Når Kasper Brix-Andersen analyserer et selskab integrerer han de såkaldte ESG-faktorer på linje med de finansielle faktorer for at finde veldrevne selskaber, der kan skabe gode, langsigtede afkast. I videoen herunder kan du høre ham fortælle, hvordan det foregår, og hvordan han ser på mulighederne for at gå i dialog med selskaber om bæredygtighed. Det kan nemlig potentielt bidrage til at give bedre afkast på sigt.

8c6ef58c-00090249-fa252239

Hvad betyder ESG?

ESG står for environment, social og governance. Eller på dansk miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. Vi kigger på alle disse faktorer, når vores porteføljeforvaltere vurderer et selskabs bæredygtighed.

Læs mere om bæredygtige investeringer i Danske Bank og mød flere porteføljeforvaltere