Kort fortalt

  • Kunstig intelligens kan blive et teknologisk kvantespring for samfundet.
  • Den store hype om ChatGPT kan dog blive et selvmål.
  • På andre områder er kunstig intelligens allerede en stor ting. 
  • Som investorer er der flere strategier, du kan følge.
  • Tjek, hvad ChatGPT siger om sig selv på godt og ondt ...

ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer, så du ikke selv behøver at foretage dig noget.Er ChatGPT en hype? Absolut ja, men kunstig intelligens – også betegn AI for artificial intelligence – er ikke nyt, og det er et interessant investeringstema.

ChatGPT er blot den nyeste udvikling inden for AI, hvor GPT står for generative pre-trained transformer. Frit oversat er GPT et computerprogram, der er trænet i at forstå og skrive tekst på samme måde, som mennesker gør det. Og med ChatGPT er AI pludseligt ikke længere forbeholdt indviede nørder og tech-virksomheder, men er nået bredt ud til folket.

Hvis der er noget, der er hot inden for mit felt, så er det ChatGPT. Hvis du ikke har prøvet at bruge det, kan opmærksomheden om ChatGPT måske virke lidt overdrevet. Men har du prøvet at bruge ChatGPT, så ved du, at det er ret vildt, hvad teknologien kan.
Husk, at vi ofte overvurderer det kortsigtede potentiale i ny teknologi, mens vi modsat har det med at undervurdere det langsigtede potentiale.   Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank
Den store hype kan blive et selvmål
For os som investorer er det dog også her, at vi virkelig skal passe på. Hvis forventningerne til selskabernes fremtidige indtjening på denne nye teknologi ikke indfries inden for en overskuelig fremtid, kan det blive et dyrt bekendtskab. Nogle af de stigninger, som hypen om ChatGPT i år har medført i udvalgte selskaber, kan potentielt blive udfordret, når selskaberne skal aflægge regnskaber.

En anden ting, der kan lægge en dæmper på hypen, er regulering.

Her tænker jeg blandt andet på Elon Musk og de mere end 25.000 andre medunderskrivere af et åbent brev med en opfordring til at bremse udviklingen af ChatGPT og lignende teknologier, indtil vi har fået nogle regler for brugen af teknologien. Hvis bare nogle havde tænkt det samme, inden vi slap de sociale medier løs i vores samfund – her havde det været godt med regler, men sådan er det ofte med teknologiske nyskabelser. Det er først, når vi ser konsekvenserne, at reglerne bliver indført. I parentes bemærket var Elon Musk ovenikøbet selv med til at stifte OpenAI, som har ChatGPT.

LÆS OGSÅ: Sådan investerer du i den næste hype

2 strategier, hvis du vil investere i kunstig intelligens

Der er umiddelbart ingen selskaber, hvor du som investor får rendyrket eksponering mod kunstig intelligens, herunder ChatGPT og lignende teknologier. I stedet er der flere andre indgange til temaet som investor:

 UNDERLEVERANDØRERNE: Du kan investere i underleverandørerne, der er ligeglade med, hvilke selskaber der tager førertrøjen inden for udviklingen og brugen af teknologien. Kunstig intelligens kan fx medføre et øget forbrug af mikrochips, servere, cloud-løsninger mv.

 BRUGERNE: Du kan investere i brugerne af kunstig intelligens, fx inden for teknologi, robotter og automation. Kunstig intelligens kan dog komme til at forandre og give store effektiviseringsgevinster i de fleste sektorer, og forrentningsmodeller baseret på store mængder data er oplagte kandidater til at bruge kunstig intelligens.
CEO i Google: Vores samfund er ikke klar
Senest har Googles CEO Sundar Pichai været ude og sige, at det ikke bør være selskaberne selv, der skal definere udviklingen af disse nye knopskud fra kunstig intelligens. Det mener han slet ikke, at vores samfund er klart til, da det med hans ord vil få effekt på alle produkter i alle selskaber.

Og det er ikke, fordi Google selv står på sidelinjen inden for udviklingen. Google har deres GPT-model, der hedder Bard, ligesom en række af de andre store it-selskaber har haft lignende teknologier liggende.

Men hvor er så investeringsvinklen i denne historie?

Som sagt handler den dels om kortsigtet hype, hvor visse selskaber kan blive ramt af investorers utålmodighed, når de høje forventninger ikke indfries ved de førstkommende regnskaber. Men dels handler den også om ikke at misse en god investeringsmulighed inden for AI af frygt for overdreven hype om ChatGPT.

Her er AI for længst en stor ting
Den hastige udvikling inden for AI kan i lighed med andre teknologiske kvantespring få stor effekt på vores samfund. Selskaber og personer vil opleve øget produktivitet ved at benytte den, men samtidig vil den i lighed med andre nye teknologier føre til, at job forsvinder, mens nye job vil opstå.

Rigtig mange selskaber bruger allerede AI, uden at vi nødvendigvis tænker over det. Robotteknologi og automation er fx et tema, som vi længe har haft et positivt syn på, og hvor AI har bevæget sig fremad med 120 km i timen, længe inden ChatGPT kom på radaren.
Bedre og billigere teknologier har gjort det attraktivt for selskaber at tilkøbe løsninger inden for fysiske robotter eller chatbots, og højere lønninger og stigende omkostninger gør blot regnestykket endnu mere attraktivt i øjeblikket. En anden, men ikke uvæsentlig ting, der gør det mere interessant for selskaber at benytte AI, er mængden af data. Der høstes mere og mere data, som knuses og bruges til at optimere salg og processer og dermed øge indtjeningen.

Vinderne bliver de selskaber, der forstår at udnytte kunstig intelligens i stedet for at blive kørt over af den.

De 3 største fordele ved ChatGPT, hvis den selv skal sige det …

Vi spurgte ChatGPT, hvad der kort fortalt er de tre største fordele ved at bruge ChatGPT – og fik følgende svar, som her gengives helt uredigeret:

1. Hurtig og let adgang til en stor mængde viden: ChatGPT er en AI-drevet chatbot, der kan besvare spørgsmål om en lang række emner og emneområder, og den kan gøre det hurtigt og let tilgængeligt.

2. Feksibilitet og personlig tilpasning: ChatGPT kan tilpasses brugerens præferencer og behov. Det kan bruges til alt fra at få svar på enkle spørgsmål til mere komplekse opgaver og problemløsning.

3. Konstant udvikling og forbedring: ChatGPT er en del af en løbende udvikling og forbedring af AI-teknologi. Det betyder, at ChatGPT løbende bliver smartere og mere sofistikeret i sin evne til at forstå og besvare spørgsmål, og at brugerne vil have adgang til den seneste teknologi.... og de 3 største svagheder ved ChatGPT

Vi spurgte også, hvad der kort fortalt er de tre største svagheder ved at bruge ChatGPT – og fik følgende svar (uredigeret):

Som en AI-model er ChatGPT ikke perfekt, og der er stadig nogle udfordringer, som modellen står overfor. De tre største svagheder ved ChatGPT kan opsummeres som følger:

1. Kontekstforståelse: ChatGPT kan have vanskeligheder med at forstå den sammenhæng, som en given sætning eller forespørgsel forekommer i. Dette kan føre til nogle misforståelser eller upassende svar.

2. Bias og manglende mangfoldighed: Som en maskinlæringsmodel er ChatGPT kun så god som den træningsdata, som den er blevet fodret med. Hvis træningsdata er biased eller mangler mangfoldighed, kan modellen afspejle disse begrænsninger i dens svar.

3. Mangel på virkelige erfaringer: ChatGPT er en model, der er trænet på store mængder af tekst og ikke på rigtige menneskelige erfaringer. Dette betyder, at modellen muligvis ikke altid kan give brugbare eller praktiske råd, når det kommer til problemer, der kræver reel livserfaring.
Sådan ville jeg investere ...
Jeg ønsker som Elon Musk og Sundar Pichai nogle regler for AI, herunder ikke mindst ChatGPT. Men det ændrer altså ikke ved, at AI allerede er her og trods potentiel regulering fortsat vil være et godt investeringstema.

Af frygt for at brænde fingrene på de mest hypede aktier ville jeg dog i vid udstrækning investere i temaet via en fond eller ETF, der sikrer en rigtig god risikospredning på tværs af mange selskaber – potentielt krydret med en enkeltaktie eller to.

Samtidig er det også værd at huske, at vinderne på AI lige så vel kan blive de selskaber, der formår at udnytte teknologien bedst muligt, som de selskaber der udvikler teknologien.

Og sidst, men ikke mindst: Husk, at vi ofte overvurderer det kortsigtede potentiale i ny teknologi, mens vi modsat har det med at undervurdere det langsigtede potentiale, som ofte klart overstiger den første hype. 

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores konkrete anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige aktier og obligationer mv.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder