QUARTERLY HOUSE VIEW EFTERÅR 2023 er vores nye kvartalsrapport om global økonomi og aktuelle investeringsmuligheder, som netop er sendt ud til private banking-kunder samt øvrige udvalgte investeringskunder i Danske Bank.


ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en af vores investeringsløsninger som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer.1. Den bløde landing kan fortsat blive en behagelig undtagelse
For et år siden var vi overbeviste om, at der ville komme en økonomisk recession i 2023. Centralbankernes massive renteforhøjelser og den høje inflation måtte knække nakken på økonomien på et tidspunkt. Det er ikke sket endnu. Global økonomi har været mere robust end ventet, og især den amerikanske økonomi har været overraskende stærk. Vi ser derfor en god mulighed for, at økonomien lander blødt.
 
En blød landing vil betyde lavere vækst, men ikke så lav vækst, at en masse mennesker mister deres arbejde, og samtidig vil inflationen falde ned mod centralbankernes målsætning omkring 2 pct. Dette scenarie kan give gode forudsætninger for en fortsat positiv udvikling på aktiemarkedet. Lige nu har vi kurs mod drømmescenariet, men der er stadig risiko for en hård landing for økonomien og de finansielle markeder. 3 ud af 4 perioder med økonomisk fremgang er endt i recession.
 
2. Gylden balance i økonomien kan give attraktive muligheder
De finansielle markeder har købt ind på historien om den bløde landing og sendt aktiekurserne godt i vejret i 2023. Siden begyndelsen af august har aktierne dog tabt lidt af pusten – blandt andet som følge af lidt for gode økonomiske nøgletal fra USA. For at fortællingen om den bløde landing skal holde, må væksten ikke være så stærk, at den øger inflationsfrygten igen.
 
Som beskrevet ovenfor vurderer vi dog, at der er en reel mulighed for at ramme denne gyldne balance, og det kan give attraktive investeringsmuligheder. Vi ser dog også risici og anbefaler derfor aktuelt investorer at have samme fordeling mellem aktier og obligationer i deres portefølje, som de forventer at have på lang sigt. Vi vurderer således ikke, at tiden er inde til at skrue op for risikoen.

 


Kinas økonomi er udfordret i øjeblikket – blandet andet på grund af landets hårdtprøvede ejendomssektor, som tidligere har været en væsentlig vækstmotor for økonomien, men nu ligger underdrejet. Foto: Thomas Peter/Reuters/Ritzau Scanpix.

 

3. Kina er udfordret – og det er ikke kun Kinas problem
Kina åbnede i slutningen af 2022 op efter en lang nedlukning på grund af Covid-19. Det fik mange til at forvente en vitaminindsprøjtning til den økonomiske vækst, men opsvinget blev kortvarigt. Nu diskuterer eksperter i stedet, hvor galt det kan gå i kinesisk økonomi.
 
Kina er blandet andet udfordret af deres hårdtprøvede ejendomssektor, som tidligere har været en væsentlig vækstmotor for økonomien. Flere ejendomsudviklere er kommet i problemer, lige som vi oplevede med Evergrande sidste år. Frygten er, at den finansielle stress i ejendomssektoren vil sprede sig til andre dele af økonomien. En alvorlig svækkelse af væksten i Kina betyder svagere vækst globalt. Vi vurderer dog, at myndighederne fortsat har værktøjerne til at afværge en dybere finansiel og økonomisk krise via forskellige former for stimuli.

4. Sats ikke på rentesænkninger i år

Inflationen er på vej ned, og det øger sandsynligheden for, at centralbankerne snart er færdige med at hæve renterne. Den stærke økonomi gør dog, at centralbankerne formentlig vil være mere påpasselige med at sænke dem igen. Ellers risikerer de at fyre for meget op under den økonomiske vækst, så inflationen igen begynder at kravle i vejret. Vi forventer, at de første rentenedsættelser fra centralbankerne i Europa og USA kommer i løbet af 2024. Selvom de pengepolitiske renter ikke bliver sat ned lige foreløbig, kan markedsrenterne dog godt falde lidt tilbage, hvilket også er vores forventning over de næste 12 måneder.
5. Amerikanske aktier ser interessante ud 
Amerikansk økonomi har overrasket med sin robusthed. På trods af massive renteforhøjelser er forbruget fortsat stærkt og arbejdsløsheden lav. Inflationen ser også ud til at være på vej ned, så renterne stiger formentlig ikke meget herfra. Dermed kan amerikansk økonomi være på vej mod den forjættede bløde landing.
 
Får vi mod forventning en global recession, har amerikanske aktier og dollaren typisk status af såkaldt ”sikker havn”, hvilket ofte kan reducere tabene fra amerikanske aktier set i forhold til andre regioner. Vi ser især interessante muligheder i amerikanske small cap-aktier, som er mindre selskaber målt på markedsværdi. De har ikke taget del i opturen i år i samme omfang som fx de store amerikanske teknologiselskaber.
 
6. Japan er fortsat et attraktivt aktiemarked
Vi har foretrukket japanske aktier siden slutningen af maj, og de har klaret sig godt, hjulpet af en positiv økonomisk udvikling. En samtidig svækkelse af yen har dog givet valutatab for danske investorer, så afkastet har været mindre prangende opgjort i danske kroner.
 
Vi ser fortsat potentiale i japanske aktier. Vi ser blandt andet tegn på en positiv effekt af de adskillige japanske reformer for at øge virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne. Det kan bidrage til en bedre indtjeningsvækst på sigt. Derudover forventer vi, at yen vil blive styrket på 12 måneders sigt, hvilket i så fald vil give valutagevinster for udenlandske investorer. Det modsatte kan naturligvis også ske. En risiko for japanske aktier er blandet andet den svage kinesiske vækst, idet Kina er en stor handelspartner.

LÆS OGSÅ: Japanske aktier med fem stjerner og guldmedalje7. Højere energipriser spøger i kulissen i Europa

Selvom Europa har været gode til at fylde gaslagrene op forud for vinteren, kan vi endnu ikke vide os sikre, når det kommer til energiforsyning. Alt afhængig af vejret kan vi stadig få problemer i løbet af den kommende vinter, ligesom europæiske aktier kan blive udfordret af lavere økonomisk vækst i Europa, en restriktiv pengepolitik og en mindre god indtjening i virksomhederne. Derudover har Europa en større eksport til Kina end fx USA, så en svag kinesisk økonomi rammer Europa hårdere. Alt i alt betyder det, at vi aktuelt ser klart det dårligste afkastpotentiale i europæiske aktier.
8. Hav fokus på kvalitetsselskaber, der kan skabe deres egen vækst
Selv om vi ikke forventer en recession, forventer vi en verden med økonomisk vækst i lavere gear. Derfor foretrækker vi i øjeblikket såkaldte kvalitetsselskaber, som kan genere deres egen vækst.
 
Kvalitetsselskaber er kendetegnet ved en stabil vækst i indtjeningen, et højt afkast af egenkapitalen og en lav gæld, hvilket gør dem mindre sårbare over for de højere renteniveauer. Man kan finde aktier i kvalitetsselskaber i alle sektorer, men i øjeblikket ser vi især interessante muligheder inden for sektoren kommunikationsservice, der blandt andet rummer nogle af de store digitale giganter.
 
9. Fokusér også på kvalitet inden for obligationer
Ligesom vi har et fokus på kvalitet inden for aktier, har vi det også inden for obligationer. Vi foretrækker aktuelt investment grade-obligationer, som er virksomhedsobligationer med høj kreditkvalitet. Vi vurderer aktuelt, at de tilbyder den bedste balance mellem afkast og risiko:
 En fornuftig merrente i forhold til mere sikre statsobligationer.
 Men en lavere risiko end high yield-obligationer, som er virksomhedsobligationer med lav kreditkvalitet
 
10. Ekstremt vejr kan give grøn dagsorden mere luft under vingerne
2023 har slået en kedelig rekord: Ifølge den europæiske klimaovervågning Copernicus har sommeren været den varmeste nogensinde målt. Der er intet positivt at sige om det varmere og mere ekstreme vejr – men skal man som investor fokusere på mulighederne, kan det give yderligere medvind til den grønne dagsorden. Selskaber inden for temaer som vand og vedvarende energi vil være blandt løsningerne på vores udfordringer, og vi ser interessante investeringsmuligheder inden for begge temaer.

LÆS OGSÅ: Den grønne gren er svækket, men ikke knækketFind den rette investering for dig

Vi kan hjælpe alle med at investere deres opsparing – fra små beløb til store formuer.

Tjek dine mulighederFå vores nyhedsbrev om investering

Jeg vil ikke gå glip af noget
DISCLAIMER: Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historiske afkast ikke er en indikation af fremtidige afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering.