Kort fortalt

  • Den droppede nultolerancepolitik i Kina kan løfte emerging markets.
  • Emerging markets-aktier har haltet efter globale aktier i årevis.
  • Det medvirker til, at aktierne i dag er attraktivt prissat.
  • Kina har dog fortsat en række udfordringer, man skal huske.

ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer, så du ikke selv behøver at foretage dig noget.


I starten af december overraskede Kina ved at annoncere afslutningen af næsten tre års nultolerancepolitik over for Covid-19. Markedet havde regnet med, at tidspunktet nærmede sig, men at det skete så hurtigt og midt om vinteren, hvor smitten spreder sig ekstra hurtigt, var overraskende. Efter Kinas U-vending ser vi nu interessante muligheder i emerging markets.

I slutningen af 2020 kom de første vacciner på markedet, og en kæmpe vaccinationsindsats blev iværksat i store dele af verden. De samfund, der fik vaccineret befolkningerne, åbnede i stigende grad deres økonomier, så borgerne igen kunne gøre brug af tjenester og rejse både i ind- og udland. Dette førte til stor vækst og stærkt stigende aktiemarkeder i 2021.

Det var dog ikke billedet i emerging markets. Logistiske begrænsninger og pressede statsfinanser medførte, at udrulningen af vaccinationer i mange lande gik langsomt, og i Kina valgte man at holde smitten nede med nultolerancepolitikken i stedet for at udrulle effektive vacciner. I efteråret 2021 blev det desuden tydeligt, at boligmarkedet i Kina stod over for betydelige problemer. Ejendomsselskaber, der for kun få år siden havde været blandt Kinas største og mest værdifulde virksomheder, begyndte at vakle, og deres aktiekurser faldt kraftigt. Boligpriserne begyndte også at falde, og økonomien blev i det hele taget svækket. 
Emerging markets-aktier er attraktivt prissat og tilbyder eksponering over for nogle andre risikofaktorer end europæiske og amerikanske aktier, der i øjeblikket handler meget på inflation, renter og recessionsrisiko.
Mohamad Hashem Hasan Al-Saraf, seniorstrateg i Danske Bank. 
Genåbning kan give et betydeligt boost
Da omikron-varianten nåede Kina i marts 2022, måtte store byer lukkes ned i mange uger. Endnu engang var myndighederne ikke i stand til at støtte økonomien så meget, som de måske ønskede. Derfor er genåbningen af den kinesiske økonomi, der nu er iværksat, ekstra vigtig. Efter næsten tre år med stærkt begrænset frihed har kineserne en stor lyst til at rejse og forbruge. De har også et betydeligt opsparet økonomisk råderum. Derfor kan genåbningen give et betydeligt boost til efterspørgslen – lige som vi så i Vesten 2021 og 2022.

Den kinesiske ledelse har fokus på, at økonomien i højere grad skal drives af den indenlandske efterspørgsel. Derfor er der tilsyneladende vilje til at bruge både penge- og finanspolitikken til at understøtte det indenlandske forbrug, da den økonomiske afmatning i resten af verden dæmper eksportmulighederne.

LÆS OGSÅ: Chefstrategens 10 forudsigelser om 2023

Emerging markets har haltet efter

Gennem en årrække har globale aktier givet et markant højere afkast end emerging markets-aktier. Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast, der også kan blive negative.

Anbefaler overvægt i emerging markets-aktier
Siden 2011 har investeringer i emerging markets-aktier givet væsentligt dårligere afkast end globale aktier. Efter skuffende afkast i mere end et årti står mange investorer nu tilbage med en reduceret allokering til emerging markets. De har brændt fingrene over mange år med skuffende afkast sammenlignet med andre regioner, så forventningerne er lave, og skepsissen er høj.

Med genåbningen af det kinesiske samfund som katalysator anbefaler vi i øjeblikket investorer at have en overvægt i emerging markets-aktier – dvs. at investorer har en højere andel af emerging markets-aktier i aktiedelen af deres portefølje, end de forventer at have på lang sigt.

Kina kan opleve stigende vækst, mens væksten i USA og Europa er lav og risikoen for recession betydelig. Emerging markets-aktier er attraktivt prissat og tilbyder eksponering over for nogle andre risikofaktorer end europæiske og amerikanske aktier, der i øjeblikket handler meget på inflation, renter og recessionsrisiko.

Vores råd hvis du vil investere i emerging markets

Overvejer du at investere i emerging markets-aktier, anbefaler vi generelt at gøre det via en fond, der giver en god spredning i investeringerne. Eventuelt en aktivt styret fond med forvaltere med lokalkendskab, selv om det koster lidt ekstra i forhold til en passivt forvaltet fond. Normalt fraråder vi investorer at købe enkeltaktier i Kina og andre emerging markets, da det er en vanskelig disciplin for en dansk investor med begrænset indsigt i lokale forhold.
Fornyet fokus på vækst
Hvis genåbningen fortsætter uhindret, vil smitten sandsynligvis toppe senest i februar og en vækstacceleration kan finde sted allerede fra marts. Der er dog en vis sandsynlighed for, at der kommer nye midlertidige restriktioner, som kan forlænge genåbningsprocessen. Det skyldes, at det kinesiske samfund har mindre immunitet på grund af færre inficerede mennesker og mindre vaccination, så sundhedssystemet kan blive overbelastet.

Samtidig ser vi tegn på, at den kinesiske ledelse har et fornyet fokus på vækst. Det sker, efter at præsident Xi Jinping styrkede sin magtbase ved partikongressen i efteråret. Udviklingen kan også i nogen grad blive drevet af de indenlandske investorer, som vil lede efter nye investeringsmuligheder som alternativ til ejendomsmarkedet.

Kina har også en række udfordringer, som ikke relaterer sig til Covid-19. Geopolitik, herunder ikke mindst handelskonflikten med USA, er en væsentlig årsag til, at kinesiske aktier fortsat skal handle med en vis rabat i forhold til en række andre regioner.

Afsmittende effekter for emerging markets
Den kinesiske genåbning har i sagens natur også implikationer uden for landets grænser, i og med at Kina er den næststørste økonomi i verden (målt på BNP). Specielt for emerging markets-lande kan der være positive afsmittende effekter fra den kinesiske genåbning. Asiatiske lande som Taiwan og ASEAN-landene kan få et betydeligt boost grundet Kinas store samhandel med dem, og Latinamerika og Mellemøsten kan nyde godt af øget efterspørgsel efter råvarer. Samtidig har emerging markets generelt ikke så store udfordringer med høj inflation som USA og Europa, og derfor hæver centralbankerne i emerging markets i øjeblikket ikke renterne i samme grad som Vesten.

Hvis man tager de globale briller på, kan den kinesiske genåbning betyde, at inflationspresset i vestlige økonomier får sværere ved at aftage, hvilket kan føre til højere renter og energipriser. Det er bestemt ikke uden betydning, når verdens næststørste økonomi genåbner efter næsten 3 års nedlukning.

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder