Kort fortalt

  1. Forholdsvis lav inflation og fin lønvækst støtter privatforbruget.
  2. Værdiansættelsen ser attraktiv ud.
  3. Japan er ikke udfordret af høj inflation.
  4. Mulighed for pæne udbytter og valutagevinster i dårlige tider.
  5. Pengepolitikken kan give investorer medvind fra den japanske yen.

SE I BUNDEN AF ARTIKLEN, hvordan du kan investere i japanske aktier.


ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer, så du ikke selv behøver at foretage dig noget.1. Forholdsvis lav inflation og fin lønvækst støtter privatforbruget
Japan har i mange år kæmpet med deflation og har forgæves prøvet at få bare lidt inflation og lønvækst. Nu er der endelig kommet gang i begge dele. Lønvæksten er stigende, og selvom det på sigt kan give bekymring for en pris-løn-spiral, er det umiddelbart positivt, at japanere endelig kan opleve mere markante nominelle lønstigninger. Det kan være med til at understøtte privatforbruget og dermed også toplinjen i de japanske selskaber – især dem med fokus på hjemmemarkedet. Lidt inflation og lønvækst kan også gøre det nemmere for virksomheder at tilpasse relative priser og lønninger og kan skabe lidt mere dynamik i økonomien.

Derudover er genåbningen ovenpå covid-19 først virkelig begyndt nu, og befolkningen har en stor opsparing at bruge af. Hvis turismen samtidig vender tilbage til normale niveauer, kan det give et yderligere boost til væksten.

2. Værdiansættelsen ser attraktiv ud
Værdiansættelsen på japanske aktier er lav både set i forhold til deres historiske værdiansættelse og i forhold til andre regioner. Japanske selskaber har generelt været udfordret af strukturelt lavere profitabilitet end i mange andre lande, og selskaberne har været kendetegnet ved ikke at være særligt aktionærvenlige. Det er blevet beskyldt for at gøre dem dårligere til at skabe indtjening på niveau med selskaber i andre dele af verden. Landet har dog været i gang med reformer på den front, og dette giver håb om bedre indtjeningsvækst og højere værdiansættelser for japanske aktier i de kommende år.


Japanske aktier har haltet efter
10 års afkast fra japanske aktier i forhold til globale aktier, opgjort i danske kroner. Det er en markant svækkelse af den japanske yen, der har kostet på afkastet for danske investorer. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast, og afkast kan også blive negative.
3. Japan er ikke udfordret af høj inflation
Hvor de fleste vestlige økonomier oplevede meget store udsving i både vækst og inflation som følge af covid-19, slap Japan mere nådigt gennem stormen. Opbremsningen i væksten i Japan var mindre end i Europa og USA, og tilsvarende var det efterfølgende opsving også mere afdæmpet. Det har medvirket til, at inflationen i Japan ikke er blevet et problem på samme måde som i Europa og USA.

4. Mulighed for pæne udbytter og valutagevinster i dårlige tider
Mange japanske aktier er cykliske, hvilket betyder, at de klarer sig bedst i opgangstider og klarer sig mindre godt, når det går ned ad bakke for verdensøkonomien. Den japanske yen kan dog ofte til en vis grad kompensere for dette, da valutaen tit bliver styrket i perioder med stigende usikkerhed og sortsyn, hvilket har medført kursgevinster for udenlandske investorer i japanske aktier. Derudover er udbytterne fra japanske aktier højere end det globale gennemsnit, hvilket yderligere kan være med til at trække afkastet op.

Værd at vide om japanske aktier

Japan er verdens tredjestørste økonomi, og det japanske aktiemarked er også et af verdens største. 

Japanske aktier har i mange år ikke været særligt bredt dækket af de globale researchhuse og banker, hvilket har medført, at markedet har været underinvesteret. På det seneste er flere investorer dog begyndt at kigge mod Japan, og det er en af årsagerne til, at de japanske aktier har klaret sig godt i år.

Sektoren cyklisk forbrug fylder markant mere på det japanske aktiemarked end på det globale aktiemarked, hvilket gør lønvæksten i samfundet endnu vigtigere, da den kan bidrage til at løfte salget her. 

Japanske selskaber har stærke balancer og er meget stabile, hvilket også kan være en stødpude i et miljø, hvor den globale økonomiske vækst svækkes.

Japan er en stor eksportøkonomi, og Kina er et af deres største eksportmarkeder. Hvis den kinesiske vækst skuffer fremover, kan det have negativ indflydelse på den japanske økonomi og aktiemarkedet.
5. Pengepolitikken kan give investorer medvind fra den japanske yen
Efter mange år med ultralempelig pengepolitik har den japanske centralbank, Bank of Japan (BoJ) endelig kunne stramme den lidt – i første omgang ved at tillade større udsving i markedsrenten, som har fået lov at stige lidt mere end tidligere. Inflationen har i mange år været for lav i Japan, og derfor har BoJ benyttet sig af rentekurvekontrol for at holde renten nede og dermed stimulere den økonomiske vækst og inflationen. I perioder har BoJ således købt japanske obligationer for at presse renterne nedad og holde dem inden for et snævert bånd.

Japanerne er nu omsider kommet tættere på målet om en vedvarende 2 pct. inflation, og derfor er rentebåndet på det seneste blevet udvidet. Den 10-årige statsrente må nu svinge mellem -0,5 og 0,5 pct., og der er nu opadgående pres på renten, som er tæt på 0,5 pct. Vi forventer, at rentekurvekontrollen vil blive lempet yderligere eller helt skrottet, og siden kan de pengepolitiske stramninger eventuelt fortsætte med egentlige renteforhøjelser. Både lempelse af rentekurvekontrollen og eventuelle renteforhøjelser vil være understøttende for den japanske yen. Vi ser potentiale for en styrkelse af yen over det kommende år, hvilket i givet fald kan give en ekstra valutagevinst for udenlandske investorer i japanske aktier. Ved en svækkelse af yen vil investorer dog modsat få et valutatab.

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores konkrete anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige aktier og obligationer mv.

Hvordan investerer jeg i japanske aktier?

Overvejer du at investere i japanske aktier, kan du fx gøre det via en aktiefond, som investerer i en række forskellige japanske selskaber. Via Danske Bank kan du blandt andet investere i følgende aktiefonde:

Danske Invest Japan
Lokal forvalter håndplukker aktierne
Fonden bliver forvaltet af den japanske kapitalforvalter Sumitomo Mitsui DS Asset Management, som i mere end 25 år har rådgivet udenlandske kunder om investeringer i japanske aktier og har opbygget et stort lokalt netværk. I deres aktive udvælgelse af aktier til fondens portefølje fokuserer de blandt andet på solide kvalitetsselskaber med stærke cash flows. Fondens fulde navn er Danske Invest Japan, klasse DKK d. Se mere her.

Danske Invest Index Japan Restricted
En bred investering med bæredygtigt mål
Fonden er en indeksfond, der giver en bred eksponering mod det japanske aktiemarked, men med et særligt fokus på bæredygtighed. Fonden har en reduktion af CO2-emissioner som sit bæredygtige investeringsmål med henblik på at nå Parisaftalens langsigtede mål, og investeringerne følger derfor et særligt klimaindeks for japanske aktier (MSCI Japan Climate Change Index). Fondens fulde navn er Danske Invest Index Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK. Se mere her.
DISCLAIMER: Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospekterne og  Dokument med central information for fondene, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospekter, Dokument med central information og information om klagehåndtering (investorrettigheder) er tilgængeligt på dansk og kan findes på linkene herunder (under ”dokumenter), hvor du også finder information om fondenes bæredygtighedsrelaterede egenskaber:
Danske Invest Japan
Danske Invest Index Japan Restricted
Beslutningen om at investere i fondene bør træffes under hensyntagen til alle fondenes miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospekterne. Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af Danske Invest Management A/S’ fonde.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder