Oplysninger, vi har om dig, og hvordan vi bruger dem

I Danske Bank ønsker vi at tilbyde dig den bedste rådgivning og de bedste løsninger med udgangspunkt i dit liv og dine behov. Jo bedre vi kender dig, jo bedre kan vi rådgive dig og tilbyde dig de rigtige løsninger på det rigtige tidspunkt, og derfor registrerer og bruger vi oplysninger om dig.

Vi ønsker at passe lige så godt på dine personoplysninger som på din økonomi, fordi det er udgangspunktet for et godt kundeforhold med dig. Derfor tager vi alle relevante forholdsregler for at beskytte dine oplysninger.

Nedenfor kan du læse mere om
  hvorfor vi registrerer oplysninger om dig
  hvilke oplysninger vi registrerer og bruger
  hvordan du får et overblik over oplysningerne
  hvordan vi bruger oplysningerne til gavn for dig
 • Hvorfor registrerer og bruger vi personoplysninger?

  Vi registrerer og bruger oplysninger om dig for at kunne rådgive dig bedst muligt, tilbyde dig de bedste løsninger, beskytte dig mod svindel og samtidig leve op til de lovkrav, der gælder for os som en finansiel institution.

  Det betyder, at vi registrerer og bruger personoplysninger, når

    du har indgået eller overvejer at indgå en aftale med os om en service eller et produkt
    du har givet samtykke til, at vi må bruge dine personoplysninger til et specifikt formål
    lovgivningen kræver det af os

   

 • Hvilke personoplysninger registrerer og bruger vi?

  Afhængigt af serviceydelsen eller produktet registrerer og bruger vi forskellige typer personoplysninger. Personoplysningerne er oplysninger om dig, som du giver os, eller som du har givet samtykke til, at vi må registrere, herunder

    grundlæggende personoplysninger, f.eks. dit navn og dine kontaktoplysninger
    oplysninger om din økonomi, f.eks. indkomst og gæld 
    oplysninger om din uddannelse eller dit erhverv
    oplysninger om din familie og husstand
    oplysninger om de services og produkter, vi leverer til dig, herunder dine præferencer i den forbindelse

 • Sådan får du et overblik

  Under punktet Profil i mobilbanken kan du nemt få et overblik over udvalgte oplysninger, du har givet os. Under Profil finder du dine kontaktoplysninger og oplysninger, du har givet os om din husstand, indkomst, gæld og så videre. Du kan også opdatere oplysningerne, hvis der er sket forandringer i dit liv. Din rådgiver kan se oplysningerne, så du kan få den bedst mulige rådgivning.

  Under Profil kan du også se de dokumenter, du har underskrevet digitalt, og administrere dine samtykker til videregivelse og opbevaring af oplysninger.

  Download mobilbanken:

  AppStore   Google Play

  Du kan også opdatere dine oplysninger i Danske Netbank eller ved at kontakte os.

  Hvis du ønsker et hurtigt overblik over de mest almindelige oplysninger, vi behandler om dig, så har vi udarbejdet en nem og forståelig oversigt med disse udvalgte oplysninger. 

  Oversigten vil blive sendt til dig inden for et par dage. Oversigten indeholder forskellige typer oplysninger f.eks. kontaktoplysninger, konto- og kortoplysninger, oplysninger om betalingsaftaler, produkter og ydelser og oplysninger om samtykker, lån og kreditter, du har hos os. 

  Bestil oversigt

  Hvis du i stedet ønsker fuld indsigt i dine personoplysninger i henhold til artikel 15 i EU's databeskyttelsesforordning (GDPR), bedes du sende dit fulde navn, telefonnummer og eventuelt en præcisering af, hvilke oplysninger du ønsker indsigt i til GDPR-insight@danskebank.dk.

  Vi vil besvare din indsigtsanmodning hurtigst muligt og senest inden for en måned. Der kan i særlige situationer og helt undtagelsesvist gå op til tre måneder, inden du modtager vores besvarelse af din indsigtsanmodning. I disse situationer vil vi gøre dig opmærksom på forlængelsen af fristen og årsagen hertil.

 • Sådan får du ændret oplysninger, vi har om dig

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du mener, at vi har oplysninger om dig, som ikke er opdaterede eller er irrelevante, så vi kan rette eller slette dem. Du skal dog være opmærksom på, at ifølge lovgivningen er vi forpligtet til at gemme visse oplysninger i op til flere år, også selvom du ikke længere er kunde hos os.
 • Samtykke

  For at rådgive dig bedst muligt og tilbyde dig de bedste løsninger kan vi bede om dit samtykke til at videregive oplysninger til tredjeparter eller opbevare oplysninger om dig.

  For eksempel kan vi bede om dit samtykke til at indhente din årsopgørelse og dine seneste lønsedler fra skattemyndighederne, så vi kan beregne din disponible indkomst. Vi kan også bede om dit samtykke til at opbevare oplysninger om, hvornår og hvorfor du bruger vores online-tjenester, eller til at kontakte dig via e-mail og telefon. I Danske Netbank og den nye mobilbank kan du se en oversigt over dine samtykker.

  Vi sælger ikke dine personoplysninger til andre.

Hvordan giver oplysningerne værdi for dig?

Vi bruger dine oplysninger til at rådgive dig bedst muligt, tilbyde dig de bedste løsninger og passe på dine penge. Her er fire eksempler på, hvordan vi kan bruge oplysningerne til at skabe værdi for dig.

Økonomisk rådgivning

At rådgive dig om vigtige økonomiske beslutninger er en grundlæggende del af at være din økonomiske rådgiver – og jo bedre vi kender dig, jo bedre kan vi rådgive dig. Hvis du for eksempel er på udkig efter en ny bolig, baserer vi vores anbefalinger på oplysninger om din indkomst, din gæld og dine udgifter. Men vi tager også højde for dine fremtidige planer, f.eks. om du planlægger at få barn, søge nyt job eller købe en bil. Ved at tage alle disse oplysninger i betragtning kan vi vise dig, hvilke muligheder du har, og rådgive dig på en måde, der gør det muligt for dig at leve det liv, du ønsker - også i fremtiden.

Vi passer på dine penge 

At beskytte dig mod svindel er meget vigtigt for os. Vi screener alle transaktioner og bruger oplysningerne om dig til at identificere transaktioner, som kan tyde på svindel. Hvis en transaktion ser mistænkelig ud, fordi den afviger fra din normale adfærd eller ligner en velkendt type svindel, undersøger vi transaktionen på dine vegne. Hvis vores mistanke er rigtig, kontakter vi dig.

Her er to eksempler på, hvordan en mistænkelig transaktion eller aktivitet kan se ud:

 • Uregelmæssige betalinger til konti, du ikke har overført penge til før, eller pludselige, store betalinger i udlandet
 • En anden end dig selv forsøger at få adgang til dine konti eller benytte dit kreditkort

Bemærk, at de oplysninger, vi bruger til at forebygge svindel, ikke bruges til kommercielle formål. Det handler om at passe på dine penge. Du kan få mere at vide om, hvad du kan gøre for at beskytte dig selv online på vores hjemmeside om sikkerhed på nettet.

Læs om IT sikkerhed>

Forbrugsoverblik

Forbrugsoverblikket i Danske Netbank og mobilbanken er eksempler på, hvordan oplysninger kan give dig et godt overblik over, hvordan du bruger dine penge fra måned til måned, og det er et nyttigt værktøj, når du skal træffe økonomiske beslutninger. Transaktioner kategoriseres automatisk og vises grafisk. Du har mulighed for at tilpasse kategoriseringen til dine egne behov.

Relevant kommunikation

Vi bruger vores viden om dig til at sikre, at vores kommunikation og rådgivning er så relevant som muligt for dig. Eksempel:

 • Vi overvåger løbende finansmarkederne. Ændrer renteniveauet sig på en måde, der gør det relevant for dig som boligejer at overveje en anden type boliglån, kontakter vi dig med anbefalinger om mulighederne for låneomlægning eller alternative låntyper
 • Hvis vi kan se af de oplysninger, vi har om dig, at dine børn snart er gamle nok til at flytte hjemmefra, sender vi invitationer til gratis arrangementer, hvor I kan høre om mulighederne i denne fase af livet. Det kan for eksempel være om dine muligheder for at hjælpe dine børn med at købe en bolig, eller om hvordan andre forældre har anvendt de ekstra penge, de nu får

Information om behandling af personoplysninger

Vores Information om behandling af personoplysninger beskriver i detaljer, hvilke oplysninger vi registrerer, og hvordan vi bruger dem, og oplyser om dine rettigheder som kunde.

Læs vores information om behandling af personoplysninger

Få alle fordelene i dag. Bliv kunde i Danske Bank.

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.