Aktivt ejerskab er en del af Danske Banks arbejde med bæredygtige investeringer – kaldet ‘ESG Inside’ – og ambitionen om at levere attraktive afkast til kunderne samtidig med, at vi påvirker selskaber og bidrager positivt til samfundet.

Den nye rapport for aktivt ejerskab i første halvdel af 2019 viser et stigende fokus på ESG (miljø, sociale forhold samt selskabsledelse) set ud fra et investeringsperspektiv. Antallet af ESG-emner, der diskuteres med selskaber, er nemlig steget fra 59 til 83 i 2018. Det illustrerer, at flere bæredygtighedsforhold kan påvirke selskabers forretning og dermed det potentielle afkast til Danske Banks kunder. 

40cdfef9-00090249-4888b0df

 Sundhedssektoren er en af de brancher, hvor vores investeringsteams zoomer ind på bæredygtighed. 

Bæredygtighed spiller en vigtig rolle for os som investor og for vores kunder, og det gør medicinalselskaber mere lydhøre over for vores input og villige til at diskutere deres arbejde med bæredygtighed. ESG-forhold er et vigtigt diskussionspunkt, for vi oplever, de kan påvirke selskabernes fremtidige indtjening,”  fortæller Claus Henrik Johansen, Seniorporteføljeforvalter hos Danske Bank og specialist inden for sundhedssektoren.

Fokus på forretningsetik

Forretningsetik er et central punkt, når Claus Henrik Johansen er i dialog med selskaber, da det kan have negative konsekvenser for selskabets performance, hvis de har utilstrækkelige procedurer inden for området.

Vi har set en række sager, hvor selskaber har været involveret i vildledende markedsføring, korruption eller retssager, der har resulteret i bøder eller forbud mod salg af bestemte produkter. Det kan have en negativ effekt på vores investering og er forhold, som vi inkluderer i værdiansættelsen af selskabet. For os er det vigtigt, at selskaberne lærer fra sagerne og styrker de interne procedurer, så de kan forhindre lignende sager,” siger Claus Henrik Johansen.

Claus Henrik Johansen foretrækker, at bæredygtighed er strategisk forankret hos topledelsen og en forretningsprioritet, og det har han diskuteret og understreget i sine selskabsdialoger. Blandt europæiske selskaber er det udbredt at have bæredygtighed forankret hos topledelsen, mens det er mindre udbredt hos amerikanske selskaber.

Læs hele rapporten her

Danske Banks tilgang til aktivt ejerskab

Danske Bank udøver aktivt ejerskab for at håndtere risici, finde muligheder, maksimere afkast og bidrage til en positiv udvikling. Det er en del af vores ansvar over for kunderne om at skabe det bedst mulige og mest stabile afkast. Vores investeringsteams går i dialog med selskaber for at få en bedre forståelse af deres forretningsmodeller og strategier. Ved at stemme på generalforsamlinger og igennem dialog kan investeringsteams påvirke selskaber til at integrere bæredygtighed, udfordre deres strategier og understøtte deres udvikling og vækst.