Kort fortalt

  • Floder og kanaler er blandt livsnerverne i global fragt.
  • Klimaforandringer fører til hyppigere perioder med lav vandstand.
  • Konsekvensen er dyrere fragt og højere omkostninger for selskaber.
  • Det kan både ramme global økonomi og dine investeringer.

SE I BUNDEN AF ARTIKLEN, hvordan du kan investere i relevante temaer.


ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer, så du ikke selv behøver at foretage dig noget.Adgang til vand har til enhver tid tiltrukket alle levende væsener på jorden og har haft stor betydning for menneskelig velstand. Ikke alt vand kan uden videre drikkes, men også mindre rent vand er en vigtig del af vores samfund, for vi transporterer en stor del af vores varer via vandet – blandt andet via floder – og det vil jeg sætte fokus på i dag.

For det kan godt være, at global opvarmning får iskapperne ved både Nord- og Sydpolen til at smelte, og at det på sigt vil medføre enorme problemer med højere vandstande.

Her og nu er det største problem dog lavere vandstande i udvalgte floder.
Udfordringerne vil helt sikker også sætte ekstra fokus på den grønne omstilling og det blå guld – altså vand – som en dyrebar ressource. Begge dele er interessante langsigtede investeringstrends.   Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank
Problemer med Rhinen og Panamakanalen
De færreste har glemt de store konsekvenser, som et skib på tværs i Suez-kanalen for to år siden fik for global handel. I en periode med stor efterspørgsel efter varer fra Asien og knaphed på transportkapacitet var det med til at presse priserne op, fordi skibe måtte vente i kø eller tage den lange vej rundt om Afrika.

I dag har vi problemer med vandstanden i floden Rhinen i Europa. Her er det mindre snefald i Alperne, der har ført til mindre smeltevand, og kombineret med højere temperaturer er vandstanden faldende, så fragtskibe må sejle med mindre last. Det er er problem, når Rhinen er Tysklands vigtigst fragtrute for transport af korn, kemikalier, mineraler, kul og olieprodukter. Et selskab som BASF får fx omkring 40 pct. af sine råmaterialer transporteret via Rhinen.

For nylig var den også gal med Panamakanalen, der er genvejen mellem Atlanterhavet og Stillehavet. Her havde længere tids tørke tilsvarende medført lav vandstand og begrænsninger på fragten på skibe.

Den logiske konsekvens er, at transporten bliver dyrere – og gæt, hvem der i sidste ende skal betale regningen?

LÆS OGSÅ: Lad os tale om vejret, selv om det er nedslående

Sådan kan det ramme økonomien

Det er ikke første gang, at vandstanden er lav, men problemet i både Tyskland og Panama er, at perioderne forekommer med stadig større hyppighed. Og lavere vandstand kan påvirke økonomien, da selskaberne skal hæve priserne for at kompensere for øgede omkostninger, hvilket igen kan slå igennem på inflationen og koste på væksten.

I en hel anden boldgade finder vi effekten på atomkraftværkerne. Frankrig har fx 18 atomkraftværker med 56 reaktorer, der har brug for vand til afkøling. Sidste år medførte tørke, at den franske tilsynsmyndighed for atomkraft (ASN) tillod nogle reaktorer at køre med lidt højere varme end normalt samt lukkede ned for produktionen i andre perioder. Det kan også blive en tiltagende udfordring i fremtiden og gøre strøm dyrere, hvilket igen kan påvirke inflationen og vores rådighedsbeløb.

Risici og muligheder for investorer
Europa kommer således også til at bokse med efterveer af klimaforandringer, der kan føre til øgede omkostninger for mange selskaber – og det er (endnu) en god grund til ikke at have alt for ensidigt fokus på danske og europæiske aktier i sin portefølje, men at sørge for en god geografisk spredning.

Udfordringerne vil helt sikker også sætte ekstra fokus på den grønne omstilling og det blå guld – altså vand – som en dyrebar ressource. Begge dele er interessante langsigtede investeringstrends.

Men hvis vi skal være grønnere, bliver vi nødt til at forstå, at vi er sorte en tid endnu. Grundstofferne lithium og kobber, som er helt afgørende for elektrificeringen af vores samfund, hænger nemlig ikke på træerne, men befinder sig dybt i undergrunden, og det kræver energi at få op. Som investorer kan vi dog gøre vores til gradvist at skubbe producenterne af sort energi i en grønnere og mere bæredygtig retning ved at være kritiske over for de selskaber, vi investerer i.

Jeg håber, at vi med tiden (og jo før jo bedre) kan slippe for sort energi, og at det vil hjælpe på klimaet, men vi kommer desværre nok til at leve med ustabilt vejr og vand de forkerte steder en god tid endnu. Vi er heldigvis opfindsomme mennesker og vil forhåbentlig også tilpasse os dette, ligesom du skal tilpasse dine investeringer til den tid, vi til enhver tid er i. Hvordan investerer jeg i temaet?

Overvejer du at investere i temaet klimaforandringer, kan du for eksempel gøre det via aktiefonde, som investerer i selskaber inden for vedvarende energi og vand. Via Danske Bank kan du blandt andet investere i følgende fonde:

iShares Global Clean Energy 
Skarpt fokus på vedvarende energi
En omstilling af produktionen af energi er helt centralt for at nedbringe den globale CO2-udledning. Aktiefonden iShares Global Clean Energy UCITS ETF investerer i omkring 100 af de største globale selskaber inden for vedvarende energi – primært vind, sol, biogas, vand og brint.

Parvest Aqua
En fond der investerer i det blå guld
Vandmangel er en global udfordring, som bliver forstærket af befolkningsvækst og øget levestandard, der kræver mere rent vand. Aktiefonden SICAV Parvest - Aqua Classic-Capitalisation investerer i selskaber, der er med til at sikre og forbedre vandforsyningen rundt omkring i verden. Det er et interessant økonomisk vækstområde, der samtidig kan hjælpe millioner af mennesker til et bedre liv.Få vores nyhedsbrev om investering

Jeg vil ikke gå glip af noget
Foto: Rob Engelaar/AFP/Ritzau Scanpix.

DISCLAIMER: Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospekterne og Dokument med central information for fondene, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet er tilgængeligt på engelsk og Dokument om central information og information om klagehåndtering (investorrettigheder) er tilgængeligt på dansk og kan findes på linkene herunder:
iShares Global Clean Energy 
Parvest Aqua
Find information om fondenes bæredygtighedsrelaterede egenskaber her:
iShares Global Clean Energy – bæredygtighed
Parvest Aqua – bæredygtighed 
Beslutningen om at investere i fondene bør træffes under hensyntagen til alle fondenes miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospekterne. iShares by Blackrock og BNP Paribas Funds kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af fondene.