Den nye rapport om vores arbejde med aktivt ejerskab viser, at emner relateret til energi var det vi oftest diskuterede med de selskaber, vi investerer i.

Når vi investerer vores kundernes opsparinger og aktiver, forventer de, at vi investerer bæredygtigt og integrerer miljø, sociale forhold samt selskabsledelse i investeringsprocessen. Samlet set kaldes disse faktorer ofte for ESG, som er en engelsk forkortelse, der står for ’environment, social & governance’.

Derfor inkorporerer vi både finansielle faktorer og disse ESG-faktorer, når vi vurderer en virksomhed. Det giver os større viden om, hvilke risici og muligheder selskaberne står over for, og på den baggrund kan vi træffe de bedst mulige investeringsbeslutninger.

Den tilgang kalder vi for ’ESG-Inside’.

Adressér udfordringer frem for at vende ryggen til

Vores tilgang til aktivt ejerskab tager udgangspunkt i, at vi mener, det er mere bæredygtigt at adressere udfordringer gennem dialog med selskaber og ved at stemme på deres generalforsamlinger frem for at frasælge vores investeringer i visse selskaber og vende ryggen til. Det er kun ved at forblive investeret i selskaber, at vi har mulighed for at påvirke dem i en positiv retning og være en ansvarlig investor.


I 2018 var vi i dialog med 422 selskaber 643 gange om 59 ESG-emner. Energieffektivitet, miljøregulering og energitransformation var de mest diskuterede emner.

Det varmeste emne er energi

Når vores investeringsteams mødes med de selskaber, vi investerer i, bliver der diskuteret en lang række væsentlige ESG-aspekter. Det kan for eksempel være arbejdsforhold, produktsikkerhed, anti-korruption og bæredygtighed generelt.

Den nye rapport for aktivt ejerskab i 2018 viser, at de emner der oftest blev diskuteret, var energieffektivitet og energistransformation.

"Der er en bevægelse mod energiproduktion med lavere CO2-udledning. Det giver interessante muligheder hos energi- og forsyningsselskaber. Og igennem tæt dialog med porteføljeselskabernes ledelse kan vi identificere de selskaber, der er bedst positioneret til at skabe langsigtet værdi. Eksempelvis zoomer vi ind på udviklingen af EV-infrastruktur, erstatning af kulbaseret energiproduktion samt olieselskaber, der fokuserer på at reducere deres CO2-udledning gennem renere energiformer," siger Kasper From Larsen, Senior porteføljeforvalter og sektorspecialist inden for energi og forsyning hos Danske Bank.

Reducerer risici og nye forretningsmuligheder

Kasper From Larsen mener, at energispørgsmål vil være højt på dagsorden i de kommende år, da selskaber i stigende grad bliver påvirket af nye teknologier, regulering og globale ændringer i forbrugeradfærd.

"Grøn energi er i stigende grad et fokusområde for samfundet og kunder rundt omkring i verden, og de selskaber, der tager del i transformationen, vil sandsynligvis være de bedste investeringer. Ud over at identificere investeringsmuligheder er vi også i dialog med porteføljeselskaber for at forbedre deres ESG-performance. På den måde påvirker vi dem både til at reducere risici inden for ESG - men måske endnu vigtigere - til at gribe forretningsmuligheder, der ellers kunne være gået tabt," siger Kasper From Larsen.

Se Danske Banks 2018 rapport om aktivt ejerskab her.

Hvad er aktivt ejerskab
Aktivt ejerskab handler om at bruge sine rettigheder som aktionær til at påvirke aktiviteter og ledelsen hos selskaber, man investerer i. Aktivt ejerskab er en af de mest effektive måder til at håndtere risici, maksimere afkast og bidrage positivt til samfundet. Aktivt ejerskab er en del af vores ansvar over for vores kunder for at kunne skabe det bedst mulige og mest stabile afkast.