Kort fortalt

  • Fremover kan du investere i et meget større udvalg af ansvarlige fonde fra Danske Invest.
  • Fondene er enten såkaldte ESG-fonde eller fonde med et bæredygtigt investeringsmål.
  • Som investor i fondene kan du bidrage til at understøtte en positiv udvikling i samfundet.
Er det vigtigt for dig, at afkast og ansvarlighed går hånd i hånd, når du investerer din opsparing? Så får du fremover endnu flere interessante investeringsmuligheder i Danske Bank.

I løbet af december bliver en lang række Danske Invest-fonde re-kategoriseret, så de fremover kan kalde sig enten ESG-fonde eller fonde med et bæredygtigt investeringsmål som kategoriseret under artikel 8 og 9 i EU’s Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i den finansielle sektor.

Derefter vil over 130 fonde på tværs af Danske Invests markeder være kategoriseret som ESG-fonde, mens 10 fonde vil være kategoriseret som fonde med et bæredygtigt investeringsmål. 

“Ansvarlighed og bæredygtighed er vigtige strategiske fokusområder for os i Danske Bank, og derfor er det rigtig positivt, at vi nu kan gå ud til vores investeringskunder med en lang række nye ESG-fonde og fonde med et bæredygtigt investeringsmål. Det vurderer vi er i både investorernes og samfundets interesse,” siger Thomas Otbo, som er investeringsdirektør i Danske Bank.
De to fondskategorier er nyttige pejlemærker, hvis du vil investere i fonde med ansvarlighed i højsædet.

Hvad betyder det for dig som investor?
For Danske Invest er den nye re-kategorisering af fonde en vigtig milepæl i arbejdet med ansvarlige investeringer. Efter re-kategoriseringen vil omkring 95 pct. af alle Danske Invest-fonde være enten ESG-fonde eller fonde med et bæredygtigt investeringsmål.

”Vi arbejder hele tiden på at udvikle relevante investeringsprodukter med et fokus på bæredygtighed. Både for at efterkomme vores kunders efterspørgsel, men også for at være med til at støtte udviklingen mod et mere bæredygtigt samfund,” fortæller Robert Mikkelstrup, der er administrerende direktør i Danske Invest.

Har du allerede investeret i en af Danske Invest-fondene, der nu bliver re-kategoriseret, behøver du ikke at foretage dig noget. I forhold til hidtil betyder ændringerne primært, at investorerne fremover vil få mere indsigt i arbejdet med ansvarlighed i de enkelte fonde.  

”Vi glæder os til at kunne kommunikere mere detaljeret om, hvordan vi gennem vores arbejde i de enkelte fonde integrerer og påvirker den bæredygtige udvikling,” siger Robert Mikkelstrup.

De to typer ansvarlige fonde

De to fondskategorier er nyttige pejlemærker, hvis du vil investere i fonde med ansvarlighed i højsædet og bidrage til at understøtte en positiv udvikling i samfundet:

FONDE MED ET BÆREDYGTIGT INVESTERINGSMÅL (artikel 9) er fonde med en høj grad af fokus på at understøtte en bæredygtig udvikling. De investerer i økonomiske aktiviteter, som bidrager til miljømæssige mål som fx vedvarende energi, biodiversitet og reduktion af CO2, sociale mål som fx gode arbejdsforhold eller social integration eller en kombination som fx et bredt fokus på at understøtte FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.
ESG-FONDE (artikel 8) har ikke bæredygtige investeringer som deres mål, men kan stadig bidrage til at fremme en positiv udvikling i samfundet. Fondene fremmer miljømæssige (E) eller sociale forhold (S) samt sikrer god ledelsespraksis (G) ved blandt andet at påvirke selskaberne, de investerer i, via aktivt ejerskab, og ved at fravælge selskaber, der ikke klarer sig godt inden for ESG-forhold.

Du kan finde Danske Invest-fondene i fondslisten her. Se efter det grønne blad, som symboliserer en fond med et bæredygtigt investeringsmål, eller den grønne globus, som symboliserer en ESG-fond. 

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder