“Hvordan arbejder du med bæredygtighedsaspekter, når du, som porteføljeforvalter, investerer på vegne af kunderne?”

Ved at besvare dette spørgsmål giver Danske Banks porteføljeforvaltere deres perspektiver på eksempelvis ledelsesforhold på det russiske marked, hvordan oliebranchen kan påvirkes til at være en medspiller i den grønne omstilling, bæredygtighed i ejendomsbranchens værdikæde, vigtigheden af CO2-data, eller hvordan man kan investere i omstillingen til en mere bæredygtighed fremtid.

I Danske Banks årsrapport om bæredygtig investering ’Our Sustainable Investement Journey’ kan du læse porteføljeforvalternes historier om, hvordan de bruger Danske Banks strategi for bæredygtige investeringer (kaldet ESG Inside) på tværs af aktivklasser og investeringsfonde. Det er andet år rapporten udkommer, og den præsenterer også Danske Banks øvrige initiativer og resultater med at integrere bæredygtighed i investeringerne.

Som porteføljeforvaltere går vi i dialog med selskaberne for at få en bedre forståelse af komplicerede forhold og for at kunne understøtte og påvirke dem i den rigtige retning.”Olga Karakozova, seniorporteføljeforvalter

ESG Inside er en central komponent i Danske Banks ambition om at integrere bæredygtighed i kerneforretningen. Rapporten giver et indblik i, hvordan vores investeringsteams arbejder med bæredygtighed, og hvordan det understøtter bankens ambition om at levere attraktive afkast og skabe værdi til kunderne, påvirke selskaber til at tage hensyn til bæredygtighed og bidrage positivt til samfundet.

Stemmer på flere generalforsamlinger

I løbet af det seneste år har vi styrket processerne for at kunne stemme på generalforsamlinger hos selskaber, vi investerer i via indeksfonde. Det betyder, at vores investeringsteams har mulighed for at påvirke endnu flere selskaber i en positiv og mere bæredygtig retning.

“Det nye stemmeinitiativ gør, at vi aktivt kan bidrage til, at selskaberne bliver endnu bedre til at tænke i langsigtet værdiskabelse til gavn for investorerne og samfundet.”Thomas Otbo, Chef for Solutions og ansvarlig for indeksfonde

Bidrager til bedre rapportering af forretningskritiske ESG-data

Når vi skal analysere forretningskritiske ESG-aspekter, er det vigtigt at de tilgængelige data er af høj kvalitet. For at skabe bedre ESG-data kræver det, at investorer, selskaber og politikere samarbejder. I rapporten præsenterer vi fire fokusområder for at hjælpe og bidrage til, at selskaberne fortsætter deres rejse med at rapportere på forretningskritiske ESG-forhold, der skaber endnu større værdi for investorer.

Styrker ESG-integrationen med mDASH®

Vi har også udviklet vores eget ESG-analyseværktøj – kaldet mDASH® - for at gøre investeringsteams i stand til at tage ejerskab over ESG-analysen og fokusere på de ESG-forhold, der kan påvirke de økonomiske resultater hos selskaberne, der investeres i. mDASH® spiller en central rolle i arbejdet med bæredygtige investeringer og bruges af vores porteføljeforvalterne til at evaluere og vurdere selskabernes arbejde med bæredygtighed. Du kan læse mere om mDASH® her.

“mDASH® skaber stor værdi for os som porteføljeforvaltere, da vi kan adskille ESG-forhold med investeringsmæssig værdi fra uvæsentlige ESG-faktorer og samtidig skære igennem støjen fra bureauernes divergerende analyser af samme selskab.”Kasper Brix-Andersen, chef for aktivt forvaltede aktiefonde

Læs ’Our Sustainable Investment Journey’

Læs porteføljeforvalternes bæredygtighedshistorier og mere om bankens arbejde og resultater med bæredygtige investeringer i årsrapporten ‘Our Sustainable Investment’ her.