Lejeindtægten på din feriebolig bliver betragtet som kapitalindkomst. Og den skat, du betaler af indtjeningen afhænger af flere ting, som du selv vælger. Vi anbefaler, at du altid taler med en skatterådgiver om udlejning og betaling af skat.

Bundfradrag

Står du selv for udlejningen kan du skattemæssigt vælge at have et bundfradrag i din indkomst i 2021 på 11.700 kr. om året pr. feriebolig. Bruger du et udlejningsbureau er bundfradraget i 2021 på 42.700 kr. Bruger du et bureau, som indberetter til Skattestyrelsen, får du automatisk dit bundfradrag. 40 pct. af den del af lejeindtægten, der overstiger bundfradraget, er skattefri, og du får ikke fradrag for dine faktiske udgifter.

Regnskabsmæssigt fradrag

I stedet for bundfradrag kan du vælge et regnskabsmæssigt fradrag. Her betaler du skat af lejeindtægten inklusive lejerens betaling af el, vand og varme fratrukket dine faktiske udgifter. Du skal lave en opgørelse over lejeindtægter og udgifter, du kan vise til Skattestyrelsen, hvis de beder og det – og du skal kunne vise kvitteringer på de ting, du trækker fra. Det kan f.eks. være udgifter til annoncer, forbrug, vedligeholdelse og afskrivning på inventar (dog ikke hårde hvidevarer). Du kan ikke trække udgifter til at vedligeholde selve ejendommen fra i regnskabet.

Fradrag for grundskyld (ejendomsskat) og nedsat ejendomsværdiskat

Du kan trække grundskyld fra for det antal uger, hvor du lejer ud. Og du skal ikke betale ejendomsværdiskat i de uger, hvor boligen er udlejet. Det skriver du i din årsopgørelse.

Hvis din feriebolig kun bliver brugt til udlejning

Bruger du udelukkende din feriebolig til udlejning, er det erhvervsmæssig udlejning, som kræver tilladelse fra Naturstyrelsen.

Fordele og ulemper ved bureau og gør-det-selv

Vælger du at leje ud, kan du spare nogle penge ved selv at stå for udlejningen. Her skal du overveje, hvordan du så får løst opgaver som at skrive lejekontrakt, overlevere nøgler og sørge for rengøring og vedligeholdelse, hver gang boligen har været lejet ud.

De opgaver står udlejningsfirmaerne normalt for – og de er også buffer i forhold til lejeren, hvis der opstår problemer eller utilfredshed undervejs. Udlejningsfirmaet sørger også for, at prisen på lejen passer til både markedet og tidspunktet på året.

Har du selv venner og bekendte, der gerne vil leje huset – og hvor I har fuld tillid til hinanden - kan det være fint at stå for det selv. Du kan også vælge at bruge sociale medier eller udlejningsapps.