Kort fortalt

  • Den massive medvind for aktier inden for ren energi er aftaget.
  • Aktierne er lavere værdiansæt end længe set.
  • Højere renter har været en af udfordringerne. 
  • Det langsigtede potentiale ser dog fortsat interessant ud.

SE I BUNDEN AF ARTIKLEN, hvordan du kan investere i relevante temaer.


ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer, så du ikke selv behøver at foretage dig noget.Skønt sommervejr i september. På samme tid helt fantastisk og dybt bekymrende.

Skal vi få bugt med klimaforandringerne, skal der endnu mere fokus på den grønne omstilling af vores energiproduktion. Og er du klimaskeptiker, er der stadig stærke argumenter for at blive mere selvforsynende med energi. De seneste år har vi i den grad lært, hvor kostbart det er at være afhængig af andre lande og regioner, hvis der bliver lukket for hanerne. Energisikkerhed er blevet et nøglebegreb.

Selv klimaskeptiske USA har efter Joe Bidens tiltræden som præsident sat (endnu) mere fokus på grønnere energi. Alt i alt burde der derfor være masser af medvind for aktier inden for vedvarende energi – her betegnet grønne aktier. Men overraskende nok er det ikke tilfældet. 
Man skal være bevidst om, at megatrends som den grønne omstilling både vil opleve perioder med medvind og modvind.   Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank
Ørsted er blevet et billede på udviklingen
Ser man på værdiansættelsen for globale aktier, er den generelt steget hidtil i år, målt på nøgletallet P/E (12 mdr. fremadskuende).

Ser man på værdiansættelsen for grønne aktier, er den modsat faldet i år til det laveste niveau siden 2020. Og hvor de grønne aktier de seneste år har haft en meget højere værdiansættelse end det brede aktiemarked, ligger de nu omtrent på samme niveau.

På vores breddegrader er Ørsted et godt billede på udviklingen. Selskabet er et af verdens førende vedvarende energiselskaber, men har ikke desto mindre mistet omkring 70 pct. af sin værdi siden toppen i januar 2021.

Men hvad er årsagen til nedturen for de grønne aktier – og hvordan skal du forholde dig som investor?

Et centralt nøgletal for aktier

Nøgletallet P/E (12 mdr. fremadskuende) er et udbredt nøgletal til vurdering af aktiers værdiansættelse. 

Nøgletallet kan give en indikation om, om aktier aktuelt er ”dyre” eller ”billige” – fx målt i forhold til andre aktier i samme sektor eller i forhold til deres historiske værdiansættelse.

P/E står for price/earnings – dvs. aktiekursen i forhold til indtjeningen.

Nøgletallet angiver, hvor meget du som investor betaler pr. krones forventet indtjening i en virksomhed de næste 12 måneder. 
Stor hype om få selskaber
For det første har der været en hype omkring grønne aktier, hvilket er helt forståeligt set i lyset af faktorerne beskrevet ovenfor. Specielt oplevede vi et boost, da Joe Biden blev præsident. Da der samtidig ikke er så mange rene selskaber inden for vedvarende energi, har dem der er fået uforholdsmæssig stor opmærksomhed, hvilket har presset aktiekurserne ekstra op.

I dag er hypen imidlertid falmet.

Udviklingen har naturligvis også sat sit præg på fonde med fokus på grønne aktier. Tag fx iShares Global Clean Energy, som er en af de mest omtalte fonde inden for temaet – teknisk set en såkaldt ETF. Den er faldet støt i kurs i år, selv om globale aktier er steget. Ørsted indgår i øvrigt i fondens portefølje og har bidraget til at trække ned i år.

Samtidig bliver iShares Global Clean Energy nu handlet til en værdiansættelse, der er lavere end fondens eget historiske gennemsnit, hvor billedet de seneste år har været det modsatte.

LÆS OGSÅ: Lad os tale om vejret, selv om det er nedslående

Er det et godt tidspunkt at investere nu?

Betyder det så, at det vil være et godt tidspunkt at investere nu? Ikke nødvendigvis. For dig som investor er der ingen garanti for, at de grønne aktier fremover vil gøre det bedre end markedet, blot fordi de ikke længere er ”for dyre”.

Mange grønne selskaber inden for energi og forsyning – som fx Ørsted – er blandt andet ramt af de højere renter, der gør det dyrere at finansiere nye store projekter som fx vindmølle- og solcelleparker, transmissionsnet og andre store anlæg inden for energirelateret infrastruktur. Samtidig kan det være sværere at tiltrække kapital til projekterne, da der nu er andre alternativer, herunder obligationer, som relativt set er blevet mere attraktive ud fra et risk/reward-synspunkt.

Den langsigtede case holder stadig
Jeg er dog fortsat af den overbevisning, at den grønne omstilling er en attraktiv langsigtet investeringstrend. Men som med alt andet gælder det om ikke at overdrive sin eksponering mod et enkelt tema og samtidig være bevidst om, at megatrends som den grønne omstilling både vil opleve perioder med medvind og modvind.

Den grønne gren er måske svækket i øjeblikket, men den er ikke knækket. Over tid er jeg overbevist om, at vi fortsat vil se mange fantastiske investeringscases udspille sig inden for teamet. Men jeg vil til enhver tid tage turen i en pakkeløsning i form af en fond, der giver mig en bred eksponering mod temaet, frem for at forsøge at håndplukke udvalgte vinderaktier.Hvordan investerer jeg i temaet?

Overvejer du at investere i temaet klimaforandringer, kan du for eksempel gøre det via aktiefonde, som investerer i selskaber inden for vedvarende energi og vand. Via Danske Bank kan du blandt andet investere i følgende fonde:

iShares Global Clean Energy 
Skarpt fokus på vedvarende energi
En omstilling af produktionen af energi er helt centralt for at nedbringe den globale CO2-udledning. Aktiefonden iShares Global Clean Energy UCITS ETF investerer i omkring 100 af de største globale selskaber inden for vedvarende energi – primært vind, sol, biogas, vand og brint.

Parvest Aqua
En fond der investerer i det blå guld
Vandmangel er en global udfordring, som bliver forstærket af befolkningsvækst og øget levestandard, der kræver mere rent vand. Aktiefonden SICAV Parvest - Aqua Classic-Capitalisation investerer i selskaber, der er med til at sikre og forbedre vandforsyningen rundt omkring i verden. Det er et interessant økonomisk vækstområde, der samtidig kan hjælpe millioner af mennesker til et bedre liv.Få vores nyhedsbrev om investering

Jeg vil ikke gå glip af noget
Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

DISCLAIMER: Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospekterne og Dokument med central information for fondene, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet er tilgængeligt på engelsk og Dokument om central information og information om klagehåndtering (investorrettigheder) er tilgængeligt på dansk og kan findes på linkene herunder:
iShares Global Clean Energy 
Parvest Aqua
Find information om fondenes bæredygtighedsrelaterede egenskaber her:
iShares Global Clean Energy – bæredygtighed
Parvest Aqua – bæredygtighed 
Beslutningen om at investere i fondene bør træffes under hensyntagen til alle fondenes miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospekterne. iShares by Blackrock og BNP Paribas Funds kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af fondene.