Kort fortalt

  • Vi ser begrænset afkastpotentiale fra aktier og flere væsentlige risici.
  • Derfor reducerer vi nu vores overvægt i aktier til neutral vægt.
  • Covid-19 kan især udfordre europæiske aktier henover vinteren.Efter en blød periode i september er aktiemarkedet de seneste måneder fortsat opad til nye rekordniveauer, selv om den nye Omikron-variant af Covid-19 de seneste dage har givet markedsudsving.

Kurstigningerne skyldes ikke mindst, at virksomhederne igen har formået at levere en stærk regnskabssæson, hvor de har slået analytikernes forventninger til indtjeningen.
Hvis der opstår fornyet bekymring om de kinesiske byggemastodonter eller Covid-19, så vil vi hellere være i amerikanske aktier end så mange andre aktiemarkeder. 
Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank. 

Men ifølge Danske Banks chefstrateg, Frank Øland, kan hverken virksomhedernes indtjening eller aktiekurserne fortsætte opad i det tempo, vi har oplevet de seneste godt halvandet år, og samtidig presser flere risici sig på. Derfor skruer Danske Bank nu ned for appetitten på aktier.

”Vi har længe anbefalet investorer at overvægte aktier, og det har været den rigtige strategi. Men nu ændrer vi vores anbefaling til en neutral vægt i aktier. Det vil sige, at andelen af aktier i vores rådgivningsporteføljer nu er den samme, som vi forventer at have på lang sigt,” fortæller Danske Banks chefstrateg, Frank Øland, i Danske Banks nye kvartalsrapport, Quarterly House View Vinter 2021.

Rapporten sætter fokus på aktuelle investeringsmuligheder og risici og distribueres i disse dage via netbank/mobilbank til Private Banking-kunder samt andre udvalgte større investeringskunder.

LÆS OGSÅ: Nu får du adgang til flere ansvarlige fonde

Omikron kan trække pinen i langdrag
Blandt de væsentligste risici peger Frank Øland på en ny bølge af Covid-19, høj inflation og uro på det kinesiske boligmarked.

”Den pludselige fremkomst af Omikron-varianten understreger, at vi her snart to år inde i pandemien fortsat lever med en forhøjet usikkerhed, og at en normalisering kan blive udskudt igen. Omikron er tilsyneladende mere smitsom end Delta-varianten, og den kommende tid vil afsløre, om de nuværende vacciner er effektive mod varianten eller ej,” siger chefstrategen.

Pandemien har medført en overnormal efterspørgsel efter varer og en lav efterspørgsel efter tjenester, og det har været med til at presse inflationen i vejret. En hård Covid-19-vinter med restriktioner kan betyde, at en normalisering af forbrugsmønstrene lader venter på sig yderligere 1-2 kvartaler, og det kan fastholde inflationspresset længere end ventet.

”At inflationen kommer ned igen til mere normale niveauer er vigtigt, da centralbankerne ellers kan blive nødt til at stramme pengepolitikken og hæve renterne langt mere aggressivt, end hvad der i øjeblikket er lagt op til, og det kan blive en betydelig modvind for aktiemarkedet. Det er dog ikke vores hovedscenarie, at det bliver tilfældet,” fortæller Frank Øland.

Væsentlige RISICI for aktierne i den kommende tid
• Spredningen af Covid-19 tager til henover vinteren, så nye restriktioner og ændret adfærd tynger væksten.
• Den høje inflation trækker i langdrag eller forværres, så centralbankerne må stramme pengepolitikken mere eller hurtigere end ventet.
• Usikkerheden om det kinesiske boligmarked blusser op.

Væsentlige potentielle DRIVKRÆFTER for aktierne
• Fortsat stærk indtjeningsfremgang i virksomhederne.
• Tegn på at infl ationen er på vej ned igen (lavere råvarepriser, fald i energipriser, skifte i forbrug fra varer til serviceydelser).
• Bedring i arbejdsudbuddet, så lønpresset dæmpes.

Større tro på USA end Europa
Inden for aktier anbefaler Danske Bank fortsat en overvægt i amerikanske aktier. Ifølge Frank Øland er vækstudsigterne for amerikansk økonomi bedre end for de fleste andre regioner, og desuden er USA ofte en god region at overvægte i mere usikre tider. I perioder med ustabilitet og nervøsitet søger investorerne ofte imod USA, og det kan afbøde kursfaldet i amerikanske aktier.

”Intet er sikkert, når man investerer i aktier, men hvis der opstår fornyet bekymring om de kinesiske byggemastodonter eller Covid-19, så vil vi hellere være i amerikanske aktier end så mange andre aktiemarkeder,” siger han.

Til gengæld har Danske Bank netop reduceret europæiske aktier fra overvægt til neutral vægt.

”Det ser ud til, at især Europa kan blive påvirket negativt af Covid-19 denne vinter, og desuden har Europa en stor afhængighed af energi fra blandt andet Rusland. Det er også en risikofaktor – ikke mindst efter energipriserne allerede er steget meget i år på grund af lavt udbud og stigende efterspørgsel i takt med, at der er kommet gang i økonomierne igen,” fortæller Frank Øland.

I Quarterly House View Vinter 2021 går han yderligere i dybden med, hvilke regioner, aktiesektorer og obligationstyper, han aktuelt ser det mest attraktive afkastpotentiale i. 


HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.

Denne publikation udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder