Kort fortalt

✔ Selskabernes indtjening i de to regioner peger i hver sin retning. 
✔ Den økonomiske udvikling tegner også lysere i USA.
✔ Vi forventer, at amerikanske aktier vil udvikle sig bedre end europæiske.

SE I BUNDEN AF ARTIKLEN, hvordan du kan investere i amerikanske aktier.


ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer.


TILMELD DIG vores nyhedsbrev om investering her Både i Europa og USA nærmer vi os hastigt afslutningen på regnskabssæsonen for 3. kvartal, og vi ser en klar tendens: Indtjeningen i de to regioner peger i hver sin retning. 

Mens de amerikanske selskaber har formået at levere en positiv indtjeningsvækst, skuffer de europæiske virksomheder med et fald i både salg og indtjening. 

”Det forventes, at indtjeningen i de europæiske selskaber vil falde med mere end 10 pct. i forhold til samme kvartal sidste år, når alle resultater er tikket ind. Og konsensus blandt analytikerne er, at den negative indtjeningsvækst forventes at fortsætte i de næste par kvartaler i Europa, mens indtjeningsvæksten i USA allerede forventes at have bundet. Det understøtter vores vurdering af, at der i den kommende tid er et bedre afkastpotentiale i amerikanske aktier end i europæiske aktier,” fortæller Danske Banks seniorstrateg, Natalia Setlak.

Således har vi i øjeblikket en overvægt i amerikanske aktier i vores såkaldte rådgivningsporteføljer i Danske Bank og en dobbelt undervægt i europæiske aktier. Konkret anbefaler vi aktuelt, at amerikanske aktier udgør 55 pct. af investorers aktieinvesteringer (mod normalt 50 pct.) og europæiske aktier 10 pct. (mod normalt 20 pct.).  

Selvom de europæiske aktier umiddelbart kan se ud til at være attraktivt værdiansat i øjeblikket, er der efter vores vurdering gode grunde til, at de er billige målt på P/E.   Natalia Setlak, seniorstrateg i Danske Bank
 Hvorfor er der så stor forskel på udviklingen i Europa og USA? 

”Den økonomiske vækst i Europa vakler, og vi vurderer, at det sandsynligvis vil blive ved med at tynge de europæiske selskaber i de kommende måneder. Tyskland, som i årevis har været den europæiske vækstmotor, kæmper med svagheder i industrisektoren, som ikke længere har adgang til billig russisk energi. Den tyske vækstmotor er gået i stykker og er ikke længere med til at trække hele regionens vækst op. Modsat har den økonomiske vækst i USA holdt sig meget bedre end ventet, og det er der også en god grund til: De amerikanske forbrugere bliver ved med at overraske positivt og holde hånden under økonomien. 

De amerikanske boligejere har en meget stor andel af fastforrentede lån, og derfor bliver de ikke ramt af de seneste års rentestigninger i lige så høj grad som europæerne. Derudover har de amerikanske selskaber også været flittige til at låse deres lån på de lave renteniveauer under Covid 19-krisen, så de generelt er mindre sårbare over for de højere renter end europæiske selskaber,” siger Natalia Setlak.

Regnskabernes vindere og tabere

De amerikanske selskaber havde overordnet set en solid indtjeningsvækst i 3. kvartal, men med betydelige sektorforskelle. Mens sektorerne energi, råvarer og sundhed var ramt af faldende indtjening, oplevede sektorer som IT, kommunikationsservice, cyklisk forbrug og finans en høj indtjeningsvækst. Aktuelt er IT og kommunikationsservice i øvrigt de sektorer, vi i Danske Bank ser det bedste afkastpotentiale i – det kan du blandt andet læse mere om her:  

Vi hæver IT-aktier til overvægt 

Ser man på regnskabsskuffelsen i Europa, har den været forholdsvis bredt baseret. Kun 4 ud af 10 sektorer har leveret positiv indtjeningsvækst, og indtjeningen i finanssektoren har udgjort knapt en tredjedel af al indtjening i Europa.

Europæiske aktier har hidtil i år haltet efter amerikanske aktier målt på afkast, og det mønster forventer I altså vil fortsætte i den kommende tid?

”Ja, det gør vi. Selvom de europæiske aktier umiddelbart kan se ud til at være attraktivt værdiansat i øjeblikket, er der efter vores vurdering gode grunde til, at de er billige målt på P/E. Skuffende og negativ indtjeningsvækst kan under de nuværende markedsforhold være svært at undgå i Europa, da aktiemarkedet her er mere cyklisk – dvs. mere følsomt over for de økonomiske konjunkturer – end i USA. Vi forventer fortsat lav global vækst i det kommende år, hvilket gør, at vi foretrækker andre aktieregioner som fx USA, der har en mindre andel af meget konjunkturafhængige selskaber. Her er der flere selskaber, der er i stand til at skabe deres egen vækst i perioder, hvor den økonomiske vækst i samfundet går ned i gear. Det gælder fx inden for IT-sektoren,” forklarer Natalia Setlak. 

Seniorstrategen peger også på, at det amerikanske aktiemarked byder på flere såkaldte kvalitetsaktier end det europæiske aktiemarked. Kvalitetsaktier er en betegnelse for aktier i selskaber, der er kendetegnet ved en stabil vækst i indtjeningen, et højt afkast af egenkapitalen og en lav gæld, som gør dem mindre sårbare over for de højere renteniveauer.

”Den højere andel af kvalitetsaktier kan både være en fordel i det nuværende investeringsmiljø med lavere vækst og hvis frygten for en økonomisk recession igen får tag i markedet, som vi fx oplevede tidligere i år,” siger hun. 

Hvad kan udløse det modsatte scenarie, hvor europæiske aktier udvikler sig bedre end amerikanske aktier?
”Det kan blandt andet blive tilfældet, hvis vi får et opsving i den økonomiske vækst, som kan være positivt for de mere konjunkturfølsomme europæiske aktier. Det kan fx blive scenariet, hvis de kinesiske myndigheder har succes med at skrue op for den økonomiske stimulans i Kina, og det smitter af på global vækst,” siger Natalia Setlak. Hvordan investerer jeg i amerikanske aktier?

Overvejer du at investere i amerikanske aktier, kan du fx gøre det via aktiefonde med amerikanske aktier. Så er du sikret en god spredning i dine investeringer. Via Danske Bank kan du blandt andet investere i følgende fonde:

JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist) – USD
Skarpt fokus på mindre amerikanske selskaber
Vil du investere med særligt fokus på mindre amerikanske selskaber, er fonden et godt valg. Porteføljen består af aktier i omkring 90 små og mellemstore amerikanske selskaber og har særligt fokus på kvalitetsselskaber med dygtige ledelser og rette den prissætning.

Danske Invest USA Indeks, klasse DKK d
Bred eksponering mod amerikanske aktier
Ønsker du en bred eksponering mod amerikanske aktier, er denne fond et godt valg. Det er en såkaldt indeksfond, som stræber efter at opnå et afkast (før omkostninger) på niveau med det amerikanske aktiemarked. Indeksfonde har typisk de laveste løbende omkostninger. Få vores nyhedsbrev om investering

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospekt og dokumentet med central information, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Et sammendrag af investorrettigheder er tilgængeligt på dansk og kan sammen med mere information om fondenes bæredygtighedsrelaterede egenskaber findes på følgende links:
Danske Invest USA Indeks, klasse DKK d
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A (dist) – USD
Beslutningen om at investere i fonden bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika som beskrevet i prospekterne. J.P. Morgan og Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af dets fonde.