Se det som en langsigtet investering

”Et forældrekøb bør altid ses som en relativt langsigtet investering. For som forældre binder man sig ofte i minimum fem år, hvis den unge skal have både en bachelor og en kandidatuddannelse. Og det er jo superdejligt, at man kan hjælpe sine børn, men man skal også være bevidst om, at det jo som udgangspunkt både binder kapital og betyder øget gæld – og derfor har konsekvenser for, hvad forældrene selv kan gøre i den periode. Det kan være, at man selv også gerne vil købe et sommerhus eller en båd. Så det er en gode ide at planlægge lidt frem og forventningsafstemme, når man går ind i et forældrekøb.”

Er det godt eller skidt at købe bolig lige nu?

”Mange har efterhånden en tro på, at priserne vokser ind i himlen. Det er farligt, for der kan jo sagtens komme et dyk, og vi kan ikke spå om fremtidens boligpriser. Så i stedet for at se det som spekulation, skal man se forældrekøbet som en mulighed for at hjælpe sit barn til en studiebolig, der kan give mulighed for at komme godt gennem studierne. Og så er det en sidegevinst, hvis den stiger i værdi. Markedet er steget i ti år – så historisk skal der komme et tidspunkt, hvor det vender. Og derfor skal man have en robust økonomi, hvis man beslutter sig for et forældrekøb.

Vi laver scenarier, hvor vi ser på, om man kan sidde i boligen, hvis renten for eksempel stiger til fire procent, og man betaler afdrag. For en ting er, hvad man kan få godkendt af lån - og en anden er, hvad der er god rådgivning.”

Køb delevenligt

”Mange foretrækker at købe en treværelses lejlighed eller en delevenlig toværelses. Det giver mulighed for, at den unge kan få en roomie og på den måde få nogen at dele udgifterne med. En treværelses giver også mulighed for, at den unge kan bo der lidt længere – også efter studietiden – fordi den så er lidt mere fremtidssikret i forhold til, hvordan livet for den unge udvikler sig.”

Huslejen – ikke for høj – ikke for lav …

”På det område anbefaler vi altid, at man tager fat i en rådgiver inden for det felt, for der er flere regler for, hvad man må i forhold til markedsniveauet. En for lav leje kan blive betragtet som en gave, og en for høj leje kan ende i huslejenævnet – hvilket nok mest er et problem, hvis man senere lejer ud til andre end børnene. I forhold til den lave leje, skal børnene betale markedslejen, og så kan man overveje at give børnene en skattefri gave som ekstra hjælp. I 2021 må hver forælder give skattefrie gaver på op til 68.700 kr. til hvert barn.”

Hvilken finansiering skal vi vælge?

”Det er jo meget individuelt – og derfor anbefaler vi altid vores kunder at få rådgivning, inden de beslutter sig for finansieringen. Der er jo særlige fordele ved de forskellige låntyper – for eksempel kan det fastforrentede lån sikre, at gældens størrelse i højere grad passer til boligens værdi, hvis renten stiger og kurserne falder. Ofte anbefaler vi, at man nøjes med 60 procent realkreditfinansiering, hvis det er muligt, fordi man får omkostningerne til bidrag ned – og fordi det åbner alle døre, så man har frit valg på alle typer af lån inklusive afdragsfrihed. Det betyder, at forældrenes økonomi belastes mindst muligt.”

Mulighed for at overdrage formue

”Som reglerne er lige nu (juni 2021), kan forældrene senere sælge boligen til den unge for enten markedsværdien eller – hvis markedsværdien ikke er kendt - den offentlige vurdering plus/minus 15 procent. Det kan være en god måde at komme ind på markedet på – og giver jo et godt afsæt til den næste bolig. Men man skal her være ret sikker på, at man ikke selv pludselig står og skal bruge pengene – og være opmærksom på, at der på lidt længere sigt kan være mere end et barn, man gerne vil hjælpe.”

Hvad betyder de nye skatteregler på området?

Chefen for Investment Tax i Danske Bank, Neel Frederikke Gronemann, siger om de nye skatteregler:

”Der er flere ændringer i spil lige nu. Skatteministeren har bebudet, at de nye ejendomsvurderinger sendes ud fra september i år og herefter i etaper de næste par år. Det nye boligskattesystem, som blandt andet omfatter en ændret beregning af ejendomsværdiskatten, træder i kraft i 2024.

Samtidig er der indført nye regler for forældrekøb i virksomhedsskatteordningen. Fra den 1. januar 2021 har man ikke kunnet trække renteudgifter på forældrekøb fra i topskatten, når man bruger virksomhedsordningen. Effekten af dette er, at renteudgifternes fradragsværdi ændres fra cirka 56 procent til cirka 33 procent. Boligen til barnet eller andre nærtstående kan fortsat være i virksomhedsordningen, og hvis der flytter en person ind i boligen, som ikke er en nærtstående, kan renteudgiften fortsat trækkes fra i topskatten.”