Pension

Pension handler ikke kun om at få råd til en god alderdom, det handler også om at sikre dig selv og dine nærmeste, mens du stadig arbejder. Der er forskellige former for pension. Du kan fx få den udbetalt i en afgrænset periode, på én gang eller hele livet.

Book et møde, og få styr på din pension  
- eller ring på 70 123 456

Find den rigtige pension til dine behov i oversigten nedenfor. Jo før du tager stilling, jo hurtigere kan du tilpasse din opsparing til dine behov og forventninger. Pensionsopsparingen får også længere tid at vokse i.


Jeg vil...

Vælg
Spare op
Forsikre mig og min familie

Hvordan skal pengene udbetales?

Vælg
I en afgrænset periode
På én gang
Hele livet

Produktsammenligning

Se hvad og hvordan vores skadesforsikringer dækker, for eksempel forsikringer ved tab af erhvervsevne og kritisk sygdom.

Læs mere

Tal med os om pension

Book møde

- eller ring til os på 70 123 456

Værd at vide om pension

Få svar på ofte stillede spørgsmål om pension

 • Hvilken pension skal jeg vælge?

  Den rigtige pension er den, der passer til dine behov og ønsker senere i livet. Du bør løbende sørge for, at din pension matcher din aktuelle situation. Hvis du sørger for at pleje pensionen, får du mere at leve for som pensionist. 

  Du får en bedre økonomi med en pensionsplan. Hvis du indbetaler mellem 10 og 20 pro-cent af din løn i hele arbejdslivet, har du god mulighed for at opretholde din levestandard afhængig af indtægt og formue.

  Du kan overordnet vælge mellem tre former for pensionsopsparinger – Aldersopsparing, Ratepension og Livsvarig pension. Med en Aldersopsparing får du udbetalt pengene på én gang, mens du med en Ratepension får udbetalt penge hver måned i 10-30 år, når du går på pension. Har du en Livsvarig pension, får du udbetalt penge hver måned resten af livet. 


  Tal med os om dine pensionsdrømme
  - eller ring på 70 123 456

 • Hvilke pensioner har jeg - og kan jeg spare noget på at samle dem?
  Vi har typisk pensioner flere steder. De såkaldte arbejdsmarkedspensioner oprettes af dine arbejdsgivere, mens de individuelle er dem, du selv opretter. 

  Der kan være fornuft i at samle dine pensioner – især hvis du har flere mindre. Du sparer omkostninger, og de mindre pensionsordninger bliver ikke spist op af gebyrer. Log på pensionsinfo.dk og se, hvilke pensionsopsparinger du har i dag.
 • Få god rådgivning til resten af livet
  Godt begyndt er halvt fuldendt. Det gælder især for din pension. Hvad ønsker du dig af din tredje alder? Vores pensionsrådgivere har stor erfaring, og de er klar til at hjælpe med at sikre dig den bedste pension. Det er et indviklet område, som kan være svært at overskue alene.

  Som kunde i Danske Bank kan du få et gratis møde om pension, hvor I taler om dine pensionistdrømme. Her kan du bl.a. få et tjek af dine nuværende pensioner, en beregning af mulig pensionsalder og meget andet. I kan lægge en plan, hvis du vil tidligt på pension. Der er også flere ting, du kan gøre, hvis pensionen ikke rækker.

  Vær særligt opmærksom, hvis du er lavtlønnet eller har haft store lønudsving. Du har som tommelfingerregel brug for 80 % af din tidligere slutløn, hvis du vil opretholde samme levestandard. Med god rådgivning kan du undgå de 5 klassiske pensionsfælder.

  Hvordan skal din pension planlægges?

  Pension kan være et indviklet område, som de færreste mennesker kan overskue alene. Med en god rådgiver ved din side, kan du sikre dig den bedste mulige økonomi.

  Som kunde i Danske Bank kan du få en gratis samtale om pension.

  Book møde

 • Din pension er mere end din pensionsopsparing
  Vi fokuserer på din samlede formue. Udover pensionsopsparingen har du muligvis også friværdi i din bolig eller andre værdier. De tæller også med i den samlede formue. 

  Har du frie midler, som ikke er bundet i en pensionsopsparing? Så kan disse bruges som et ekstra ben i din pensionsplan, hvis de investeres. Du kan investere på mange måder med Danske Bank. Vi kan gøre det sammen, vi kan investere for dig, eller du kan gøre det selv. 
 • Knyt forsikringer til pensionen

  Pensionsopsparing er ofte den største opsparing, vi laver i løbet af livet. Der går typisk mange år, inden du ser gevinsterne ved opsparingen.

  Men ofte er der forsikringer knyttet til din opsparing, som du også kan få gavn af, før du går på pension. Forsikringerne sikrer dig og din familie, hvis der sker noget uventet. 

  Der er især én forsikring, som er god at have – tab af erhvervsevne (TAE-forsikring). 

  En TAE-forsikring sikrer dig en fast andel af din tidligere indtægt, hvis du mister evnen til at arbejde helt eller delvist. Den kan ikke sammenlignes med en ulykkesforsikring, som dækker med en fast bestemt sum som følge af en ulykke. Omkring hver femte får på et tidspunkt brug for forsikring af løn.

  En sundhedsforsikring giver ekstra tryghed ved sygdom og skader, mens forsikringen mod kritisk sygdom giver tryghed ved alvorlig sygdom. En livsforsikring sikrer din familie og andre økonomisk, hvis du dør, før du forlader arbejdsmarkedet.

   

  Lad os sammen få styr på din pension og forsikringer
   Book møde
  - eller ring på 70 123 456