Kort fortalt

✔ IT-aktierne har oplevet tibagefald siden toppen i sommer.
✔ En række faktorer giver os et mere positivt syn på IT-sektoren fremadrettet.
✔ Vi har derfor løftet IT-sektoren til overvægt i vores rådgivningsporteføljer.
✔ Aktuelt anbefaler vi, at IT udgør omkring 24 pct. af investorers aktieportefølje.


ANBEFALINGERNE her på Investeringsnyt er primært tiltænkt investorer, der selv ønsker at investere med input og sparring fra os. Har du investeret i en investeringsløsning i Danske Bank som fx Danske Porteføljepleje og Flexinvest Fri, tager vores specialister løbende hånd om at pleje og optimere dine investeringer, så du ikke selv behøver at foretage dig noget.Efter et rigtig stærkt første halvår er IT-aktierne siden sommer faldet lidt tilbage – og i Danske Bank mener vi nu efterhånden, at der er opstået interessante muligheder for investorer. IT-sektoren er således en af de sektorer, hvor vi ser det bedste afkastpotentiale i den kommende tid, og derfor har vi netop hævet sektoren fra neutral vægt til overvægt i vores såkaldte rådgivningsporteføljer.

På kortere sigt anbefaler vi således, at IT-aktier udgør ca. 24 pct. af investorers aktieporteføljer, hvor vi normalt anbefaler en andel på 22 pct. svarende til IT-sektorens andel af det globale aktiemarked.

Vi finder IT-sektorens karakteristika med en høj andel af kvalitets- og vækstaktier attraktiv og ser samtidig potentiale for at reducere omkostninger i sektoren.  Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank

Derfor er vi blevet mere positive
Ifølge Danske Banks investeringsstrateg, Lars Skovgaard Andersen, er der flere faktorer, der understøtter vores positive syn på IT-sektoren:

• Stigende renter har de seneste måneder sendt mange IT-aktier ned. Højere renter rammer typisk vækstaktier hårdest, og dem finder man mange af i IT-sektoren. Vi forventer dog i Danske Bank, at markedsrenterne er omkring toppen nu. 

• Efter en periode med kursfald for selskaber, der producerer semiconductors (mikrochips) til forbrugerelektronik, begynder denne del af IT-sektoren at se mere interessant ud. Selskaberne har været ramt af en nedgang i efterspørgslen efter Covid-19, hvor en del af forbruget skiftede fra ting til oplevelser som rejser, restaurantbesøg mv. Det har ført til en periode med lagernedbringelse af mikrochips hos producenterne af forbrugerelektronik, hvilket har ramt salget af mikrochips negativt – men sådan en periode med lagernedbringelse er i sagens natur af midlertidig karakter, indtil der er sket en tilpasning af lagrene.

• Aktierne inden for kunstig intelligens er efter vores opfattelse blevet presset for meget, da der fortsat er stor efterspørgsel efter teknologien. Vi forventer, at investeringer i kunstig intelligens vil fortsætte, og hvor der i øjeblikket er mest fokus på de særlige GPU-mikrochips, der er livsnerven i sprogmodeller som ChatGPT fra OpenAI og Bard fra Google, vil vi formentlig også begynde at se cloud- og softwareselskaber tilbyde ydelser inden for kunstig intelligens.

• Sektoren vil potentielt kunne nyde godt af en vending i fremstillingssektorens forventninger til fremtiden, som vi især har set tegn på i USA siden i sommer. Det kan medføre øgede investeringer inden for blandt andet IT.  

• Endeligt finder vi IT-sektorens karakteristika med en høj andel af kvalitets- og vækstaktier attraktiv og ser samtidig potentiale for at reducere omkostninger i sektoren. Vi forventer en blød landing i global økonomi med lavere vækst, og her vil selskaber, der kan skabe deres egen vækst, være interessante. Dem finder man mange af i IT-sektoren.  

Populær fond giver en bred eksponering mod teknologi

Foruden vores nye overvægt i IT-sektoren har vi aktuelt også en overvægt i sektoren Kommunikationsservice, som blandt andet omfatter selskaber inden for sociale medier, søgemaskiner og streaming. Aktiefonden Danske Invest Teknologi Indeks giver en bred eksponering mod begge sektorer. Fonden er således en indeksfond, der investerer i en meget bred portefølje af amerikanske teknologiselskaber.

”Generelt anbefaler vi aktieinvestorer at have en pæn andel af teknologiaktier i porteføljen, da de tegner sig for en meget betydelig del af det globale aktiemarked. Udfordringen er, at der er meget få danske teknologiaktier, så her bliver man nødt til at kigge ud over landets grænser,” fortæller Lars Skovgaard Andersen.

Danske Invest Teknologi Indeks er en af de aktiefonde, som vores kunder i 3. kvartal i år investerede flest penge i. Fondens fulde navn er Danske Invest Teknologi Indeks KL. Se mere her.

Her skal du være på opmærksom
Selv om vi ser positivt på IT-sektoren, er der naturligvis også risici. Vær blandt andet opmærksom på, at IT-sektoren ikke er billig og samtidig har en betydelig selskabsrisiko, da Apple og Microsoft tilsammen udgør omkring 40 pct. af den globale IT-sektor. 

En anden risiko er spændingerne mellem Kina og USA og kampen om det teknologiske herredømme, der potentielt kan ramme dele af IT-sektoren negativt.

Endelig vil IT-sektoren naturligvis også blive ramt i tilfælde af bredere kursfald på aktiemarkederne.Få vores nyhedsbrev om investering

Jeg vil ikke gå glip af noget
Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Denne prognose er ikke en pålidelig indikator for den fremtidige udvikling, som kan være negativ. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospektet og dokumentet med central information, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Et sammendrag af investorrettigheder er tilgængeligt på dansk og kan sammen med mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber findes her. Beslutningen om at investere i fonden bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og/eller sociale karakteristika som beskrevet i prospektet. Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af dets fonde.