Kort fortalt

  • Morningstar har løftet Danske Invest Japan fra fire til fem stjerner.
  • Samtidig er fonden blevet tildelt en guldmedalje.
  • De flotte ratings afspejler blandt andet mange års stærk afkastudvikling i forhold til fondens benchmark.

ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer, så du ikke selv behøver at foretage dig noget.

Danske Invest Japan* høster solid anerkendelse for tiden. Aktiefonden er blevet løftet fra fire til fem stjerner hos det uafhængige analysebureau Morningstar, som samtidig har hævet fonden fra en sølvmedalje til en guldmedalje.

Hvor Morningstars stjerner er velkendte, blev tildelingen af medaljer tidligere i år lanceret som Morningstars fremadrettede analyse af fonde. Man kan populært sige, at stjerner kigger bagud, og medaljer kigger fremad.

Samtidig er aktiefonden en af de fonde, som private investeringskunder i Danske Bank i øjeblikket placerer flest penge i.


”Aktuelt er japanske aktier et af de steder, hvor vi ser det mest interessante afkastpotentiale i for tiden – blandt andet fordi vi ser muligheder for god indtjeningsvækst i de japanske virksomheder. I den senere tid har vi da også betydelig appetit på japanske aktier fra private investorer, der ellers historisk set har haft tendens til at overse den del af det globale aktiemarked,” fortæller Danske Banks seniorstrateg Natalia Setlak.

LÆS MERE: Her investerer private investorer i øjeblikket


Ifølge seniorstrateg Natalia Setlak har Japan ikke haft de samme problemer med høj inflation som Europa og USA. Opbremsningen i væksten i Japan var mindre under Covid-19, og tilsvarende var det efterfølgende opsving og inflationspresset også mere afdæmpet.

Foran indeks de seneste 10 år
Hvis vi begynder med at kigge tilbage, har Danske Invest Japan leveret et højere afkast end sit benchmark både på 1, 3, 5 og 10 års sigt. Hidtil i år ligger fonden 3,61 procentpoint foran sit indeks efter omkostninger (pr. 31.08.2023). Den gode performance er blandt de afgørende faktorer for, at Danske Invest Japan nu er blevet tildelt de maksimale fem stjerner fra Morningstar.

Danske Invest Japan er forvaltet af Sumitomo Mitsui DS Asset Management, som i mere end 25 år har rådgivet amerikanske, europæiske og asiatiske kunder om investeringer i japanske aktier. Den store erfaring betyder, at Sumitomo Mitsui har opbygget et effektivt lokalt netværk, som udgør et centralt element i Sumitomo Mitsuis tilgang til investering i japanske aktier.
VIDSTE DU, at Japan er verdens tredjestørste økonomi, og det japanske aktiemarked er også et af verdens største? Alligevel har mange danske investorer ingen eksponering mod japanske aktier i deres porteføljer.
Forventet performance er til guld
Kigger vi fremad, betyder Danske Invest Japans guldmedalje, at fonden efter Morningstars vurdering har gode forudsætninger for at opnå et højere fremtidigt afkast end sit benchmark samt andre fonde med samme investeringsfokus**. Guldmedaljen er baseret på en samlet vurdering af fem variable – de fem P’er:

Process: Fondens strategi, og hvordan teamet har været i stand til at eksekvere på den
People: Fokus på porteføljeforvalterne – evner, erfaring og ressourcer
Parent: Forvalteren (selskabet) som helhed
Performance: Primært fokus på risikojusteret afkast
Price: Er prisen fair sammenlignet med konkurrenterne

Danske Invest Japans portefølje indeholder i øjeblikket 74 forskellige japanske aktier. Læs mere om fonden og de nye Morningstar-ratings på danskeinvest.dk på linket her.

Du kan blandt andet investere i fonden i Mobilbanken og Danske Månedsinvestering.Få vores nyhedsbrev om investering

Jeg vil ikke gå glip af noget
Foto: Yoshio Tsunoda/Shutterstock/Ritzau Scanpix.

*Danske Invest Japan, klasse DKK d. De årlige afkast pr. 31.07.2023 er på 1 års sigt 12,1%, 2 års sigt 4,6%, 3 års sigt 17,8%, 4 års sigt -0,0%, 5 års sigt -3,3%, 6 års sigt 11,0%, 7 års sigt 10,6%, 8 års sigt 2,8%, 9 års sigt 22,1%, 10 års sigt 9,8%. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast, og afkast kan blive negative.
**Opgjort som risikojusteret afkast over de kommende fem år.

DISCLAIMER: Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospektet og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) er tilgængeligt på dansk her (under ”dokumenter), hvor du også finder information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber: Beslutningen om at investere i fonden bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospekterne. Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af Danske Invest Management A/S’ fonde.