Han er blandt andet forfatter til bogen ”Thinking, Fast and Slow”, som er en international bestseller og en ledestjerne i meget af den, for tiden så populære, faglitteratur om nudging og adfærdsdesign.

Til New York Summit 2019 talte Daniel Kahneman under titlen “Fallacies of Investment Thinking”, altså ”mentale faldgruber inden for investering”. I videoen herunder kan du se et kort interview med ham fra konferencen, hvor han taler om netop det.

2354f45a-00090249-aa964b39

System 1 og 2 – hjernens funktioner ifølge Kahneman

I ”Thinking, Fast and Slow” beskriver Dr. Kahneman blandt andet, hvordan vores hjerner operer simultant i to forskellige funktioner, som han kalder ”system 1” og ”system 2”.

System 1 er det vi bruger, når vi træffer beslutninger uden at tænke aktivt over dem. En form for automatpilot, hvor hjernen, på baggrund af tidligere erfaringer eller seneste oplevelser (kaldet ankerpunkter), meget hurtigt beslutter sig for en handling. Det er et levn fra den gang mennesker levede i en mere primitiv og farlig verden, hvor det nogle gange var et spørgsmål om liv eller død at træffe en hurtig beslutning. System 1 træffer stadig langt størstedelen af vores beslutninger for os den dag i dag – nogle mener at helt op til 95 procent af vores beslutninger tages af system 1.

System 2 er den del af hjernen, der træffer de bevidste beslutninger – dem der kræver energi og hjerneaktivitet. Det kan eksempelvis være beslutninger der kræver at vi foretager komplicerede regnestykker, analyserer en situation eller andre former for systematisk tænkning.

De velovervejede beslutninger fylder mindst

Fordi vores hjerner er bygget til at træffe hurtige beslutninger, vil vores første indskydelse når vi står over for et problem ofte være en løsning, der bliver foreslået af system 1. Det er ofte en god ide, fordi det gør vores hjerne i stand til at økonomisere med sine kræfter, så vi ikke skal tænke grundigt over eksempelvis vejen til arbejde, eller bryder sammen over alle de muligheder vi har i en almindelige indkøbssituation i supermarkedet. Men der kan, ifølge Kahneman, også være situationer, hvor det havde været bedre for os, at tage os lidt bedre tid, og lade system 2 tage over - blandt andet når vi investerer. Men det er lettere sagt end gjort, for hjernen foretrækker at økonomisere med sine kræfter og lade system 1 træffe beslutningerne.

Dette er blot en brøkdel af det, ”Thinking, Fast and Slow” dækker. Hvis du er nysgerrig efter mere viden, kan du læse bogen, eller læse mere her, hvor også Kahnemans banebrydende undersøgelser af heuristikker og bias bliver beskrevet.