Livsforsikring

Økonomisk tryghed til dine efterladte, hvis du dør før efterlønsalderen.

 • Undgå økonomiske problemer ved dødsfald
 • Lad dine efterladte bibeholde levestandarden 
 • Skræddersy din forsikring
Med en livsforsikring kan du sikre din familie økonomisk, hvis du dør.

Forsikringen kan f.eks. hjælpe dem til at blive boende, hvor I bor nu, eller give dem tryghed og vished for, at de ikke bliver ekstra belastet med økonomiske problemer midt i sorgen.

Du kan også sikre andre end familie – f.eks. en kompagnon i en fælles virksomhed. Der findes med andre ord mange typer af livsforsikring, og det gør det muligt at lave den løsning, der passer præcis til dig og dit behov.

Livsforsikring

Fakta

 • Gruppelivsforsikring – en god basisforsikring 

  Gruppelivsforsikringen skal oprettes, inden du fylder 50 år, og den findes i to varianter:

  • Almindelig: Der udbetales et engangsbeløb i tilfælde af din død. Udbetalingen sker til den begunstigede på forsikringen (læs mere om begunstigede under punktet ”Hvem udbetales pengene til”). Indbetalingerne til forsikringen kan ikke trækkes fra i din personlige indkomst. Til gengæld skal der ikke betales skat af de penge, der bliver udbetalt. Der skal betales boafgift ved udbetaling i henhold til regler om boafgift.

  • Krydslivsforsikring: Du får udbetalt et beløb ved den, du ”krydser” forsikring med. F.eks. kan du får et forsikringsbeløb, hvis din samlever dør, eller din samlever kan få udbetalt et beløb ved din død. Pengene udbetales som et engangsbeløb. Indbetalingerne til forsikringen kan ikke fratrækkes i skat. Til gengæld skal der ikke betales skat af de penge, der bliver udbetalt. Der skal ikke betales boafgift ved udbetaling.
 • Individuel livsforsikring 

  Du kan oprette en individuel livsforsikring, så den passer til dig og din families situation. En individuel livsforsikring kan også oprettes som supplement til en gruppelivsforsikring. Livsforsikringen kan oprettes, indtil du fylder 60 år. Du bestemmer selv dækningens størrelse, som prisen bl.a. afhænger af. Der er forskellige typer af individuelle livsforsikringer, bl.a.

  • Børnerente, som sikrer dine børn en løbende udbetaling over en årrække

  • Krydslivsforsikring, som er god til dig, der lever i et papirløst forhold eller gerne vil sikre en forretningspartner.

  • Almindelig livsforsikring, som udbetales som et engangsbeløb eller som løbende udbetalinger.
 • Hvem udbetales pengene til?

  På de fleste livsforsikringer udbetales pengene fra forsikringen til den eller de personer – kaldet begunstigede – som du har valgt at registrere på forsikringen. Det sker uden om boet direkte til den eller de begunstigede, og udbetalingerne er derfor normalt beskyttet mod afdødes kreditorer.

  På krydslivsforsikringer udbetales pengene dog til ejeren af forsikringen, fordi man her forsikrer en andens liv.

 • Helbredsoplysninger 

  Vi skal vurdere dine helbredsoplysninger og erhvervsoplysninger, inden du kan oprette en livsforsikring.  
 • Samlet rådgivning

  Opretter du alle dine forsikringer via Danske Bank, kan vi lave en samlet løsning, der svarer til dine behov. Vi ser på helhederne – dvs. vi tager højde for din økonomi, dine formueforhold, offentlige ydelser osv. Vi forholder os også til, hvilke forsikringer du har i forvejen, for at sikre, at du har de dækninger, du ønsker og har brug for.   
 • Forskellige muligheder til dit behov 

  En livsforsikring kan oprettes som en gruppeforsikring, en individuel forsikring eller en kombination af begge. Gruppeforsikring betyder, at der er tale om en forsikring med nogle på forhånd bestemte beløb og priser – og at den samme forsikring købes af en gruppe af mennesker. Dermed bliver forsikringen mere enkel. Den individuelle forsikring kan i højere grad målrettes dine ønsker og behov.

Pension

Tips & Råd

Andre har også set


Tak for din interesse

Vi har modtaget din henvendelse, og du hører fra os
hurtigst muligt. Vi bestræber os på at svare inden for
24 timer på hverdage.

Med venlig hilsen
Danske Bank

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.