ESG er et nøglebegreb inden for ansvarlig investering
ESG står for environmental, social & governance – på dansk miljømæssige og sociale forhold samt god selskabsledelse. I investeringsprodukter fra Danske Bank og Danske Invest anvendes ESG-faktorer sammen med finansielle faktorer til at vurdere potentialet i selskaber, og via dialog og aktivt ejerskab forsøger vi at påvirke selskaber i en mere bæredygtig retning.

I Danske Bank inddrager vi altid bæredygtighedsforhold i vores vurdering af de selskaber og lande, vi investerer i på vegne af kunder – også kendt som ESG-forhold. Det gælder også, når vi investerer i obligationer fra emerging markets, dvs. udviklingslande, men giver det overhovedet mening at tale om ESG i lande, som ofte kæmper med mere fundamentale problemer?

Bent Lystbæk er porteføljeforvalter for fonden Danske Invest Emerging Markets Debt, der investerer i statsobligationer fra lande som fx Mexico, Elfenbenskysten, Mongoliet og Jamaica, og han er klar i spyttet:

”ESG er ekstremt vigtigt, når vi vurderer et lands kreditrisiko – dvs. risikoen for at en obligationsudsteder ikke kan betale sin gæld eller får nedjusteret sin kreditværdighed. Det gælder især G’et i ESG, som står for governance, og som i vores vurdering af udviklingslandes statsobligationer handler om god regeringsførelse,” siger han.

”God regeringsførelse er et afgørende udgangspunkt for økonomisk vækst, da den hænger sammen med fx landets politiske rammer, økonomisk politik, privat ejendomsret og et kompetent retssystem,” tilføjer porteføljeforvalter Jacob Ellinge Nielsen.

Sammen med analytikerne Thomas Haugaard og Sorin Pirau udgør de to porteføljeforvaltere teamet bag fonden Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency.

Der er visse lande, hvor det rent kulturelt er lettere at få folk til at tale i enerum, fordi der er mindre risiko for aflytning.
Thomas Haugaard, analytiker i porteføljeteamet bag fonden Danske Invest Emerging Markets Debt.
VIDSTE DU AT emerging markets-obligationer er obligationer fra udviklingslande, og her kan investorer opnå højere forventede afkast end fra fx danske stats- og realkreditobligationer, men risikoen er også højere. Emerging markets-obligationer indgår som en del af porteføljerne i vores investeringsløsninger, hvor de bidrager til risikospredningen og kan øge det samlede risikojusterede afkast, og vi udbyder også flere fonde med fokus på emerging markets-obligationer.

Netværk overalt i verden
Da adgang til data og analyser på kreditrisiko i udviklingslande er begrænset og i mange tilfælde forældet, er det vigtigt for teamet at være på forkant eller i det mindste være opdateret på, hvad der sker i investeringsuniverset og i de enkelte landes regeringer. Det vil sige de forhold, der typisk knytter sig til landenes regeringsførelse.

Teamet skal for eksempel være helt opdateret på alle større politiske begivenheder i deres investeringsunivers – de ved altid, om der er valg i et af deres lande. Et politisk systemskifte i udviklingslande kan have stor betydning for landets kreditrisiko.

LÆS OGSÅ: Pludselig blev S det centrale bogstav – også i forhold til Adidas

“Før corona-pandemien rejste Sorin og jeg til omkring 20-25 lande om året og mødte politiske beslutningstagere, tænketanke, statsejede virksomheder, repræsentanter fra den private sektor eller nogle af de største finansielle institutioner i landet for at få en idé om deres politiske udfordringer og muligheder,” siger analytiker Thomas Haugaard og understreger, at denne kontakt er yderst vigtig for teamet.

På grund af den begrænsede rejseaktivitet har teamet kørt med en plan B i form af online-møder de sidste to år, og det har især været muligt, fordi de har gjort et godt stykke forarbejde i form af et stærkt internationalt netværk.


Thomas Haugaard, Sorin Pirau, Bent Lystbæk og Jacob Ellinge Nielsen.

Aflæsning af kropssprog
Det er primært analytikerne Thomas Haugaard og Sorin Pirau, som rejser ud i verden, og de glæder sig til at komme ud og få øjenkontakt med deres netværk igen. Det betyder meget for dem at vurdere kropssprog og læse mellem linjerne, når de stiller spørgsmål. Det gælder i særdeleshed, når G’et skal analyseres.

”Det er langt nemmere at få en fornemmelse af situationen, når du møder folk i virkeligheden. Møderne bliver mere dynamiske og dialogbaserede og deltagerne mere engagerede. Et Teams-møde kan godt virke lidt som oplæsning af et manuskript, og der kommer færre spørgsmål,” siger Sorin Pirau.

LÆS OGSÅ: Sådan kan dine investeringer presse Mærsk til at sejle grønt

Thomas Haugaard supplerer og påpeger, at i ekstreme tilfælde kan de fysiske møder også være afgørende for at få information.

”Der er visse lande, hvor det rent kulturelt er lettere at få folk til at tale i enerum, fordi der er mindre risiko for aflytning. I Venezuela er det nærmest umuligt at få noget ud af folk, medmindre du er der. I Tyrkiet har de en stærk præsident, som også skaber frygt for aflytning,” forklarer han.

På grund af fortsatte corona-restriktioner i mange lande forventer teamet først for alvor at komme ud at rejse senere på året.

Denne artikel er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning. Vær altid opmærksom på, at historisk afkast ikke er en indikation af fremtidigt afkast, som kan være negative. Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospektet, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet og information om klagehåndtering er tilgængeligt på dansk og kan findes her (under Dokumenter). Mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber kan findes her. Beslutningen om at investere i fonden bør træffes under hensyntagen til alle fondens miljømæssige og sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospektet.