Kort fortalt

  • Først kommer hypen over ny teknologi, derefter desillusionen.
  • Forsigtige investorer venter med at investere, til en ny teknologi er modnet.
  • First-moverne er ikke altid de langsigtede vindere.
  • Timing kan have ekstra stor betydning, når du investerer i ny teknologi.

ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer, så du ikke selv behøver at foretage dig noget.Vi lever i en tid, hvor der kommer nye geniale teknologier med en tilsyneladende stadig højere frekvens. Teknologier, der kan disrupte gamle brancher og ændre vores måde at gøre tingene på. Teknologier med et kæmpe potentiale – som fx elbiler, solceller, 3D-printere, kunstigt kød, vertical farming, blockchain, metaverset og senest ChatGPT.

At investorerne bliver ellevilde, når de spotter nye teknologier, kan næppe undre. Det kan sende aktiekurserne op i nogle vilde værdiansættelser baseret på forventninger om en enorm fremtidig indtjening. Men nogle gange bliver det nye dog for hypet. Fællesnævneren for mange af ovennævnte teknologier er, at der har været gode muligheder for at brænde fingrene. Det er der flere grunde til.
Vi foretrækker at træde et skridt tilbage og lede efter dem, der kan nyde godt af den nye teknologi. Det kan fx være underleverandører.   Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank
Først kommer hypen, derefter desillusionen
Ofte tager det længere tid end forventet, inden teknologier modnes og kommer ned i pris, så de kan få stor udbredelse. 3D-printere har ikke revolutioneret vores hverdag, og kunstigt kød er ikke blevet en del af vores dagligdags kost. I hvert fald ikke endnu. Men det betyder ikke, at teknologierne er fiaskoer. De første vilde forventninger var bare ikke realistiske. Når vi indser dette, så kommer desillusionen, og her falder aktiekurserne ofte kraftigt.

På længere sigt slår teknologierne rod, modnes og kan blive en integreret del af vores hverdag. Denne ”hype cycle” blev første gang beskrevet af analysefirmaet Gartner i 1995. Den mest hypede teknologi i 1995 var i øvrigt ”Intelligent agents”, som skuffede voldsomt i de efterfølgende år. I dag hedder det chatbots og er blevet en del af vores hverdag.

LÆS OGSÅ: ChatGPT – et tveægget sværd for investorer 

Hvad siger ChatGPT om at investere i ny teknologi?

Kan det betale sig at investere i aktier i selskaber inden for ny teknologi? Det spørgsmål stillede vi ChatGPT, som er den nyeste knopskydning inden for kunstig intelligens, og fik følgende svar, som her gengives uredigeret:

"At investere i aktier i selskaber inden for ny teknologi kan være en potentiel mulighed for at opnå høje afkast på lang sigt, da teknologi er en sektor med stor vækst og innovation. Det er dog også en sektor, der er kendt for at være volatil og risikabel, da det ofte indebærer højere risiko for eventuelle tab sammenlignet med mere etablerede virksomheder.

Det er vigtigt at undersøge og forstå de enkelte virksomheder, før du investerer i dem. Dette kan omfatte at gennemgå deres finansielle resultater, produktporteføljer, ledelsesstruktur og konkurrenceposition i markedet.

Som med enhver investering er der ingen garanti for, at du vil opnå afkast, og der er altid risiko for at miste penge. Derfor er det vigtigt at diversificere din portefølje og sprede risikoen over flere sektorer og virksomheder. Det er også klogt at konsultere en kvalificeret finansiel rådgiver for at hjælpe dig med at træffe velinformerede investeringsbeslutninger, der passer til dine mål og risikotolerance."
First-moverne kan sagtens blive overhalet
Det er heller ikke altid de første virksomheder med den nye teknologi, der bliver vinderne. First-mover-fordelen kan forsvinde over tid, og det kan være svært at holde forspringet. Engang var Tesla synonym med elbilmarkedet. Nu kan din elbil også være en BMW, en VW, en Renault eller noget helt femte. Nogle gange vågner de eksisterende virksomheder, der er ved at blive disrupted, aldrig op. Men ofte gør de, og så har disse second-movers musklerne til at indhente en first-mover.

Endelig må man også være ærlig og sige, at vi ikke er gode til at forudsige fremtiden. Mange af de teknologier, der bliver hypet, har en kort levetid og dør simpelthen ud igen. De når aldrig frem til den modne fase. Og selv om udviklingen går stærkt, så er vejen til verdensdominans ofte længere, end vi tror. I 2014 skrev entreprenøren Tony Seba fx overbevisende om, hvordan selvkørende elbiler vil gøre traditionelle biler overflødige og solceller vil gøre olie og gas overflødig i 2030. Det var nok alligevel lidt optimistisk. De selvkørende biler har stadig børnesygdomme og det globale forbrug af fossile brændstoffer er stadig stigende.

Hvad skal du så gøre som investor?
Opdager du en ny teknologi tidligt, så kan du investere i den første del af en hype cycle. Det er ofte her, at der er meget store afkast, men også stor risiko. Lige så vigtigt som det er at spotte hypen, er det at komme ud i tide. Især gælder det om ikke at være den sidste, der køber ind i hypen, lige før desillusionen rammer.

En anden mulighed er at vente, til teknologien har passeret både peak hype og desillusion og er modnet. Herved undgår du også at investere i de hypes, der ikke blev til noget. Men du går også glip af nogle muligheder for at komme tidligt med på den næste store ting.

Vi foretrækker at træde et skridt tilbage og lede efter dem, der kan nyde godt af den nye teknologi. Det kan fx være underleverandører, som kan vinde, uanset om det er det ene eller det andet selskab, der får en stor markedsandel. I stedet for at købe ind i elbiler kan du fx træde et skridt tilbage og købe ind i batteriproducenter – eller træde to skridt tilbage og købe ind i udvinding af de råstoffer, der bruges i batterierne.

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores konkrete anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige aktier og obligationer mv.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder