner, er det vigtigt for os at have en balanceret tilgang. Området er i hastig udvikling, og vi skal hele tiden følge op og være klar til at udvikle vores mål undervejs.

Berit Behring

De konkrete mål for Danske Banks syv fokusområder inden for samfundsansvar og bæredygtighed kommer i forlængelse af bankens ambitioner om at blive en bedre bank for alle interessenter – kunder, medarbejdere, samfundet og aktionærer – der blev offentliggjort i november 2019.


Om bæredygtig finansiering og grønne obligationsudstedelser

Bæredygtig finansiering er formidlingen af kapital til projekter med en klart defineret miljø- eller samfundsmæssig gevinst, eksempelvis projekter, der har til formål at reducere CO2-udledningen. Dette kan ske i form af grønne lån til kunder, der arbejder med et grønt formål, eller ved at hjælpe kunder med at udstede grønne, sociale eller bæredygtige obligationer, der gør det muligt for udstedere – virksomheder, finansielle institutioner og stater – at skaffe finansiering til projekter, der understøtter en bæredygtig udvikling. Danske Bank tilsluttede sig Green Bond Principles i 2014 og har som den første nordiske bank indgået partnerskab med Climate Bond Initiative (CBI).