Frister for skatteoplysninger er i 2020 udskudt på grund af corona-krisen. Normalt er fristerne for, hvornår skattestyrelsen skal modtage oplysningerne 1. maj og 1. juli. Men i år er fristerne længere, idet alle oplysningsfrister for 2019 helt ekstraordinært, på grund af coronakrisen, er udskudt til 1. september 2020. For indkomståret 2019 er de normale frister, dvs. 1. maj og 1. juli, således rykket til 1. september 2020.

Som skattepligtig i Danmark modtager du ikke længere en selvangivelse, du skal udfylde og returnere til Skattestyrelsen (tidligere SKAT). I stedet modtager alle i starten af marts en årsopgørelse for det forudgående indkomstår. Her skal du oplyse Skattestyrelsen om de indtægter og fradrag, Skattestyrelsen ikke allerede har modtaget oplysninger om fra f.eks. arbejdsgivere, banker m.m., eksempelvis håndværkerfradraget.

Oplysningspligt 1. maj

Har du ingen ændringer til din årsopgørelse, skal du intet foretage dig - årsopgørelsen er endelig. Husk, at hvis du har solgt aktier eller investeringsbeviser i fonde opgør Skattestyrelsen et forslag til avancen, som fortrykkes på din årsopgørelse. Dette skal du  godkende, selvom du er enig.

Har du derimod skattemæssige forhold som Skattestyrelsen ikke har kendskab til, eller oplysninger på årsopgørelsen, som er forkerte, skal oplysningerne rettes.

De fleste ”almindelige” lønmodtagere har frist til at indsende nye oplysninger, eller rette de oplysninger, Skattestyrelsen allerede har modtaget, frem til 1. maj i det efterfølgende indkomstår.

Oplysningspligt 1. juli – udvidet oplysningspligt/selvangivelse

En række skattepligtige personer har i imidlertid sådanne indkomst- og formueforhold, der gør, at de helt frem til 1. juli i det efterfølgende indkomstår kan oplyse Skattestyrelsen om deres indkomstforhold m.m. Det kaldes udvidet oplysningspligt, og er det, der tidligere blev kaldt udvidet selvangivelse.

Hvem har udvidet oplysningspligt?

De personer, der har udvidet oplysningspligt er typisk personer, der har indtægter og udgifter, der ikke automatisk indberettes til Skattestyrelsen.

Nedenfor er der nogle eksempler på, hvem der har udvidet oplysningspligt:

  • Personer, der driver selvstændig virksomhed og som udarbejder et skattemæssigt regnskab
  • Personer, der udlejer en helårsbolig, de ikke selv bor i, fx et forældrekøb
  • Personer, der bruger virksomhedsskatteordningen
  • Personer, der ejer udenlandsk ejendom eller modtager udenlandsk indkomst, fx løn eller pension, vil som altovervejende hovedregel have udvidet oplysningspligt. Selvom den udenlandske ejendom er blevet registreret hos Skattestyrelsen, skal du alligevel hvert år inden 1. juli (i år 1. september) ind og godkende eller rette de oplysninger, Skattestyrelsen har om ejendommen
  • Udbytte af udenlandske aktier eller udenlandske investeringsbeviser, der ligger i et dansk depot, bliver indberettet af din bank. Ligger dine udenlandske aktier m.m. derimod i et udenlandsk depot, skal du selv indberette udbyttet og vil have udvidet oplysningspligt
  • Er du til- eller fraflyttet Danmark i løbet af året, vil du også have en udvidet oplysningspligt.

Hvordan får jeg registeret mig med udvidet oplysningspligt?

Ved du allerede nu, at du i det næste indkomstår vil have indkomst, der medfører udvidet oplysningspligt, kan du vælge at forskudsregistrere dig, så du modtager et oplysningsskema i stedet for en årsopgørelse.

Hvad hvis jeg ikke har fået registeret mig med udvidet oplysningspligt?

Hvis du har modtaget en årsopgørelse, men har indkomstforhold, der gør, at du har udvidet oplysningspligt, kan du inden den 1. maj rette dette i din årsopgørelse. Efter 1. maj kan du, hvis du har udvidet oplysningspligt, kontakte Skattestyrelsen, som så kan genåbne din årsopgørelse.