Det får du svar på

  • Hvorfor forventer vi en mild recession i verdensøkonomien?
  • Hvilken betydning har det for vores aktuelle investeringsanbefalinger?
  • Hvilke typer aktier og obligationer anbefaler vi i øjeblikket?
  • Skal jeg vente lidt, hvis jeg overvejer at investere flere penge?


I Danske Bank meldte vi forleden ud, at vi nu officielt forventer en mild recession i verdensøkonomien i løbet af det kommende års tid. Hvorfor gør vi det?
”Hovedårsagen er den meget høje inflation på over 8 pct. på årlig basis i Europa og USA, der giver udsigt til mange og hurtige pengepolitiske stramninger fra centralbankerne for at få inflationen under kontrol, og det vil gå ud over væksten. Der er to måder at bekæmpe høj inflation, og det er enten ved at reducere efterspørgslen eller øge udbuddet. Da sidstnævnte er yderst vanskeligt på den korte bane, ja så må centralbankerne sørge for at dæmpe efterspørgslen ved at hæve de pengepolitiske styringsrenter,” siger Danske Banks seniorstrateg Mohamad Hashem Hasan Al-Saraf.
Hvis vi skal betragte hele situationen i et større perspektiv, har det historisk set været vigtigere, hvor længe man har været investeret, end hvornår man har investeret.
Mohamad Hashem Hasan Al-Saraf, seniorstrateg i Danske Bank. 
Hvilken betydning har vores nye recessionsforventning for vores aktuelle investeringsanbefalinger til investorer?
”I lyset af den ulmende recession fastholder vi vores strategi, hvor vi i den senere tid har haft en behersket risikoappetit. Konkret anbefaler vi investorer at have en neutral vægt i aktier i deres porteføljer i øjeblikket og tilsvarende en neutral vægt i obligationer. Det vil med andre ord sige, at vi anbefaler investorer at have samme andel af aktier i deres porteføljer, som de forventer at have på længere sigt. Til sammenligning anbefalede vi gennem det meste af 2021 investorer at have en overvægt i aktier.

Derudover anbefaler vi, at investorer i aktiedelen af deres porteføljer har ekstra fokus på selskaber, som typisk klarer sig bedre end markedet, når den økonomiske vækst er på vej ned – og det samme gælder valget af obligationer. Vi er påpasselige med at tage unødige risici i en tid, hvor de finansielle markeder er præget af megen usikkerhed."

Hvad er en recession?

Der findes ikke en entydig definition på, hvad en recession er. Økonomer taler dog nogle gange om ”tekniske recessioner”, som er defineret ved negativ vækst i BNP i mindst to kvartaler i træk. Det er dog entydigt, at recessioner betyder nedgang i den økonomiske aktivitet af en vis størrelsesorden. I USA har NBER (National Bureau of Economic Research) registreret 34 recessioner siden 1854.
Hvilken typer aktier og obligationer anbefaler I konkret investorer at overvægte i øjeblikket?
”Vi anbefaler generelt investorer at have fokus på kvalitetsaktier, som typisk klarer sig godt i urolige tider. Disse selskaber er karakteriseret ved en stabil vækst i indtjeningen, et højt afkast af egenkapitalen og en lav gæld. Derudover anbefaler vi generelt en mere defensiv tilgang inden for sektorer ved primært at overvægte defensive aktiesektorer og undervægte cykliske sektorer. Regionsmæssigt foretrækker vi amerikanske aktier, hvor vi anbefaler en overvægt, blandt andet fordi der er en stor andel af kvalitetsaktier på det amerikanske marked.

I obligationsverdenen anbefaler vi en undervægt i high yield-obligationer og overvægt i investment grade-obligationer. Førstnævnte er virksomhedsobligationer med lav kreditkvalitet, som derfor giver en relativ høj rente, men til gengæld er mere sårbare over for risikoen for konkurser, når den økonomiske vækst er på vej ned, og centralbankerne hæver renten. Derfor ser vi investment grade-obligationer, dvs. virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet, som en god mellemvej i et usikkert marked, selv om de giver en lavere rente."

Hvis jeg overvejer at investere flere penge, skal jeg så vente, indtil en eventuel recession er ovre?
”Skal du investere, skal du være varsom med at sidde og vente på det helt rigtige tidspunkt. Hvis vi skal betragte hele situationen i et større perspektiv, har det historisk set været vigtigere, hvor længe man har været investeret, end hvornår man har investeret – og jo længere tidshorisont man har haft som investor, jo mindre har risikoen for tab generelt været. Har man fx en tidshorisont på mindst 15 år, har risikoen for tab fra globale aktier historisk set vist sig at være et rundt nul, selv om det selvfølgelig ikke er en garanti for, at det også vil være tilfældet fremover.

Lad os tage et konkret eksempel: Havde man for 25 år siden valgt at investere 10.000 kr. om året – dvs. 250.000 kr. over hele perioden – i globale aktier på den billigste dag hvert eneste år, dvs. hvis man havde timet markedet perfekt hvert år, så havde man haft 970.657 kr. i dag. Til sammenligning havde man haft 730.819 kr., hvis man havde købt på den dyreste dag hvert år. Langt de fleste ville dog ligge et sted midt imellem.
Det betyder timing for dit afkast
Grafikken viser det akkumulerede afkast, hvis du havde investeret 10.000 kroner om året i globale aktier i 25 år – og hvert år investeret pengene hhv. den dag, kurserne var højest (dårligste timing), lavest (bedste timing) eller på årets første dag (ingen timing). Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast, der også kan blive negative.

Hvis man uden nogen form for timing havde investeret de 10.000 den første dag i starten af hvert år, så havde man haft 862.212 kr. Til sammenligning havde man altså kun haft 250.000 kr., hvis man aldrig kom i gang med at investere og i stedet havde gemt pengene under hovedpuden.  Det understreger pointen om, at tiden i markedet er langt vigtigere end at komme ind på de bedste tidspunkter. Det taler også for, at man ikke bør gå i panik og sælge sine aktier, når markedet er på vej ned, givet at man har en lang tidshorisont.”


HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder