Hvis du har et FlexLån®, der skal rentetilpasses til årsskiftet, har du allerede modtaget besked i din mobilbank og i din e-Boks om, at der er deadline på rentetilpasning lige om hjørnet. Deri står også, at en eventuel ændring af realkreditlån i forbindelse med rentetilpasning skal overvejes nøje.

En beslutning i forbindelse med en rentetilpasning er nemlig ikke nødvendigvis nem. Skal du fortsætte med samme låntype og profil, skal du lave et profilskifte eller skal du ændre til noget helt tredje? Uanset hvad du vælger, er det vores anbefaling, at du har gjort dig nogle tanker om fremtiden, dit økonomiske behov, din tidshorisont og hvor høj risiko, du har det godt med at tage.  


Hvad er en rentetilpasning?

En rentetilpasning er det der sker, når obligationerne bag et lån udløber og skal udskiftes med nogle nye obligationer, der ikke nødvendigvis har den samme rente.

Det er den valgte profil, der bestemmer frekvensen af rentetilpasninger. Har du eksempelvis et F1 lån, skal renten på dit lån tilpasses hvert år. Har du et F3 lån, sker det hver tredje år og på F5 lån sker det hver femte år.

Har du spørgsmål, kan du med fordel vende dem med din Private Banker.

Kontakt din Private Banker

Vil du vide mere om rentetilpasning?


Hvad sker der, hvis jeg ikke foretager mig noget?

Vælger du ikke at gøre noget, bliver renten automatisk tilpasset. I så fald kan du glæde dig over udsigten til en formentlig lavere rente efter rentetilpasning grundet den seneste tids bundrekorder for realkreditrenterne. Når den nye rente er fastlagt, vil du modtage besked fra Realkredit Danmark om, hvad den nye rente bliver, og lånet fortsætter derefter med den nye rente indtil næste refinansiering.

Alt afhængig af, hvor meget renten har ændret sig, kan det give mening at genbesøge din forskudsopgørelse og lave en ajourføring af dine renteudgifter.


Hvad er værd at overveje?

Om du skal fortsætte med samme profil, lave et profilskifte, hvilket betyder skifte fra eksempelvis F1 til F5, eller om du helt skal skifte låntype til eksempelvis et fastforrentet lån, afhænger af din økonomi og dine planer for fremtiden. Ved du eksempelvis, at du skal sælge din bolig inden for det næste år, kan et F1 lån være oplagt, da du mindsker din kursrisiko sammenlignet med eksempelvis et F5 lån.

Hvis du allerede ved, at du ønsker at omlægge dit lån, er det Realkredit Danmark og Danske Banks klare anbefaling, at dit lån omlægges i forbindelse med den kommende rentetilpasning, da du derved ikke kommer til at betale for at skulle ændre lån i ”utide”.

Hvis du skal rentetilpasse dit lån, er der desuden mulighed for at omlægge til et fastforrentet lån, der aktuelt ligger på et historisk lavt niveau. Hermed har du mulighed for at foretage gældspleje, da en eventuel restgæld vil kunne indfries billigere, hvis renten stiger. Dog skal det understreges, at det på ingen måde er givet, at vi vil opleve en rentestigning på fastforrentede lån, hvormed muligheden for gældspleje udebliver.


Sådan foregår det, når du vil rentetilpasse dit lån

  • Omtrent tre måneder før obligationerne bag dit nuværende realkreditlån i Realkredit Danmark med variabel rente udløber, modtager du en besked i din e-Boks og mobilbank om, at du bør tage stilling til, om du skal foretage en ændring af dit lån.
  • Senest to måneder før obligationerne bag lånet udløber, skal du have truffet en beslutning om, hvorvidt dit lån skal ændres. Deadline er d. 31. oktober. Hvis du ikke foretager dig noget, vil du fortsætte med den samme profil.
  • Auktionerne på obligationerne bag lånet løber af stablen i slutningen af november, og herefter får du besked fra Realkredit Danmark om din nye rente og ydelse.
  • 1. januar træder den nye rente i kraft, og derefter betales første ydelse med den nye rentesats. Du skal i den forbindelse huske at vurdere, om der er behov for at opdatere din forskudsopgørelse.


Jeg har et FlexLån® i Realkredit Danmark eller et rentetilpasningslån i et andet realkreditinstitut, men det skal ikke rentetilpasses d. 1. januar 2020

Hvis du er i den situation, at du ikke skal rentetilpasse nu, kan det i visse tilfælde alligevel være interessant at se på mulighederne for dit lån. Det skyldes blandt andet, at renterne på de fastforrentede obligationslån netop nu er ekstremt lave samt at bidragssatserne på fastforrentede lån kan være billigere end lån med variabel rente.

Det er vigtigt at pointere, at en indfrielse af et lån før den aftalte tid har nogle økonomiske konsekvenser for dig her og nu. I den forbindelse er der omkostninger, du skal betale. Gebyrerne afhænger blandt andet af, om du har optaget et lån ved et realkreditinstitut eller i din bank.

Hvis du skal rentetilpasse dit FlexLån® i Realkredit Danmark til d. 1. april eller har realkreditlån ved et andet realkreditinstitut, så er det også værd at tale med din Private Banker nu. Om det er økonomisk hensigtsmæssigt at omlægge dit lån, før det udløber, afhænger af flere parametre.

 

Jeg vil omlægge lån, hvad skal jeg gøre?

Hvis du ønsker at skifte FlexLån® ud med et andet lån i forbindelse med den kommende rentetilpasning, skal du kontakte din Private Banker hurtigst muligt. Din Private Banker vil i så fald inden d. 31. oktober 2019 hjælpe dig videre. En omlægning af dit lån kan betyde, at Danske Bank eller Realkredit Danmark skal vurdere din ejendom og indsamle yderligere information fra dig. Derfor er det vigtigt, at du kontakter din Private Banker allerede i dag

Kontakt din Private Banker