Vil du bidrage til en bæredygtig udvikling i samfundet, når du investerer din opsparing? Så bliver det nu endnu nemmere for dig at sammensætte en portefølje af investeringer med fokus på bæredygtighed.

I Danske Bank har vi netop tilføjet obligationsfonden NN (L) Green Bond til vores univers af fonde, som vi tilbyder rådgivning om og anbefaler investorer, hvis den passer til deres investeringsprofil. Fonden investerer mindst 75 pct. af porteføljen i grønne obligationer.

”Grønne obligationer er som almindelige obligationer, men ved grønne obligationer går provenuet fra obligationerne imidlertid til at finansiere eller re-finansiere projekter med grønne formål – fx inden for vedvarende energi, forebyggelse af forurening eller lån til energieffektive ejendomme,” fortæller Tobias Møller, som er Chief Client Manager i Danske Bank.

Investorer kan enten handle fonden via deres rådgiver eller selv handle i netbanken og mobilbanken.

Obligationer med høj kreditkvalitet
NN (L) Green Bond er aktivt forvaltet og investerer i en bred portefølje af europæiske obligationer, herunder både statsobligationer og virksomhedsobligationer. Det primære fokus er obligationer med høj kreditkvalitet – dvs. de mere sikre dele af obligationsmarkedet. Inden for virksomhedsobligationer er det såkaldte investment grade-obligationer.

Fonden bliver forvaltet af den hollandske kapitalforvalter NN Investment Partners, der er ejet af Goldman Sachs, og fremover indgår fonden også i vores såkaldte rådgivningsporteføljer med bæredygtigt fokus.

”Vores rådgivningsporteføljer med bæredygtigt fokus er fundamentet for vores rådgivning af investorer, der selv ønsker at sammensætte deres investeringer med sparring fra os og med særlig vægt på bæredygtighed. Her giver fonden på en enkel og effektiv måde en god risikospredning i obligationsdelen af porteføljen, da fonden er sammensat af en lang række obligationer på tværs af lande og obligationstyper,” siger Tobias Møller.

LÆS OGSÅ: Vores rådgivningsporteføljer med bæredygtigt fokus

En fond med et bæredygtigt investeringsmål
NN (L) Green Bond er en fond med et bæredygtigt investeringsmål, også betegnet en artikel 9-fond, jf. EU’s forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i den finansielle sektor. En artikel 9-fond er en fond med et bæredygtigt investeringsmål og er derfor et godt pejlemærke for dig, hvis du vil investere med et bæredygtigt fokus.
Vær opmærksom på rentefølsomheden
Bemærk, at obligationerne i fondens portefølje generelt har en forholdsvis lang løbetid – med et fagudtryk betegnet en høj varighed, som ligger omkring 8.

”Selvom det ikke er så udtalt i øjeblikket, giver obligationer med lang løbetid som regel højere renter end obligationer med kort løbetid, men til gengæld har de også en højere rentefølsomhed. Det betyder, at fonden vil opleve større kursfald, hvis renten stiger, men modsat også større kursstigninger, hvis renten falder,” fortæller Tobias Møller.

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.
TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospekterne og central investorinformation, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, central investorinformation og information om klagehåndtering (investorrettigheder) er tilgængeligt på dansk og kan findes her. Mere information om fondenes bæredygtighedsrelaterede egenskaber kan findes her. Beslutningen om at investere i fondene bør træffes under hensyntagen til alle fondenes miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospekterne.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder