1. Global recession 
Det er en træls forudsigelse, men vi kommer ikke uden om det. Der kommer recession. Global recession. Det er en næsten uundgåelig konsekvens af inflationens udhuling af købekraften, kraftige rentestigninger og faldende boligpriser. Der er allerede klare tegn på, at industrien er i en global recession, mens servicesektoren stadig er forholdsvis stærk i fx USA. Det er der ikke noget underligt i. Det er faktisk et helt normalt mønster – industrien bevæger sig først, og servicesektoren følger efter. Recessionen bliver dybest i Europa, hvor udhulingen af købekraften og afhængigheden af gas er størst, mens USA kan nøjes med en ganske mild recession.

2. Inflationen falder kraftigt

Inflationen falder markant i løbet af 2023 og kan sidst på året nærme sig centralbankernes målsætning på 2 pct. Kilden til det kraftige fald i inflationen er den markante nedgang i efterspørgslen. Skifte fra en mangelsituation til en situation med store lagre sætter en stopper for de kraftige prisstigninger. På nogle varer vil der endda komme betydelige prisfald. I servicesektoren er det sværere at sætte priserne ned igen, da de stigende lønninger er en vigtig komponent. I Europa er lønningerne ikke steget så meget som i USA, og der er ikke i samme grad en løn-pris-spiral. Derfor kan inflationen også nemmere komme ned. Det er endda muligt, at den høje inflation i enkelte lande bliver afløst af deflation.
3. Renteforhøjelserne bliver sat på pause
Den amerikanske centralbank og ECB er færdige med at hæve renterne en gang i foråret. Efter en pause sætter de så renterne ned igen. Erfaringen fra de seneste fire recessioner er, at når der er recession, så sætter centralbankerne renten ned. Denne gang er anderledes, fordi inflationen er høj, så centralbankerne har lige nu kun fokus på inflationen og ser en recession som en del af løsningen snarere end et problem. Kommer inflationen ned i løbet af 2023, så vil fokus flytte sig til den skrantende økonomi og en ny kurs udstikkes. Rentenedsættelserne kommer nok først i 2024, men der er afgjort en mulighed for, at vi kan nå at se de første rentenedsættelser allerede i 2023.

4. Aktier klarer sig bedre end i 2022

Aktiemarkedet kan især komme til at have det svært i begyndelsen af 2023. Fokus blandt investorerne er ved at skifte fra inflation til recession. Vi vurderer, at inflationstemaet og renteforhøjelserne er indregnet i aktiekurserne, mens der stadig er en risiko for, at recessionstemaet byder på negative overraskelser i starten af året. Nedjusteringer af indtjeningsforventningerne kan være en katalysator for kursfald. Aktiemarkedet er fremadskuende, så det kan godt vende ret tidligt i en vækstnedgang. Her er det især afgørende, at se tegn på, at væksten i amerikansk økonomi har bundet. Når centralbankerne går på pause, så vil det også give noget støtte til aktiemarkedet. Samlet set kan 2023 godt give positivt afkast til aktieinvestorerne, men det bliver med nogle bump på vejen. En lidt mere ydmyg forudsigelse er, at aktier klarer sig bedre i 2023 end i år.  
5. Et godt år for obligationer 
Det seneste års rentestigninger er de største og hurtigste siden 1994, og det har medført nogle kraftige kursfald på obligationer. Nu er renterne steget, og det giver nogle attraktive afkastmuligheder inden for obligationer. Der kan fx opnås en pæn forrentning i danske realkreditobligationer. Det betyder også, at mange investorer, som i perioden med ekstremt lave renter skruede ned for obligationsandelen i deres portefølje, nu bør overveje at skrue lidt op igen. Det er vores vurdering, at de lange renter er tæt på toppen og måske endda forbi toppen. Falder renterne i løbet af 2023, kan der oven i den løbende forrentning opnås en kursgevinst. Det åbner muligheder for, at 2023 kan blive et rigtig godt år for investorer i obligationer.
6. Europæisk energikrise intensiveres
Dette er en af de mere usikre forudsigelser. Den afhænger nemlig af en lang række faktorer – ikke mindst vejret. Indtil videre har forsyningssituationen været rimeligt god, gaslagrene er næsten fyldte, og energipriserne er faldet betydeligt siden i sommer. Det ser ud til, at vi nok skal klare os igennem denne vinter. Den store joker er næste vinter. Det er langt fra sikkert, at vi rammer den med fyldte lagre, og bliver det en hård vinter, så kan energikrisen intensiveres. Omvendt så er udbygningen af terminaler til LNG (flydende gas) samt andre energikilder med til at øge forsyningssikkerheden. En anden afgørende faktorer bliver, om Europa skruer op eller ned for atomkraft. Der er masser af mulighed for forkerte beslutninger i kølvandet på årtiers forfejlet politik mht. europisk forsyningssikkerhed. I det store hele klarer Europa sig nok også igennem næste vinter, men kommer der en længere periode med meget koldt vejr, er tvungne nedlukninger mv. stadig en reel risiko.

7. Kina genåbner med bump på vejen

Kina bevæger sig nu væk fra deres nultolerancepolitik overfor Covid-19. Der vil sandsynligvis komme tilbageslag i starten af 2023. Genåbningen i Kina kan føre til et peak i smitten omkring februar og "normalisering" i april, hvis det følger erfaringerne fra andre lande. Men det er selvfølgelig usikkert og afhænger af, i hvilket omfang der laves nye nedlukninger, rejseforbud osv. Det er ikke sikkert, at midlertidige tilbageslag vil mærkes så meget uden for Kina, da lagrene ikke længere er i bund, og vareefterspørgslen er faldet. Kigger vi lidt længere ind i 2023, så har Kina et stort fokus på at få økonomien op i gear, og Kina kan blive en vækstmotor på et tidspunkt, hvor resten af verden er ved at tabe pusten. Indien er en anden potentiel vækstmotor. En større del af global vareproduktion kan blive flyttet til blandt andet Indien og Mexico som følge af bekymring for, om Kina er ”investerbart” for virksomheder på sigt. Indien kan i øvrigt overtage Kinas titel som verdens folkerigeste land i løbet af 2023.

8. Skift i sektorer og stile bliver vigtigt

Det bliver et år, hvor det i høj grad betyder noget, hvilke sektorer og stile man er investeret i – og det bliver ikke samme stil, der fungerer hele året. I starten af året vil der være fokus på recession, og her vil de defensive aktier og kvalitetsaktier typisk klare sig relativt godt. Senere kan der komme fokus på lavere renter og vækstmuligheder, hvilket blandt andet kan understøtte cykliske aktier og vækst. Recessionsbussen kan blive lidt overfyldt, så det kan være en god idé at bevæge sig hen mod døren i god tid, så du ikke bliver den sidste, der kommer af. Det værste der kan ske er, at du falder i søvn på bagsædet og ikke får skiftet stil i tide.
9. Boligmarkeder falder hurtigere end under finanskrisen
I 2023 kommer boligpriserne i en række lande til at falde hurtigere end på noget tidspunkt under finanskrisen. Det seneste års historisk hurtige rentestigninger fra et ekstremt lavt niveau rammer nu boligmarkedet med fuld styrke og sender huspriserne kraftigt ned. Huspriserne er allerede faldet kraftigt i de lande, hvor boligmarkederne er mest rentefølsomme, som fx Sverige, New Zealand og Canada, hvor variabelt forrentede lån er meget udbredte. Prisfaldene er med til at dæmpe privatforbruget. Huspriserne steg meget under coronakrisen, så prisfaldet er i nogen grad bare en tilbagevenden til et mere normalt niveau. Huspriserne i USA og en række andre lande skal dog falde rigtig meget, før boligejerne bliver teknisk insolvente, så prisfaldene udløser næppe en ny finanskrise.
10. De sorte svaner
Der kommer selvfølgelig også til at være begivenheder, som vi umuligt kan forudsige. Naturkatastrofer, pandemier og lignende. Det eneste vi ved om den slags hændelser er, at de sker fra tid til anden, og at det selvfølgelig tilføjer et ekstra risikoelement. 
HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores konkrete anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige aktier og obligationer mv.
TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder