Kort fortalt

  • Bekymringerne for inflation er blusset op igen.
  • Det bliver svært at få inflationen ned uden at havne i en recession – men det er muligt.
  • Vi anbefaler investorer at holde sig "midt på vejen" i øjeblikket.

ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer, så du ikke selv behøver at foretage dig noget.Investorerne er begyndt at tro på den bløde landing. Den består i, at centralbankerne faktisk lykkes med at få inflationen ned uden at skubbe økonomien i recession. Den bløde landing har næsten mytisk karakter. Den er sjælden, og sidst det skete er for snart 30 år siden. Det lykkedes således den amerikanske centralbankchef Alan Greenspan at lave en blød landing i 1994, men ellers er der ikke mange eksempler på vellykkede bløde landinger (Greenspan nævnte selv 1964 og 1984 som bløde landinger).

Men med lidt hjælp fra en mild vinter og genåbningen i Kina kan den bløde landing måske lykkes. Netop som den mest ventede recessionen i nyere tid var ved at indfinde sig, kom disse vækstimpulser og løftede global økonomi tilbage på vækstsporet. Det kan købe centralbankerne tid til at få inflationen ned, samtidig med at der fortsat er lidt vækst – altså den bløde landing.
Hvis ikke vi ryger ud til den ene side og ender i recession, så er der ikke langt over til den anden side, hvor høj inflation og højere renter kan føre til en endnu dybere recession ...  Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank
Nye tider, nye bekymringer
Men samtidig med at vækstudsigterne blev bedre, skiftede bekymringen hurtigt fra recession til frygt for høj inflation, der vil få centralbankerne til at hæve renterne endnu mere og måske holde dem højere i længere tid. De seneste europæiske inflationstal understreger, at denne bekymring er meget reel. Arbejdsmarkedet er fortsat stramt, og med forbedrede vækstudsigter følger også stigende risiko for en løn-pris-spiral – dvs. at stigende priser fører til stigende lønninger, som igen fører til yderligere prisstigninger osv. – hvilket centralbankerne for alt i verden vil undgå.

Man kan godt sige, at det er en meget smal landingsbane, centralbankerne har fået. Hvis ikke vi ryger ud til den ene side og ender i recession, så er der ikke langt over til den anden side, hvor høj inflation og højere renter kan føre til en endnu dybere recession på et senere tidspunkt. Der er brug for en blød landing på en meget smal landingsbane.

LÆS OGSÅ: De mørkeste skyer er lettet, men udsigten er stadig sløret

Prøv at holde dig midt på vejen
Det er vores vurdering, at en blød landing godt kan lykkes igen, men det er langt fra givet. Usikkerheden er stor i øjeblikket og det er svært at sige, hvilket af scenarierne der stiger i sandsynlighed i de kommende måneder. Derfor er det vores anbefaling, at man også med sin investeringsstrategi lige nu prøver at holde sig nogenlunde midt på vejen. Det giver sig for vores vedkommende udtryk i en neutral vægt for aktier – dvs. at vi aktuelt anbefaler investorer at have samme andel aktier i deres portefølje, som de forventer at have på længere sigt. Tiden er ikke til en overvægt i aktier.

Samtidig anbefaler vi investorer at have nogenlunde balance mellem defensive og cykliske sektorer – dvs. mellem aktier i sektorer, der ikke er så konjunkturfølsomme, og aktier i sektorer hvor indtjeningen og aktiekurserne typisk svinger mere i takt med de økonomiske konjunkturer. 

Ned skal vi jo efter en periode i økonomien, hvor det er gået så stærkt, at inflationen blev presset op over 10 pct. Det bliver spændende at se, om vi rammer landingsbanen.

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores konkrete anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige aktier og obligationer mv.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder