#1 Afskaffelse af hovedaktionærnedslag

d0b1d154-00090249-9516f87e

Skatteministeren har fremsat forslag om, at man afskaffer det såkaldte hovedaktionærnedslag. Det er relevant for dig, der er har hovedaktionæraktier og påtænker at sælge dem.

Hovedpunkter:

 • Du skal have købt aktierne før 19. maj 1993 og dengang have været hovedaktionær i selskabet
 • Ejertidsnedslaget beregnes som 1 pct. af fortjenesten pr. år, du har ejet aktierne forud for 1998
 • Nedslaget kan højest udgøre 25 pct. af fortjenesten på aktierne
 • Efter 1. februar 2020 kan du ikke længere få nedslag i skatten, når du sælger dine hovedaktionæraktier

#2 Afskaffelse af forældrekøb i virksomhedsskatteordningen

4e364328-00090249-b630f7e1

Reglerne bliver formentlig ændret fra 2021, så udlejning af bolig til nærtstående ikke længere kan være i virksomhedsskatteordningen.

Hovedpunkter:

 • Der er ikke længere politisk opbakning til, at forældrekøbslejligheder skal kunne være i virksomhedsordningen
 • De nye regler får formentlig virkning fra 2021
 • Ændringen betyder, at renteudgifter fremadrettet får en fradragsværdi på mellem 25 og 42 pct. i stedet for de nuværende op til ca. 56 pct.
 • Reglernes endelige udformning kender vi ikke – lovforslaget foreligger endnu ikke.
 • Ændringerne er en del af finanslovsaftalen for 2020.

#3 Gaver til børn og børnebørn

96f941e5-00090249-c6f22feb

Hovedpunkter:

 • Det afgiftsfrit gavebeløb i 2020 er 67.100 kr.
 • Gaveafgiftskredsen er som udgangspunkt:
  • Børn, stedbørn og børnebørn
  • Forældre, stedforældre & bedsteforældre
  • Personer, der har haft fælles bopæl med gavegiver mindst to år, før gaven blev givet
  • I visse tilfælde plejebørn

Hver forælder og bedsteforælder kan give hvert af sine børn eller børnebørn (67.100 kr.)

 

#4 Nye regler om afgift ved generationsskifte

7b1b8932-00090249-30103223

Regeringen har besluttet at hæve afgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomhed til den nære familiekreds.

 

#5 Nye skatteregler for leasede firmabiler

db1fdd64-00090249-03c82938

Fra 1. februar 2020 sker der en stramning af beskatningen af leasede firmabiler.

 

#6 Aktiesparekontoen

120f30d3-00090249-72b1d969

Regeringen går nu ind for, at indskudsloftet på aktiesparekontoen hæves til 100.000 kr. Det skal dog først vedtages ved lov, og vi forventer, der fremsættes lovforslag om forhøjelse af beløbet til foråret.

Årsopgørelse 2019

Årsopgørelsen for 2019 er klar hos Skattestyrelsen i marts. Når vi kommer tættere på, vender vi tilbage med mere information om, hvad man bør tjekke på sin årsopgørelse.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til nogen af de ovenstående pointer, er du velkommen til at kontakte din Private Banker.

Kontakt din Private Banker