Da Steen Reenberg fra Hillerød fyldte 70 år, inviterede han sammen med sin kone, Margit, hele familien til Sydafrika. De ville vise deres børnebørn elefanterne.

”Det handler om at få oplevelser, mens man har helbredet til det. Det ville være ærgerligt til sin tid at sige "Nå, det nåede vi ikke, men der står en masse penge på bankbogen”," siger Steen.

Gennem de senere år har formueplanlægning hjulpet parret til at træffe de rigtige valg og realisere deres drømme. I samarbejde med deres Private Banker i Danske Bank har parret blandt andet haft stor glæde af Wealth Planner™, som er Danske Banks digitale værktøj til formueplanlægning. Det har åbnet parrets øjne for deres økonomiske muligheder – som fx at der var plads i økonomien til en familietur til Sydafrika.

Parret vil leve af deres penge
Formueplanlægning har givet parret overblik over deres samlede formue efter skat både her og nu og i fremtiden, og det var blandt andet værdifuldt for Steen og Margit, da de stoppede med at arbejde.

”Nu skulle vi pludselig leve af det, som vi havde sparet op, men ville vi have råd til at leve på den måde, som vi ønsker, med rejser og fester? Formueplanlægningen bekræftede os i, at vi havde penge nok, og det har givet os en følelse af tryghed og frihed, så vi har mulighed for at få oplevelser i tide,” fortæller Steen.

Som Margit udtrykker det, vil parret gerne leve af deres penge i stedet for at gemme dem alle sammen.

”Vi vil gerne kunne bruge vores penge løbende og samtidig hjælpe vores børn og børnebørn, som har mere brug for penge nu end om 10-15 år. Så kan vores børn komme ud og få oplevelser med deres egne børn, mens de stadig bor hjemme,” fortæller hun.

”Formueplanlægningen bekræftede os i, at vi havde penge nok, og det har givet os en følelse af tryghed og frihed, så vi har mulighed for at få oplevelser i tide.”

Wealth Planner™ understøtter beslutningerne
Som led i arveplanlægningen har parret støttet sig til Wealth Planner™ for at få kortlagt de økonomiske konsekvenser af arveplanlægningen både på kort og længere sigt. Eksempelvis da parret flyttede i en mindre bolig og overdrog deres tidligere hus til deres ene barn, mens deres øvrige børn blev kompenseret med kontante gavebeløb.

Her viste formueplanlægningen med Wealth Planner™ i øvrigt også, at det bedre kunne betale sig for Steen og Margit at købe en mindre bolig end at flytte i en lejebolig, som parret oprindeligt overvejede.

Vi bliver mødt, som dem vi er 
Steen og Margits formueplanlægning via Wealth Planner™ er blevet opdateret flere gange gennem årene, efterhånden som parrets situation har ændret sig – og formueplanlægningen har løbende været et vigtigt redskab i parrets dialog med deres Private Banker.

”Formueplanlægningen har givet anledning til gode og uddybende snakke med vores Private Banker om vores drømme og planer. Med Wealth Planner™ har vores Private Banker også været i stand til at sige meget klart, at hvis vi bliver 80 år, har vi så mange penge, og hvis vi bliver 90 år, er der så mange penge. Men vigtigst af alt bliver formueplanlægningen udarbejdet i forhold til, hvem vi er, og hvad vi har brug for. Vi bliver mødt, som dem vi er,” siger Margit.

Kontakt din Private Banker, hvis formueplanlægning er relevant for dig. Selv om du tidligere har gennemført Wealth Planner™ med din private banker, kan det være relevant med en opdatering, hvis det er længe siden, eller din situation har ændret sig. Eksempelvis hvis du har købt bolig, fået barn eller er gået på pension.