Et stigende antal danskere ser på bæredygtighed, når de skal investere deres pension. Den trend oplever Danica Pension også, hvor flere og flere kunder gerne vil investere i pensionsløsningen Danica Balance Ansvarligt Valg, som har ekstra fokus på at fremme en bæredygtig udvikling. Den går kort fortalt ud på at investere mere målrettet i virksomheder, der har en ambition om at bidrage til at løse udfordringer inden for klima, miljø, fødevarer, sociale forhold og sundhed. 

"Antallet af kunder, der vælger at investere med ekstra fokus på bæredygtighed, er næsten tidoblet fra 2021 til i dag"

Dorte Eckhoff, chef for bæredygtighed i Danica Pension

Ansvarlige valg for mere end fire mia. kroner

Ifølge Dorte Eckhoff, som er chef for bæredygtighed i Danica Pension, forvalter Danica Balance Ansvarligt Valg nu mere end fire mia. kroner for investorer, der er særligt bevidste om bæredygtighed:

”Antallet af kunder, der vælger at investere med ekstra fokus på bæredygtighed, er næsten tidoblet fra 2021 til i dag, hvor cirka 19.600 kunder har investeret i løsningen. Vi ser også store virksomheder, der som udgangspunkt lægger 25 procent af nye medarbejderes pensionsopsparinger i løsningen – men hvor medarbejderne naturligvis har mulighed for at vælge det fra, hvis de ikke ønsker det”, siger hun.  

Afkastet forventes at være lidt lavere

Afkastet på Danica Balance Ansvarligt Valg har i de første otte måneder af 2023 været 5,4 procent med en middel risiko og 20 år til pension. Det tilsvarende afkast for det normale Danica Balance var 6,6 procent. Til gengæld er minimum 75 procent af dine investeringer i Danica Balance Ansvarligt Valg bæredygtige, hvor det i det normale Danica Balance er 10 procent. Kort fortalt er det investeringer, som efter Danica Pensions vurdering søger at bidrage til at indfri et eller flere af FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. 

”Når man har et stort fokus på bæredygtighed og fravælger mange investeringer, bliver der ikke den samme spredning af investeringer og risiko som ved det normale Danica Balance. Derfor er det forventede afkast også lidt lavere på Danica Balance Ansvarlig Valg i forhold til samme investeringsrisiko i det normale Danica Balance. Men det er stadig muligt at få et attraktivt afkast af investeringen, og i praksis kan afkastet i perioder både være højere, det samme eller lavere i forhold til andre investeringer”, siger Dorte Eckhoff. 

Se afkast for Danica Balance her og Danica Balance Ansvarligt Valg her

Bliv klogere på investeringerne i Danica Balance Ansvarligt Valg og kom i gang med at investere her.

Sådan vælger du Danica Balance Ansvarligt Valg

På netpension kan du selv vælge den andel af pensionsopsparingen, der skal placeres i Danica Balance Ansvarligt Valg. Det er helt op til dig, om det skal være en mindre eller større andel – eller hele opsparingen. Vær opmærksom på, at hele din opsparing skal placeres i Danica Balance Ansvarligt Valg, hvis du ønsker, at din fulde opsparing består af minimum 75 procent bæredygtige investeringer.

Hvordan er investeringerne bæredygtige?

Som minimum er 75 procent af investeringerne i Danica Balance Ansvarligt Valg ifølge Danica Pensions model bæredygtige og søger at bidrage til at indfri et eller flere af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Det betyder, at Danica Pension både vurderer virksomhedernes produkter, og hvordan de produceres. Ud fra det vurderer Danica Pension, om de i et tilstrækkeligt omfang bidrager til FN's Verdensmål og lever op til kravene for at være bæredygtige investeringer. I praksis er det forskelligt, hvordan og hvor meget de enkelte investeringer bidrager til FN's Verdensmål. Samtidig fravælger Danica Pension også flere brancher – for eksempel inden for fossile brændstoffer og militært udstyr.

Artiklen her er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vi anbefaler altid, at du søger rådgivning, inden du køber eller sælger værdipapirer.