Hvad er udbytter fra en fond?
Når du investerer i fonde fra investeringsforeninger som fx Danske Invest, er langt de fleste fonde såkaldt udloddende fonde, som årligt udbetaler udbytter til sine investorer – i nogle tilfælde flere gange årligt. Her vil dit samlede afkast fra fondene altså bestå af både de udbytter, du får udbetalt, og kursgevinsterne (eller kurstabene) på fondene.

Et udbytte er et lille stykke af en fonds værdi, som udloddes kontant til investorerne på baggrund af udviklingen i fondens investeringer det forgangne år.

Hvad sker der, når udbytter bliver udbetalt?
Når en fond udbetaler udbytte til investorerne, bliver udbyttet taget fra fondens samlede værdi, og derfor falder kursen på fonden som udgangspunkt svarende til størrelsen af udbyttet. Når du ser på værdien af dine fonde efter udbetaling af udbytter, vil det dermed se ud, som om dine investeringer er dykket i værdi, men det skyldes altså udbytteudbetalingerne til din konto.

Investerer du i aktiefonde for almindelig fri opsparing, bliver der dog først fratrukket aconto udbytteskat, før pengene bliver udbetalt til din konto. Skattestyrelsen bliver også automatisk informeret om dine udbytter, så du i sidste ende får betalt den korrekte, endelige skat af alle udbytter.

Hvad skal jeg gøre med mine udbytter?
Har du ikke brug for dine udbytter her og nu, kan det være en rigtig god idé at geninvestere pengene. På den måde sikrer du dig, at pengene arbejder videre for dig og ikke bliver udbetalt til en bankkonto til lav eller ingen rente.

Et kig tilbage i historiebøgerne viser, hvorfor det kan være en god forretning at geninvestere sine udbytter i stedet for løbende at bruge pengene:

Hvis du i 1995 havde investeret 100.000 kr. i globale aktier, var de ved udgangen af 2019 vokset til ca. 432.000 kr., hvis du ikke havde gjort noget undervejs, baseret på afkastdata for MSCI World-indekset. Samtidig havde du i perioden modtaget ca. 87.450 kr. i udbytter efter skat (27 pct.). I alt beløber det sig altså til ca. 519.450 kr.

Men havde du løbende geninvesteret udbytterne i stedet for at bruge dem, var din opsparing i stedet vokset til omkring 642.400 kr. i dag. (efter løbende beskatning af udbytterne på 27 pct.). I sidste ende havde du altså samlet set haft ca. 123.000 kr. mere.

 

41891433-00090249-86660f8f

 

Hvordan geninvesterer jeg mine udbytter lettest muligt?
Vil du ikke selv stå for geninvesteringen, men gerne nyde godt af effekterne, kan du få Danske Bank til automatisk at geninvestere dine udbytter i de samme fonde, som udbytterne er udbetalt fra. Så opnår du samtidig en besparelse, fordi udbytterne geninvesteres omkostningsfrit – dvs. uden at du skal betale kurtage og såkaldt emissionstillæg.

Danske Invest-fondene udbetaler udbytter den 7. februar, og skal udbytterne derfra geninvesteres automatisk, skal du oprette en geninvesteringsaftale i netbanken senest den 3. februar. Det er gratis at oprette aftalen. Geninvesteringsaftalen omfatter naturligvis også udbytter fra andre investeringsforeninger end Danske Invest, så længe aftalen er oprettet i tilstrækkelig tid inden udbyttebetalingerne.

Sådan opretter du en geninvesteringsaftale:
• Log på netbank
• Vælg Investering
• Vælg Geninvestering

Hvad er alternativet til automatisk geninvestering?
Er din portefølje af investeringer ude af balance, så du eksempelvis har for høj andel af aktier eller for høj andel af obligationer set i forhold til det niveau, du ønsker på lang sigt, kan du alternativt bruge udbytterne til at rebalancere porteføljen.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det.


Dette indhold er alene udarbejdet til orientering og udgør ikke investeringsrådgivning. Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en investering, og få afdækket om en given investering passer til din investeringsprofil.