Kvinder investerer mere og mere. Det viser tal fra flere af landets største investeringsplatforme, og fremgangen var særligt stor i 2020.

Den udvikling hilser vi velkommen i Private Banking. I de kommende uger sætter vi derfor fokus på kvinder, der investerer. Vi har i den forbindelse bedt fem kvinder i Private Banking Danmark om at fortælle deres personlige historie om, hvordan de kom i gang med at investere.

Her er det Pia Hauritz, der får ordet. Hun er Senior Private Banker i Danske Bank Private Banking Elite.

 

”Det handler om at komme i gang”

Det er min erfaring, at mange finder det alt for tidskrævende og uoverskueligt at investere. Og det kan det også være – men det behøver det ikke. Så selvom du sikkert synes, at der er så meget andet, der er vigtigere i dit liv, så handler det blot om at tage første skridt og at turde bevæge sig ud på rejsen.

Hvordan startede du?

Jeg stod midt i en renovering af lejlighed, et HD-studie, små børn og et fuldtidsjob oveni. Så der var da mange ting, der fyldte meget mere for mig end investering, og derfor lagde jeg ud med en blandet investeringspulje, hvor banken administrerede midlerne for mig.

Da børnene blev større og jeg kom i mål med studiet og renovering, fik jeg mere luft i hverdagen. Og så besluttede jeg mig for selv at gå ind i mine investeringer. Jeg solgte halvdelen af min investeringsforening og valgte tre selskaber, som jeg vidste lidt om og kunne relatere til. Jeg var på ingen måde ekspert, men havde blot fulgt med i overskrifter på Børsen og LinkedIn.

Til at starte med var min strategi at sælge aktierne, når de var steget 10 %. I dag sigter jeg efter 15 %. Det behøver jeg ikke aktivt holde øje med. Jeg får SMS-beskeder om det, fordi jeg har tilmeldt mig kursovervågning i mobilbanken. Det har vist sig at være en god strategi. Jeg har siden solgt resten af investeringsforeningen, og det beløb, jeg oprindeligt investerede er i dag fordoblet - hjulpet godt på vej af generelt stigende aktiemarkeder.

Hvilke råd vil du give til kvinder, der overvejer at investere?

Jeg har tre råd til dem:

  1. Bare kom i gang: Du kan sagtens, og der findes ikke noget ”rigtigt” tidspunkt for din første investering. Der kommer altid et tog til. Du skal bare stå klar på perronen med den nødvendige lyst og nysgerrighed som din drivkraft.
  2. Tal om investeringer med andre kvinder: Jeg ved, at mange har det svært med det, men det er faktisk okay at tale om penge og økonomi. Jeg kan især anbefale kvindelige fora som f.eks. ’FemaleInvest’, der er en kæmpe succes. Her er det okay at sige, at man lige lavede en god investering. Man behøver ikke at sætte beløb på, så det er bedøvende ligegyldigt, om det handler om tusind kroner eller en halv million.
  3. Inddrag børnene i familiens økonomi: Det her er en af mine kæpheste. Vi ved, at jo tidligere børn får erfaring med penge, jo større økonomisk forståelse får de som voksne. Jeg fik selv ansvar for indkøb i 10-11 års alderen og fik et budget til at planlægge sommerferien for, så jeg fandt tidligt ud af, hvad man kan få for penge. Det ligger dybt i min mentalitet i dag, og jeg taler også naturligt med mine egne børn om økonomi og om, hvad ting koster.


Denne artikel udgør ikke i sig selv investeringsrådgivning. Den skal ikke ses som opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter eller investeringsservices. Investering er altid forbundet med en risiko, og afkast kan være negativt. Du er selv ansvarlig for at afklare juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering for dig.

Artiklen er markedsføring udarbejdet af Danske Bank A/S, Bernstorffsgade 40, 1577 København V, VAT.no. 61 12 62 28.