Kort fortalt

  • Trods udbredt usikkerhed anbefaler vi generelt investorer at holde fast i deres investeringer.
  • Vores investeringsspecialister følgende udviklingen nøje, time for time.
  • Vi sørger løbende for at justerer investeringerne i vores investeringsløsninger, hvis vi vurderer, at der er behov for det.


Krigen i Ukraine eskalerer dag for dag med nye voldsomme kamphandlinger og nye omfattende sanktioner. Det er på alle måder en rigtig sørgelig udvikling, som skaber meget ulykke og utryghed.

Selv om investeringer for nogle kan føles som et uvæsentligt emne lige nu, er andre meget usikre på, hvordan de skal forholde sig til deres investeringer i øjeblikket. Vi har derfor bedt Danske Banks chefstrateg, Frank Øland, give sin vurdering.

”Det er helt forståeligt, at den dramatiske situation i Ukraine og i Europa fylder rigtig meget i mange investorers bevidsthed, men man skal passe på ikke at komme til at sælge i panik,” siger Frank Øland.
Vores specialister justerer løbende investeringerne i vores investeringsløsninger, hvis de vurderer, at der er behov for det.
Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank. 
Kan gå hurtigt den anden vej
Generelt anbefaler han investorer at holde fast i deres investeringer og afvente udviklingen i den kommende tid.

“På kort sigt ser vi en øget risiko for kursudsving på de finansielle markeder, afhængig af udviklingen i Ukraine og sanktionerne mellem Vesten og Rusland. Aktierne kan godt falde yderligere i de kommende dage og uger, men det kan også pludseligt gå hurtigt den anden vej – og på 3-6 måneders sigt forventer vi, at aktiekurserne vil være højere, end de er i dag, selv om der selvfølgelig ingen garantier er for det,” fortæller Frank Øland og uddyber:

"Selv om krigen i Ukraine og sanktionerne kan have en negativ effekt på væksten især i Europa, forventer vi overordnet set fortsat en solid global vækst i år, hvor vi træder ud af coronakrisens skygge, og der kommer yderligere gang i forbruget og beskæftigelsen. Samtidig vil forårets varmere vejr snart reducere efterspørgslen efter gas og gøre os mindre sårbare i tilfælde af, at Rusland stopper deres gasleverancer til Europa, og derudover har EU en relativt begrænset eksport til Rusland."

Vi følger investeringerne tæt
Frank Øland understreger, at vi i Danske Bank følger udviklingen tæt, dag for dag og time for time.

”I vores investeringsløsninger som fx Flexinvest Fri, Danske Porteføljepleje og Puljeinvest, hvor vi investerer på vegne af kunder, sørger vores investeringsspecialister løbende for at justere sammensætningen af investeringer, hvis de vurderer, at der er behov for det. Her har de senest reduceret risikoen i porteføljerne lidt som følge af den udbredte usikkerhed,” siger Frank Øland.

For investorer, der selv styrer deres investeringer, anbefaler Frank Øland i øjeblikket at have en neutral vægt i aktier – dvs. at investorer har samme andel af aktier i deres portefølje, som deres investeringsprofil tilsiger, at de skal have på lang sigt.

”Generelt gælder det om at holde hovedet koldt som investor, så man ikke kommer til at reagere på følelser – og det er i særdeleshed vigtigt i en tid som denne, hvor vi bliver bombarderet med voldsomme og ubehagelige nyheder,” siger han.


HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder