Kort fortalt

  • Trist cocktail af stigende renter, recessionsfrygt og skuffende regnskaber. 
  • Mange selskaber har slået forventningerne, men skuffelser straffes hårdt.
  • Vi forventer positivt afkast fra aktier, men ser fortsatte risici.


April var et trist bekendtskab for aktieinvestorerne, selv om det ellers statistisk set er årets bedste måned for aktier. Globale aktier (MSCI AC World) faldt 6,5 pct. i april, og det teknologitunge amerikanske Nasdaq-indeks faldt mere end dobbelt så meget og oplevede det største månedsfald siden finanskrisen i 2008. Generelt førte amerikanske aktier an i nedturen, og de kraftige kursfald skyldtes en kedelig cocktail af stigende renter, voksende recessionsfrygt og skuffende regnskaber.

Rentestigningen i løbet af april var markant. Renten på 10-årige amerikanske statsobligationer steg fra 2,32 pct. til 2,89 pct. og de korte renter steg næsten lige så meget. De kraftige rentestigninger skyldes, at centralbankerne og ikke mindst den amerikanske centralbank, Federal Reserve, har kastet sig ind i kampen for at få inflationen ned.
Selv om vi forventer et positivt afkast fra aktier i den resterende del af 2022, ser vi fortsat en række risici, herunder stigende recessionsfrygt og geopolitiske risici i forbindelse med krigen i Ukraine.
Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank. 
”Den amerikanske centralbank kom for sent i gang, og det prøver den nu at indhente med hård tale og aggressive renteforhøjelser. Vi forventer, at Fed hæver renten med 50 procentpint i denne uge og yderligere 175 procentpoint inden årets udgang,” fortæller Danske Banks chefstrateg, Frank Øland.

Rentestigninger og frygten for yderligere rentestigninger presser især vækstaktierne. Mens globale valueaktier kun faldt 3,5 pct. i april, så faldt vækstaktier hele 10,5 pct.

LÆS OGSÅ: Rentehop åbner nye muligheder for investorer

Rentekurve udløste frygt for recession

Recessionsfrygten ulmer også i stigende grad. De stigende priser og renter presser købekraften og dæmper væksten. Indtil videre har husholdningernes forbrug været robust, men et kraftigt fald i forbrugertilliden er et af flere tegn, der giver anledning til bekymring. Desuden inverterede rentekurven – dvs. den 2-årige amerikanske statsobligationsrente blev højere end den 10-årige – i starten af april.

”Det er normalt et sikkert recessionssignal, og det har sat gang i en hel del spekulation om hvorvidt der kommer en recession i løbet af de næste 12-24 måneder. Recessionsfrygten betød, at investorerne foretrak de defensive aktier, og de faldt da også kun 2,6 pct. mens de cykliske aktier faldt 10,4 pct. i april,” siger Frank Øland.

LÆS OGSÅ: Dårligt varsel giver frygt for recession – skal du være nervøs?En hård måned for digitale giganter

Regnskabssæsonen satte sit præg på den sidste del af april. Især tech-selskaberne har haft det svært, i takt med at nedlukningerne er bragt til ende, og genåbningen af økonomierne har øget konkurrencen om forbrugernes tid. Netflix overraskede med en nedgang i antallet af kunder og den manglende vækst, som jo er et afgørende element for en vækstaktie, og det blev straffet hårdt.

Regnskaberne fra andre tech-selskaber som fx Amazon, Apple og Intel fik også en kølig modtagelse. Mange tech-aktier er også meget rentefølsomme, da de bliver købt med en forventning om god indtjening i fremtiden, og højere renter reducerer den såkaldte nutidsværdi af den fremtidige indtjening. De er derfor også blevet straffet på grund af de stigende renter.

Fastholder vores anbefaling til investorer
Ser vi ud over tech-sektoren, så har mere end halvdelen af selskaberne i S&P 500-indekset afleveret deres regnskab, og der er faktisk lidt flere end normalt, der har slået analytikernes indtjeningsforventninger, men i gennemsnit har de dog slået forventningerne mindre end normalt.

”Investorerne har noteret de positive overraskelser uden stor ståhej, mens skuffelserne generelt er blevet straffet hårdt. Selskaberne rapporterer om mangel på varer (forsyningsproblemer), og at stigende priser og usikkerhed påvirker efterspørgslen negativt. De sektorer, der klarede april bedst var stabilt forbrug og energi, mens kommunikationsservice og IT klarede sig dårligst,” fortæller Frank Øland.

I Danske Bank har vi anbefalet en neutral vægt i aktier siden starten af december – efter i flere år at have anbefalet en overvægt.

”Vi fastholder indtil videre denne anbefaling, for selv om vi forventer et positivt afkast fra aktier i den resterende del af 2022, ser vi fortsat en række risici, herunder stigende recessionsfrygt og geopolitiske risici i forbindelse med krigen i Ukraine,” siger chefstrategen.
 

HUSK: Som investeringskunde i Danske Bank kan du løbende få adgang til vores anbefalinger af interessante investeringer inden for forskellige regioner, sektorer og temaer.

TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering, hvis du ikke allerede modtager det. Det gør du her.
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.

Find den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.
Tjek dine muligheder