• Fradrag for indbetalinger
  • Månedlige udbetalinger
  • Glidende overgang til pensionisttilværelsen
En Ratepension er en opsparing, du kan bruge, når du vil spare op til livet som pensionist. Pengene kan du få udbetalt i månedlige rater i 10 – 30 år og dermed sikre dig fortsat løbende indtægt, når du ikke længere er aktiv på arbejdsmarkedet. Du kan desuden knytte en række forskellige personforsikringer til ratepensionen, så du og din familie er bedre økonomisk sikret, hvis du mister din erhvervsevne eller dør.