Det får du svar på

  • Hvilken betydning har udfaldet af valget for mine investeringer?
  • Hvor har dansk politik størst betydning for danske aktier?
  • Hvad betyder dansk politik for inflationen og renteudviklingen?
  • Hvad har valget ellers af økonomisk betydning?


Hvilken betydning har det for mine investeringer, om det bliver en blå eller rød regering?
”Det korte og lidt frække svar er omtrent ingen betydning. Danmark er en lille, åben økonomi, som er meget afhængig af, hvad der sker i udlandet. Eksporten udgør godt halvdelen af vores bruttonationalprodukt, og omkring halvdelen af beskæftigelsen i Danmark afhænger direkte eller indirekte af eksport til udlandet. Derfor har udviklingen på vores eksportmarkeder meget stor betydning for dansk økonomi og danske selskaber, da de er afgørende for vores afsætningsmuligheder. De lande, vi eksporterer mest til, er vores nabolande Tyskland og Sverige samt USA. Derfor er det skidt for de danske virksomheder, at Europa står over for en recession, og at USA formentlig heller ikke kan undgå en. Men det er desværre ikke noget, de danske politikere kan gøre noget ved."
Hvis en kommende regering fører en ekstrem ekspansiv finanspolitik med fx meget store ufinansierede skattelettelser eller økonomiske støtteordninger, kan det påvirke investorers holdning til danske obligationer.  Sofie Manja Eger Huus, seniorstrateg i Danske Bank.
Hvor har dansk politik – trods alt – størst betydning for danske aktier?
”Virksomhederne i det danske C25-indeks er i vid udstrækning globale virksomheder, som har langt størstedelen af deres omsætning i udlandet – med et par banker som nogle af de få undtagelser. Derfor har dansk politik som regel meget lille betydning for, hvordan de største danske aktier udvikler sig. Skattelovgivning kan dog have betydning for selskabernes bundlinje, og de danske politikere kan generelt også påvirke de rammer, som virksomhederne kan operere indenfor, når de er hjemhørende i Danmark. Derudover kan der være mange af de lidt mindre danske aktier, som har et større hjemmemarkedsfokus, og hvor dansk politik derfor kan have større betydning. Derfor er der flere nuancer til det."
HUSK I ØVRIGT, at du som investor skal passe på med at have for ensidigt fokus på danske aktier. Det er vigtigt, at du spreder din risiko ved både at have mange forskellige aktier og aktier på tværs af regioner. På den måde kan du reducere din risiko uden at reducere dit forventede afkast. Som tommelfingerregel anbefaler vi, at 10 pct. af din aktieportefølje er danske aktier.
Men hvor betyder valget så noget økonomisk set?
”Det betyder selvfølgelig rigtig meget for den enkelte dansker – og der findes også brancher som fx detailhandlen, som er meget afhængige af hjemmemarkedet. Her kan dansk politik godt spille en rolle, hvilket vi blandt andet så under coronakrisen. Det er dog fortsat vigtigt at huske på, at selv de virksomheder, som hovedsageligt afsætter til hjemmemarkedet, fortsat bliver påvirket af forhold i udlandet. Eksempelvis er de fleste danskere i øjeblikket godt presset af stigende energipriser, stigende fødevarepriser og stigende renter kombineret med en nominel løn, der bare ikke kan følge med. Det er hovedsageligt udefrakommende forhold, men det kan også komme til at betyde mindre efterspørgsel fra danske forbrugere efter danske varer.

Der er selvfølgelig også stor forskel på hvilke brancher, der er mest påvirket af forhold i udlandet. Transportsektoren, medicinalindustrien og fødevarebranchen er blandt de sektorer, som eksporter mest til udlandet. Det vil derfor også være selskaber inden for disse brancher, som forhold i udlandet vil betyde mest for."

Hvad så med betydningen for inflationen og de stigende renter?
”I Danmark har vi valgt at føre fastkurspolitik over for euroen. Det betyder, at Nationalbanken sætter renten ud fra, hvordan kronen udvikler sig over for euroen. Det betyder også, at når Den Europæiske Centralbank (ECB) hæver renten, som den gør i øjeblikket, så må Nationalbanken også hæve renten, for at kronen ikke mister værdi over for euroen. Fastkurspolitikken er valgt for at sikre en stabil og lav inflation omkring ECB’s målsætning på 2 pct. på mellemlangt sigt. Det har i mange år betydet, at vi netop har haft en lav og stabil inflation, som i Euroområdet, men i øjeblikket ser vi så det modsatte, hvor vi gennem vores fastkurspolitik får en markant højere inflation, fordi den er meget høj i Europa generelt.

Dansk politik kan dog godt påvirke inflationen herhjemme, hvis politikerne for alvor begynder at dele pengegaver ud. Det kan forlænge inflationsproblemet, for der bliver desværre ikke flere varer eller mere gas af, at vi kompenserer hinanden på kryds og tværs. Hvis en kommende regering fører en ekstrem ekspansiv finanspolitik med fx meget store ufinansierede skattelettelser eller økonomiske støtteordninger, kan det påvirke investorers holdning til de danske obligationer og hvor sikre de er. Det så vi eksempelvis i Storbritannien for ikke så længe siden. Det forventer jeg dog ikke bliver tilfældet her.”
 

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder