1. Lettere for kunderne at investere i bæredygtig udvikling

I marts tidligere på året trådte nye EU regler i kraft. Formålet med den nye regulering er at øge gennemsigtigheden af bæredygtighedsaspekterne i investeringsprodukter og den finansielle sektor.

Med udgangspunkt i den nye regulering har Danske Bank sat nye mål, som forpligter os til at udvide vores tilbud, så der bliver flere ansvarlige investeringsprodukter tilgængelige for vores kunder.

2. Understøtter bæredygtig udvikling gennem aktivt ejerskab

Danske Bank udøver aktivt ejerskab for at påvirke selskaber i en mere bæredygtig retning. Det sker gennem dialog og ved at stemme på generalforsamlinger.

I løbet af det seneste år var klimadagsordenen det emne, banken oftest diskuterede med de virksomheder, vi investerer i på vegne af vores kunder.

Derudover har der været stigende fokus på sociale spørgsmål som fx medarbejderes sundhed og sikkerhed, hvilket var det næstmest diskuterede ESG-emne for Danske Banks porteføljeforvaltere i 2020. Hovedårsagen er udbruddet af COVID-19, der har øget fokus på, hvordan selskaber sikrer medarbejdernes sundhed og sikkerhed samt bremser smittespredningen.

Ud over dialog og engagementer stemte banken på mere end 5.200 generalforsamlinger i 2020, hvilket er en stigning fra 406 i 2019. Læs mere om dette i bankens Active Ownership Report.

3. Fremmer styrkede bæredygtighedsstrandarder gennem investeringsrestriktioner

Danske Bank fordoblede antallet af ekskluderede selskaber fra 326 i 2020 til 786 i 2021 for at fremme højere standarder for bæredygtighed. Vi ekskluderer selskaber, som er involveret i aktiviteter, der har en væsentlig negativ indvirkning på bæredygtighedsfaktorer, en utilstrækkelig bæredygtighedspraksis eller ikke har minimale sociale sikkerhedsforanstaltninger.

Banken har fx ekskluderede 18 selskaber, som var involveret i afskovning. Disse selskaber var primært knyttet til rydning af tropiske regnskove i Brasilien (Amazon) og i Malaysia, Indonesien og Borneo.

Skovrydning i Brasilien er forbundet med landbrugsudvidelse, mens skovrydning i Malaysia, Indonesien og Borneo i højere grad er relateret til palmeolieplantager. Banken har ekskluderet selskaber, der enten er direkte involveret i skovrydning gennem egne aktiviteter eller deres værdikæde.