ESG er et nøglebegreb inden for ansvarlig investering
ESG står for environmental, social & governance – på dansk miljømæssige og sociale forhold samt god selskabsledelse. I investeringsprodukter fra Danske Bank og Danske Invest anvendes ESG-faktorer sammen med finansielle faktorer til at vurdere potentialet i selskaber, og via dialog og aktivt ejerskab forsøger vi at påvirke selskaber i en mere bæredygtig retning. Det giver vi et eksempel på her.

De fleste kender til succeshistorier som Ørsted og Vestas, som mange investorer betragter som førende inden for den grønne omstilling til en mere bæredygtig verden. Men der findes også danske selskaber, som ikke – endnu – er forrest i bussen, når det gælder miljøhensyn.

Porteføljeforvalter Jesper Neergaard Poll fra Danske Bank Asset Management er ansvarlig for forvaltning af danske aktier for flere Danske Invest-fonde, og sammen med sine kolleger bruger han efterhånden en del tid på at tale med og påvirke danske selskaber til at blive mere bæredygtige. Særligt miljøspørgsmål dominerer diskussionerne. 

Vi taler ofte med Mærsk, og vi taler næsten altid om en mere grøn agenda, men selvom de lytter til os, så kan vi ikke alene presse dem.
Jesper Neergaard Poll, porteføljeforvalter i Danske Bank Asset Management.

Mærsks CO2-udfordring
En af de samtaler, som de løbende har, er med shippinggiganten Mærsk. Shipping står for en stor CO2-udledning, men i 2021 satte Mærsk sig et mål om nul CO2-udledning i 2050. Det mål blev ændret i januar 2022, hvor selskabet udmeldte, at de ville nå nul udledning i 2040.

"2040 er et ret ambitiøst mål. Et containerskib har en levetid på 20 til 25 år og hele flåden skal udskiftes med nye skibe, der udleder mindre CO2 eller skibe, som bruger nye brændstoftyper. Mærsk skal finde og købe disse skibe et eller andet sted, så de er meget afhængige af deres leverandører," siger Jesper Neergaard Poll.


Jesper Neergaard Poll, Danske Bank Asset Management.

Investering i flok gør en forskel
Til spørgsmålet om, hvorfor Maersk valgte at hæve ambitionerne, mener Jesper Neergaard Poll, at presset fra investorerne kan have haft en betydning. Det gør nemlig en forskel, når mange investorer skubber i samme retning, hvilket du også kan læse mere om i denne artikel på Danske Invests hjemmeside.

”Vi taler ofte med Mærsk, og vi taler næsten altid om en mere grøn agenda, men selvom de lytter til os, så kan vi ikke alene presse dem. Men når der kommer mange professionelle investorer og stiller samme spørgsmål og beder om en mere ambitiøs målsætning end 2050, så begynder det at blive svært ikke at reagere,” forklarer Jesper Neergaard Poll.

Hele pakken skal være bæredygtig
Han tilføjer, at det ikke kun er Mærsk, der er udfordret. Flere danske transportvirksomheder står over for udfordringer, hvis de ikke finder nye bæredygtige løsninger. Transportvirksomheden DSV overvejer også, hvordan det kan levere bæredygtige løsninger, men de ejer ikke selv transportmidlerne, så de er afhængige af deres leverandører.

"Hvis du ikke er i stand til at tilbyde miljøvenlig transport, vil fremtidige kunder ikke bruge dig, så det kan have store konsekvenser for din virksomhed. En tøjvirksomhed, der for eksempel producerer bæredygtigt tøj i Kina, bør også have en bæredygtig logistikløsning," siger Jesper Neergaard Poll.

Mærsk har dog allerede taget flere skridt i den rigtige retning. I august 2021 kunne rederiselskabet oplyse, at de havde indgået en aftale med en dansk leverandør af CO2-neutralt methanol, også kaldet e-methanol. Brændstoffet skal bruges i verdens første e-methanol-drevne containerskib, som også bliver CO2-neutralt. Skibet forventes at være klar til at fragte varer fra midten af 2023.

Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.