Sidste år fik Private Banking-kunder mulighed for at investere i fondene Danske Invest SICAV-SIF Alternatives – Defensive og Danske Invest SICAV-SIF Alternatives - Offensive med fokus på alternative aktiver som fx private equity, private credit og infrastruktur. Her blev fondene genåbnet for investorer efter at have været lukket i en periode siden deres oprindelige lancering i 2016, og fondene kan nu se tilbage på deres hidtil bedste afkastår.

Danske Invest Alternatives – Defensive investerer primært i aktiver med stabile afkastprofiler inden for private credit – dvs. lån til virksomheder – og infrastruktur. Her blev afkastet i 2021 7,8 pct. efter administrationsomkostninger.

Danske Invest Alternatives – Offensive tager mere risiko i bestræbelserne på at opnå et højere afkast. Fonden investerer primært i aktiver med potentiale for kapitalgevinster inden for private equity – dvs. unoterede virksomheder – og infrastruktur, og her blev afkastet i 2021 38,4 pct. efter administrationsomkostninger.

Det er dog vigtigt at huske på, at historiske afkast er ikke en pålidelig indikator for fremtidige afkast og at afkast også kan blive negative.

Vi har intensiveret vores fokus på alternativer og er glade for at se, at det bærer frugt.
Thomas Otbo, investeringsdirektør i Danske Bank.

Afkast udover det sædvanlige
Thomas Otbo er investeringsdirektør og ansvarlig for alternative investeringer i Danske Bank. Han betegner afkastene som særdeles tilfredsstillende – men også ekstraordinære.

”Alternative investeringer er et vigtigt område for os, da det både rummer interessante investeringsmuligheder og kan bidrage til at sprede risikoen i en portefølje af investeringer. Derfor har vi også intensiveret vores fokus på alternativer og er glade for at se, at det bærer frugt. Men selvfølgelig skal man som investor ikke forvente årlige afkast i størrelsesordenen 38,4 pct. fremover – det er helt udover det sædvanlige,” siger Thomas Otbo.

Året der gik – og forventningerne til 2022
Vi har bedt chefporteføljeforvalterne for fondene sætte nogle ord på udviklingen i det forgangne år og forventningerne til i år:

Danske Invest Alternatives – Defensive
”Med den defensive risikoprofil er 2021-afkastet på 7,8 pct. i den øvre ende af, hvad vi forventer fremover. Vi havde sidste år fokus på at forbedre afkastet drevet af blandt andet intensiveret investeringsaktivitet, og vi foretog primært vores investeringer inden for private credit – dvs. lån til virksomheder – suppleret med en investering inden for infrastruktur for at optimere afkastprofilen og reducere risikoen via øget diversifikation,”
fortæller Michael Bech, som er chefporteføljeforvalter for Danske Invest Alternatives – Defensive.

Se Michael Bech fortælle om 2022:

b3ac4ccb-3594-4823-bc9a-b6eb2522ab7f
Danske Invest Alternatives – Offensive
”Afkastet i 2021 var drevet af især investeringerne inden for private equity – dvs. unoterede selskaber. Vi har i årets løb haft fokus på at optimere afkastmulighederne samt høj investeringsaktivitet inden for især private equity, men også udvalgte muligheder inden for infrastruktur og private credit. For første gang foretog vi direkte investeringer i enkeltselskaber i form af co-investeringer, hvor vi investerer sammen med kapitalfonde, hvilket blandt andet er forbundet med lavere omkostninger end investeringer via private equity-fonde," fortæller Jens Denkov, som er chefporteføljeforvalter for Danske Invest Alternatives – Offensive.

Se Jens Denkov fortælle om 2022:

c20435df-39eb-4763-a071-e36dada0ddd8


Det skal du være opmærksom på

Overvejer du at investere i alternativer, skal du være opmærksom på, at en investering i fondene kræver investeringsrådgivning for at afdække, om investeringen passer til din investeringsprofil. Der er særlige krav til investorerne i fondene, og de er for investorer med en lang tidshorisont.

Som ved alle investeringer, er der risici forbundet med investeringer i fondene. Der er derudover også særlige risici ved investeringer i alternativer. På længere sigt er den vigtigste enkeltfaktor for fondenes afkast, om porteføljeforvalterne formår at udvælge attraktive investeringer til fondenes porteføljer,  og man skal også være opmærksom på, at der i perioder med stor markedsuro og kursfald på de finansielle markeder kan være begrænset mulighed for at indfri sine andele i fondene.

Minimumsindskuddet for en investering er 10.000 euro (75.000 kroner).Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospekterne og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) er tilgængeligt på dansk og kan findes her (under Dokumenter):
Danske Invest Alternatives – Defensive
Danske Invest Alternatives – Offensive

Hvis du vil vide mere
Du er som altid velkommen til at kontakte din investeringsrådgiver eller ringe til Investering Direkte på tlf. 70 20 22 96, hvis du ønsker at høre mere om dine investeringsmuligheder.