Kort fortalt

  • Private investorer burde generelt have en større andel amerikanske aktier.
  • Vi ser aktuelt et godt afkastpotentiale i USA.
  • Især de amerikanske small cap-aktier ser interessante ud.
  • En recession eller stigende renter kan dog give modvind.

SE I BUNDEN AF ARTIKLEN, hvordan du kan investere i amerikanske aktier.


ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer, så du ikke selv behøver at foretage dig noget.Amerikanske aktier har været gode i mange år, og det tror vi sådan set, at de kan blive ved med. Alligevel har danske investorer efter vores opfattelse generelt en alt for lille eksponering mod amerikanske aktier.
 
Som tommelfingerregel anbefaler vi på længere sigt, at amerikanske aktier udgør 50 pct. af investorers samlede investeringer i aktier, da det omtrent svarer til andelen af amerikanske aktier i det globale aktieindeks. Og på kortere sigt anbefaler vi faktisk en højere andel – 55 pct. – fordi amerikanske aktier aktuelt er et af de steder, hvor vi ser det mest attraktive afkastpotentiale.
 
Men når vi ser på data for private investeringskunder i Danske Bank, der selv forvalter deres investeringer, fylder amerikanske aktier imidlertid blot 20 pct. af deres porteføljer.
 
Det har vi en klar holdning til: Det er alt for lidt.
 
Det amerikanske aktiemarked rummer blandt andet en række af verdens største teknologiselskaber, og som investor kan du ikke få blot tilnærmelsesvis den samme eksponering mod den type selskaber i Danmark og Europa.
Hvor de store amerikanske selskaber er steget næsten 20 pct. i år, har stigningerne for small cap begrænset sig til knap 7 pct., og vi ser potentiale for mere.   Sofie Manja Eger Huus, seniorstrateg i Danske Bank
 
Derfor ser vi godt afkastpotentiale i USA
Men hvorfor finder vi så amerikanske aktier ekstra attraktive i øjeblikket? Det er der flere årsager til:
 
 Amerikansk økonomi har overrasket med sin robusthed. Forbruget er fortsat stærkt, arbejdsløsheden lav og investeringslysten høj – og det på trods af den amerikanske centralbanks massive renteforhøjelser. Amerikansk økonomi kan meget vel være på vej mod den forjættede bløde landing, hvor der ved årets begyndelse var udbredt frygt for en recession.
 
 Inflationen ser også ud til at være på vej ned, hvilket betyder, at renterne formentlig ikke stiger meget herfra. Det er især til gavn for vækstaktierne (se ordforklaring i bunden), som udgør en stor andel af det amerikanske aktiemarked. Vækstaktier bliver som regel hårdere ramt af stigende renter, hvilket vi tydeligt så sidste år. En risiko for amerikanske aktier er derfor også, at renterne mod forventning fortsætter op. 

 Selv hvis der kommer en global recession, er det ikke nødvendigvis skidt for amerikanske aktier set i forhold til andre regioner, fordi amerikanske aktier og dollaren typisk har status af ”sikker havn” i krisetider. Det amerikanske aktiemarked rummer blandt andet mange kvalitetsaktier (se ordforklaring i bunden), som ofte falder mindre end det generelle marked i krisetider, og bliver dollaren styrket, vil danske investorer i amerikanske aktier få en valutagevinst, der kan reducere tabet. Det modsatte kan dog også ske.
 
Målt på nøgletallet P/E er amerikanske aktier godt nok dyre set i forhold til andre regioner, men det er der gode grunde til. Det skyldes netop den høje andel af kvalitets- og vækstselskaber, der generelt har en højere værdiansættelse end aktiemarkedet generelt. 

Amerikanske small cap-aktier halter efter de store aktier i år

Historiske afkast er ingen pålidelig indikator for fremtidige afkast, og afkast kan blive negativce.

Small cap-aktier har noget at indhente
Vil du investere i amerikanske aktier, kan det i øjeblikket være en god idé at have særligt fokus på det såkaldte small cap-segment, som dækker over mindre selskaber målt på markedsværdi. Hvor de store amerikanske selskaber (large cap) er steget næsten 20 pct. i år, har stigningerne for small cap begrænset sig til knap 7 pct., og vi ser potentiale for mere.
 
Set i et historisk perspektiv er de amerikanske small cap-aktier aktuelt usædvanligt billige i forhold til de store selskaber, og en blød landing kan gavne de mindre amerikanske selskaber, da de normalt klarer sig bedre end large cap, når der er positivt vækstmomentum. Med andre ord har small cap-selskaberne noget at indhente, hvis den bløde landing bliver en realitet.
 
Hvis man køber small cap, vil man også få en anden sektoreksponering end det brede amerikanske marked. Man får mindre eksponering mod de store teknologivirksomheder, der allerede er steget meget i år, og mere eksponering mod den robuste amerikanske forbruger.
 
At fokusere på de mindre selskaber er dog også mere risikabelt. Der kan komme højere konkursrater og yderligere kreditstramninger, og hvis økonomien ikke leverer den bløde landing, kan det være ekstra negativt for small cap. Derfor anbefaler vi en eksponering mod small cap med et særligt fokus på kvalitetsaktier og i kombination med en eksponering mod det bredere amerikanske marked.
Det betyder begreberne
VÆKSTAKTIER er en betegnelse for aktier i selskaber med højere vækst i omsætning og indtjening end det generelle aktiemarked. Da de har en større del af deres indtjening længere ude i fremtiden, bliver de typisk hårdere ramt af stigende renter. Det skyldes, at jo højere renten er, jo lavere bliver den såkaldte nutidsværdi af selskabernes fremtidige indtjening. 

KVALITETSAKTIER er en betegnelse for aktier i selskaber, der er kendetegnet ved en stabil vækst i indtjeningen, et højt afkast af egenkapitalen og en lav gæld, som gør dem mindre sårbare over for de højere renteniveauer. Man kan finde kvalitetsaktier i alle sektorer, men i øjeblikket ser vi især interessante muligheder inden for sektoren kommunikationsservice, der blandt andet rummer nogle af de store digitale giganter.Hvordan investerer jeg i amerikanske aktier?

Overvejer du at investere i amerikanske aktier, kan du fx gøre det via aktiefonde med amerikanske aktier. Så er du sikret en god spredning i dine investeringer. Via Danske Bank kan du blandt andet investere i følgende fonde:

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist) – USD
Skarpt fokus på mindre amerikanske selskaber
Vil du investere med særligt fokus på mindre amerikanske selskaber, er fonden et godt valg. Porteføljen består af aktier i omkring 90 små og mellemstore amerikanske selskaber og har særligt fokus på kvalitetsselskaber med dygtige ledelser og den rette prissætning.

Danske Invest USA Indeks, klasse DKK d
Bred eksponering mod amerikanske aktier
Ønsker du en bred eksponering mod amerikanske aktier, er denne fond et godt valg. Det er en såkaldt indeksfond, som stræber efter at opnå et afkast (før omkostninger) på niveau med det amerikanske aktiemarked. Indeksfonde har typisk de laveste løbende omkostninger. Få vores nyhedsbrev om investering

Jeg vil ikke gå glip af noget
Foto: Brendan Mcdermid/Reuters/Ritzau Scanpix.

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospekt og dokumentet med central information, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Et sammendrag af investorrettigheder er tilgængeligt på dansk og kan sammen med mere information om fondenes bæredygtighedsrelaterede egenskaber findes på følgende links:
Danske Invest USA Indeks, klasse DKK d
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist) – USD
Beslutningen om at investere i fonden bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika som beskrevet i prospekterne. J.P. Morgan og Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af dets fonde.