Det er en god idé at have styr på de datoer, som har betydning for dine skatteforhold. Vi har samlet de vigtigste datoer, så du har styr på de tidspunkter på året, hvor du bør forholde dig til din skat.

Marts

Årsopgørelse klar

Den første vigtige regnskabsdag i året falder den 15. marts, hvor årsopgørelsen for 2020 offentliggøres i din skattemappe på skat.dk. Her kan du se, om du skal betale eller have penge tilbage i skat. Det er også fra den dato, at du kan rette i din årsopgørelse for 2020. Det er vigtigt, at du husker at få de rigtige fradrag – du finder dem på Skattestyrelsens hjemmeside.

For selskaber er fristerne for frivillig aconto-skat den 20. marts for første rate og den 20. november for anden rate. Betalingsfristen for den tredje frivillige aconto-rate er den 1. februar 2022.

April

Penge tilbage

Skal du have penge tilbage i skat, er det fra den 9. april, at du får udbetalt overskydende skat til din NemKonto.

Maj

Deadline for at rette i årsopgørelsen

Den 1. maj er den sidste frist for at rette og indsende den korrigerede version af din årsopgørelse – den personlige selvangivelse.

Juli

Deadline for at rette i årsopgørelse og frist for indbetaling af restskat

Har du restgæld til Skattestyrelsen, som du betaler i perioden 1. januar til 1. juli 2021, skal du betale en rente på 1,8% regnet fra den 1. januar til og med betalingsdagen. Hvis du betaler efter den 1. juli 2021, skal du betale et fast procenttillæg på 3,8%.

Er du erhvervsdrivende, er 1. juli vigtig, fordi det er sidste frist for den udvidede selvangivelse.

Har du udenlandsk indkomst, udlejer du en ejendom i udlandet eller har du aktier eller virksomhedsindkomst i udlandet, er sidste frist for at angive det også den 1. juli.

August, september og oktober

Betaling af restskat i rater

Hvis du ikke har betalt din restskat senest den 1. juli 2021, regnes restskat inklusiv procenttillæg op til 21.798 kr. med i forskudsopgørelsen for 2022. Restskat over 21.798 kr. opkræves i tre rater henholdsvis den 1. august, 1. september og 1. oktober 2021.

November

Mulighed for at rette i forskudsopgørelsen

I november har du mulighed for at tilrette din forskudsopgørelse for 2022.

December

Betal restskatten

Ultimo december er sidste mulighed for at indbetale forventet restskat for 2021 og undgå dag-til-dag renten, som begynder at løbe fra den 1. januar 2022.

Afgiftsfrie gaver

Ultimo december er også sidste mulighed for at give afgiftsfrie gaver til f.eks. dine børn. Beløbsgrænsen for afgiftsfrie gaver i 2021 er 68.700 kr. pr. forældre til hvert barn. Læs mere om grænserne på Skattestyrelsen hjemmeside.