Vi gør det, vi siger, og lever for at gøre en forskel for både eksisterende og potentielle kunderJacob Aarup-Andersen

Sådan lyder det fra Jacob Aarup-Andersen, der startede i Danske Bank i 2012 og har været en del af bankens direktion siden 2016. Her har han i roller som både CFO og direktør for Wealth Management sat sit aftryk på den finansielle sektor, og siden februar i år har den 42-årige fynbo haft ansvaret for Danske Banks bankforretning i Danmark med mere end 4000 medarbejdere. Han har store ambitioner for den danske forretning, der blandt andet handler om at være en tæt partner for kunderne og fastholde bankens rolle som ”first mover” på nye løsninger. Vi har mødt Jacob Aarup-Andersen og stillet ham en række spørgsmål om hans ledelsesstil og hans visioner for Private Banking.

Hvordan er visionerne for Private Banking?

Vores ambition i Private Banking er at sikre, at den enkelte kunde får overblik over sin formue og dermed frihed til at agere. Det er finansiel tryghed for hele familien i alle livets faser. Visionen for Private Banking forbliver at være en tæt partner, der altid er et skridt foran med anbefalinger og forståelse for den enkelte kundes behov. Vi kan for eksempel støtte direktøren eller virksomhedsejeren, der har en travl hverdag og en kompleks økonomi, i overgangen til pensionstilværelsen. Vi hjælper ved at skabe et økonomisk overblik og ved at guide omkring arv, testamente og eventuelt generationsskifte.

Hvad ser du som de vigtigste prioriteter i Private Banking lige nu?

Vores vigtigste prioritet i Private Banking er at udvikle nye og innovative investeringsløsninger til vores kunder. Det går blandt andet ud på at skabe en opdateret version af Danske Porteføljepleje og mere eksklusive investeringsløsninger som for eksempel nye alternative investeringer. Her vil vi accelerere leverancerne i de kommende år. Derudover vil vi fortsat fokusere på at udvikle vores værdiskabende digitale løsninger, herunder Wealth Planner™, markedets bedste formueprognose, i samspil med analyseværktøjet Investment Analyzer. Og så kommer arbejdet med at indarbejde FN’s verdensmål i vores produkter, rådgivning og rapportering til kunderne til at fylde meget

En stor del af Private Bankings kunder er selv ledere i det daglige – hvad lægger du vægt på i din ledelsesstil?

Som leder er jeg meget bevidst om mine værdier og bygger mit lederskab omkring dem. Det giver medarbejderne meget frihed, men det stiller også en række forventninger. De værdier, der præger min ledelsesstil, er åbenhed, respekt for dine kollegaer, samarbejde, integritet, men også ambition. For mig handler det om at skabe en kultur, der bygger på de værdier og være meget klar i responsen, når folk ikke lever op til de værdier.

Du har tidligere nævnt, at du lever efter principperne FSN – hvad giver det dig?

FSN er min egen forkortelse for Fitness, Sleep, Nutrition. Det er tre elementer, der altid har betydet meget for mig. Din fysiske tilstand har stor indflydelse på dit mentale overskud og dermed på din evne til at tage de rette beslutninger, gennemskue kompleksitet og have energi til at drive tingene fremad. For mig handler det helt grundlæggende om, at vi som mennesker respekterer og passer på den krop, vi skal leve resten af vores dage i.

Hvordan tager du dine personlige værdier med dig ind i dit arbejde?

Jeg tror ikke, det er muligt at have forskellige værdier i det private liv og i arbejdslivet – det hænger helt naturligt sammen. Jeg synes, at det er vigtigt, at man som leder giver meget af sig selv i sit lederskab, og det bestræber jeg mig på at gøre. Det indebærer også en ærlighed omkring egne styrker og svagheder.

Hvordan lykkes det helt konkret?

Der, hvor ens værdier for alvor kommer til udtryk, er i ens konkrete handlinger. Lige så meget i de ting man gør, som i de ting man ikke gør. Jeg har set for mange ledere gennem tiden, der taler om bestemte værdier, men ikke udlever dem i det daglige. Det bliver i sidste ende ødelæggende for kulturen i virksomheden.

Den nuværende situation med Corona har ændret spillepladen. Hvad er dit bedste råd til alle de ledere, der på grund af Corona-krisen står i en helt ny ledelsessituation?

I disse specielle tider - hvor vi skal lære at arbejde på nye og mere digitale måder, og alt kan føles meget usikkert - har vi ledere et helt særligt ansvar over for vores medarbejdere. Vi er nødsaget til at finde måder, hvorpå vi kan lede på afstand og sikre god støtte og motivation af vores medarbejdere. Samtidigt med at vi fortsat driver vedvarende performance.

Noget af det, jeg har stort fokus på i disse dage, er at være tilgængelig og have løbende og frekvent opfølgning med mine teams og ledere, hvor der både er tid til at drøfte operationelle dilemmaer, men også tid til helt almindelig small talk. Herudover ser jeg en særlig opgave i at støtte og sparre med medarbejderne i prioriteringen af opgaver. For det kan være utrolig svært at nå det hele og stadig opretholde en ordentlig work/life balance, når vi alle samtidig har børn hjemme, der skal aktiveres og måske endda undervises. Derfor skal vi også hjælpe vores medarbejdere ved klart at kommunikere vores forventninger til blandt andet mål og leverancer.

Som leder er jeg meget bevidst om mine værdier og bygger mit lederskab omkring dem. Det giver medarbejderne meget frihed, men det stiller også en række forventninger”, fortæller Jacob Aarup-Andersen, der har det øverste ansvar for den danske bankforretning og dermed også Private Banking i Danske Bank.