Kvinder investerer mindre end mænd. Men når de gør, gør de det mere fornuftigt. I hvert fald i gennemsnit.

Når man kigger på statistikkerne, ser man tydeligt, at mænd investerer mere end kvinder. De investerer oftere, og de investerer større beløb. Faktisk sidder mændene på næsten 70% af den samlede investerede formue i Danmark.

Der kan være mange årsager til, at det billede ser ud, som det gør. Men det er ikke fordi, det er mindre vigtigt for kvinder at investere, end det er for mænd. Hertil kommer, at kvinder i gennemsnit lever længere end mænd, og derfor kan have behov for at spare mere op på lang sigt.

Kvinder investerer mindre end mænd. Men når de gør, gør de det bedre. Blandt andet fordi de køber og sælger mindre ofte end mænd.

 

Når kvinder investerer, gør de det mere fornuftigt

Kigger man på de kvinder, der rent faktisk investerer, kan man se et mønster, som burde få flere kvinder til at gå i gang med at investere, for deres adfærd stemmer faktisk bedre overens med det, som historisk set har givet de bedste afkast.

Der er tre markante forskelle på, hvordan mænd og kvinder i gennemsnit investerer. Og de mønstre lever temmelig godt op til den stereotype forestilling om, at mænd er impulsive og utålmodige, mens kvinder er bedre til at planlægge og holde fokus på helheden.

Det betaler sig at holde fast

Kvinder har en tendens til at holde fast i deres investeringer i længere tid end mænd. Og det har historisk set kunnet betale sig. Der er ingen garanti for, at markederne udvikler sig på samme måde i fremtiden, men set over en bred kam, har det givet et bedre afkast, jo længere tid man har fastholdt en investering.

Kvinder overvurderer sig selv mindre end mænd

Som beskrevet tidligere, handler mænd impulsivt, og er tilbøjelige til at købe og sælge aktier og obligationer oftere end kvinder. Det betyder, at mænd har højere handelsomkostninger end kvinder, fordi hver handel medfører en omkostning. Ifølge dette studie fra Quarterly Journal of Economics, har mænd, der investerer en udpræget tendens til overvurdere deres egne evner. Det får dem til at tro, at de kan slå markedet, og får dem til at købe og sælge alt for ofte. Resultatet bliver et lavere afkast på næsten 1% om året i forhold til kvinder.

Kvinder er bedre til at holde fokus på det lange sigte – det kan ses på deres afkast.

 

Kvinder investerer med mindre risiko

Mænd har en tendens til at investere med større risiko end kvinder. Det vil være nærliggende at tro, at det burde give mændene et højere afkast i gennemsnit end kvinder. Men højere risiko kan gennemsnitligt kun forventes at give et højere afkast, hvis det kombineres med en lang tidshorisont. Og netop det er ikke nødvendigvis noget, den gennemsnitlige mandlige investor er god til.

Så hvis du er en mand, er det måske ikke helt dumt at tænke på, hvad din kone, kæreste, mor eller søster, ville have gjort, næste gang du skal investere.

Denne artikel bygger på data fra Værdipapircentralen og Danske Bank.

Hør mere om forskellen på, hvordan mænd og kvinder investerer i afsnit #5 af ’Pengetanker’, Danske Banks podcast om investering.

Find den her