Kort fortalt

  • El Niño kan forstærke den globale opvarmning i de kommende år.
  • Tørke og fødevaremangel vil være blandt konsekvenserne.
  • Det kan give ny næring til inflationsbekymringer.
  • Samtidig kan det forstærke den grønne agenda med fokus på blandt andet vandmangel og vedvarende energi.

SE I BUNDEN AF ARTIKLEN, hvordan du kan investere i relevante temaer.


ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer, så du ikke selv behøver at foretage dig noget.Vejret er noget, vi altid kan tale om, når der ikke lige er andre ting på radaren – men faktisk vil jeg trods presserende emner som fortsat recessionsfrygt godt tale om det alligevel. Og vejret vedrører også vores økonomi og dermed dine investeringer i aktier, hvis du skulle være i tvivl.

Vi var dygtige til at spare på gas fra Rusland den forgangne vinter, men vi var også heldige med, at vinteren i Europa var varmere end normalt. Den gode nyhed er, at næste vinter meget vel kan blive endnu en varm en af slagsen, så vi undgår en ny energikrise til den tid. Den dårlige nyhed er, at det skyldes generelle temperaturstigninger, og at El Niño inden længe kan give ekstra sved på panden.
Selskaber inden for temaer som vand og vedvarende energi vil være blandt løsningerne på vores udfordringer, og vi ser interessante investeringsmuligheder inden for begge temaer.   Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank
Seneste El Niño medførte rekorder
El Niño er et vejrfænomen, der i en periode på 1-2 år (eller potentielt endnu længere) medfører øgede temperaturer i dele af verden, tørke nogle steder og ekstra nedbør andre steder. Årsagen er en ekstra opvarmning af den tropiske del af Stillehavet som følge af særlige vindforhold og havstrømme, der opstår med ujævne mellemrum, og ifølge den europæiske klimaovervågning Copernicus vil El Niño ramme os denne sommer.

Seneste El Niño i 2016 medførte, at den globale gennemsnitstemperatur slog rekord, og med de generelt stigende temperaturer kan der meget vel være udsigt til nye rekorder. Når verden sveder, har det imidlertid store konsekvenser i en tid, hvor vi i forvejen døjer med ekstremt vejr. I vores del af verden havde Spanien fx hedebølge i april, mens Italien for nylig har oplevet store oversvømmelser. Herhjemme befinder vi os midt i en længerevarende tørke, der begynder at gøre rigtig ondt på landbruget.

Derfor rammer det også investorer
Men hvad har det så med dine investeringer at gøre?

Mere udbredt tørke medfører fødevaremangel, som fører til hungersnød i visse dele af verden og stigende fødevarepriser i den vestlige verden. Det kan give ny næring til inflationsbekymringer. Samtidig kan mere ekstremt vejr medføre en større produktions- og forsyningsrisiko i berørte områder, og i en globaliseret verden får det i sagens natur også globale konsekvenser.

Det videnskabelige tidsskrift Science estimerer, at det samlede økonomiske tab i relation til den kommende El Niño vil beløbe sig til omkring 3.000 mia. USD. Det er mindre end El Niño i 1982-83 og 1997-98, hvor tabene ifølge Science var hhv. 4.100 og 5.700 mia. USD, men trods alt stadig en pæn sjat.

LÆS OGSÅ: 5 grunde til at vi foretrækker japanske aktier

Gør investeringstemaer ekstra aktuelle
Helt overordnet er der selvfølgelig intet godt at sige om varmere og mere ekstremt vejr, der har negative konsekvenser for ufatteligt mange mennesker rundt omkring i verden. Men skal man alligevel vride et eller andet positivt ud af det, så kan det give yderligere medvind til den grønne agenda. Her har vi desværre ofte brug for fysiske beviser, før der kommer en bredere opbakning.

Det kan medføre fornyet fokus på det blå guld, nemlig vores rene vand, samt på klimaforandringer, hvilket vil understøtte den grønne dagsorden. Selskaber inden for temaer som vand og vedvarende energi vil være blandt løsningerne på vores udfordringer, og vi ser interessante investeringsmuligheder inden for begge temaer. Det er investeringstemaer, vi har meget fokus på i Danske Bank.

Og lige til slut, inden vi glæder os for tidligt over en evt. kommende varm vinter som værn mod en ny energikrise: Selv om El Niño generelt fører til varmere vejr mange steder i verden, kan det i Norden føre til koldere og mere tørre vintre. Så vent med at smide dine gamle uldsokker ud.Hvordan investerer jeg i temaet?

Overvejer du at investere i temaet klimaforandringer, kan du for eksempel gøre det via aktiefonde, som investerer i selskaber inden for vedvarende energi og vand. Via Danske Bank kan du blandt andet investere i følgende fonde:

iShares Global Clean Energy 
Skarpt fokus på vedvarende energi
En omstilling af produktionen af energi er helt centralt for at nedbringe den globale CO2-udledning. Aktiefonden iShares Global Clean Energy UCITS ETF investerer i omkring 100 af de største globale selskaber inden for vedvarende energi – primært vind, sol, biogas, vand og brint. Fonden har ikke mulighed for investering i atomkraft.

Parvest Aqua
En fond der investerer i det blå guld
Vandmangel er en global udfordring, som bliver forstærket af befolkningsvækst og øget levestandard, der kræver mere rent vand. Aktiefonden SICAV Parvest - Aqua Classic-Capitalisation investerer i selskaber, der er med til at sikre og forbedre vandforsyningen rundt omkring i verden. Det er et interessant økonomisk vækstområde, der samtidig kan hjælpe millioner af mennesker til et bedre liv.Få vores nyhedsbrev om investering

Jeg vil ikke gå glip af noget
DISCLAIMER: Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospekterne og Dokument med central information for fondene, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet er tilgængeligt på engelsk og Dokument om central information og information om klagehåndtering (investorrettigheder) er tilgængeligt på dansk og kan findes på linkene herunder:
iShares Global Clean Energy 
Parvest Aqua
Find information om fondenes bæredygtighedsrelaterede egenskaber her:
iShares Global Clean Energy – bæredygtighed
Parvest Aqua – bæredygtighed 
Beslutningen om at investere i fondene bør træffes under hensyntagen til alle fondenes miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospekterne. iShares by Blackrock og BNP Paribas Funds kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af fondene.