Inden længe er endnu et år slut, og vi er på vej ind i et nyt. Men inden det sker, er der et par små justeringer, som mange kan have glæde af at lave.

Når et kalenderår rinder ud, rinder et skatteår også ud. Derfor er der nogle deadlines, som det kan være en god ide at være opmærksom på. Der kan nemlig være penge at spare for dig og din familie. Det drejer sig om:

 • Ekstra indbetaling på pension
 • Gaver til børn, børnebørn og svigerbørn
 • Frivillig indbetaling af restskat

Ekstra indbetaling på pension

Overvej, om du vil indbetale ekstra til din pension. Dette kan også være relevant, hvis du har fået udbetalt opsparede feriemidler i år, og samtidig har personlig indkomst, der betyder at feriemidlerne beskattes med topskat.

Der findes flere forskellige måder, du kan indbetale ekstra på din pension.

Ekstra pensionsindbetalinger kan være en fordel for dig, hvis du betaler topskat, og i nuværende år har tjent penge, som du ikke skal bruge nu og her. Indbetalinger på pension giver nemlig et fradrag i topskatten, og det kan være en fordel for dig, når du bliver pensionist, hvis dine udbetalinger holder sig under det niveau, hvor der skal betales topskat.

Hvis din samlede pensionsopsparing overstiger 10-12 mio. kroner, når du går på pension, kommer du dog sandsynligvis til at betale topskat, når pensionen skal udbetales. Ydermere bliver afkast på pension beskattet med 15,3 pct.

 

 1. Indbetal på en ratepension
  Man kan med fuldt fradrag indbetale op til 57.200 kroner om året på en ratepension. Har du indbetalt mindre end dette, kan det være en idé at indbetale hele beløbet, da det udløser et fradrag i skat nu og her.
 2. Indbetal på livsvarig pension
  Alt hvad man indbetaler til en livsvarig pension, oprettet på en arbejdsgiveradministreret ordning, udløser et fradrag i skatten nu og her. Dog skal en frivillig indbetaling kunne indeholdes i resten af årets løn.
 3. Indbetal på en privat tegnet livsvarig pension
  Har du ikke en pensionsordning gennem din arbejdsgiver, kan du tegne en privat livsvarig pension. På den kan du med fuldt fradrag indbetale op til 52.600 kroner om året. Hvis du ønsker at indbetale mere, kontakt din Private Banker.
 4. Indbetal på en aldersopsparing
  Alle danskere kan indbetale op til 5.300 kroner om året på en aldersopsparing. Det lyder måske ikke af meget, men det har den fordel, at et eventuelt afkast du får af at investere aldersopsparingen kun bliver beskattet med 15,3 pct. Hvis der er fem år eller mindre, til du når din folkepensionsalder, kan du indbetale 50.200 kroner om året, så dette er særlig relevant for dig, der snart skal på pension. Aldersopsparing giver ikke et skattefradrag, til gengæld er opsparingen afgiftsfri ved udbetaling
 5. Selvstændig? Benyt 30%’s ordningen
  Som selvstændig har du mulighed for at indbetale op til 30 pct. af årets overskud på en livsvarig pension og få fuldt fradrag. Dette kan potentielt give store indbetalinger.

Gaver til børn, børnebørn og svigerbørn

Hvis du føler dig ekstra gavmild her op til den søde juletid, kan du give gaver for op til 67.100 kroner til dine børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn om året, før modtageren skal betale gaveafgift på 15 pct. Skæringsdatoen følger kalenderåret, så hvis du planlægger at give en pengegave, kan det være en grund til at gøre det før årsskiftet.

Forældre og bedsteforældre kan hver især give en afgiftsfri gave på 67.100 kroner om året til børn, børnebørn osv. – uanset barnets alder. Svigerforældre kan hver især give op til 23.500 kroner om året til deres svigerbørn.

Du kan eventuelt vælge at give penge via vores produkt Danske Gave. Her kan pengene bliver båndlagt ind til barnet er 18, 21 eller 25 år. Spørg din Private Banker for at høre nærmere om mulighederne, eller læs her

Vær opmærksom på, at når forældre giver umyndige børn f.eks. værdipapirer, så sker beskatningen af udbytte og renter hos forældrene indtil udgangen af det år, hvor barnet fylder 18 år. Ved salg af værdipapirerne sker beskatning hos barnet selv.

Hvis forældrene derimod har oprettet en aktiesparekonto på barnets vegne, sker beskatningen hos barnet selv med en fast sats på 17%.

Restskat: Frivillig indbetaling

Hvis du i årets løb har tjent mere, end du har oplyst på din forskudsopgørelse, kan du sandsynligvis have fordel af at indbetale beløbet som frivillig restskat. Hvis du har likviditeten til det og indbetaler frivilligt, undgår du at betale renter til skattevæsnet. De præcise satser for næste år kendes ikke endnu, men vi forventer, at de ligger i et leje som ligner satserne fra i år. Satserne i indeværende år er 2,0 pct. for skyldig skat, hvis den blev indbetalt før 30. juni. Efter 1. juli steg satsen til 4,0 pct.

Kontakt din Private Banker

Hvis du tænker, at nogle af de ovenstående muligheder lyder som noget for dig, er du som altid velkommen til at kontakte din Private Banker for at få vurderet mulighederne i forhold til din og din families økonomi.

Hvad med næste år?

Hvis du ved, at du også næste år vil benytte en af ovenstående muligheder, behøver du ikke vente til slutningen af 2021. Eksempelvis kan du foretage frivillige pensionsindbetalinger eller give dine børn pengegaver igen allerede den 2. januar.

Vi forventer, at de fleste af de ovennævnte satser bliver reguleret lidt op i 2021. Blandt andet vil det afgiftsfri gavebeløb blive hævet til 68.700 kroner for børn, børnebørn, mv., og 24.000 kroner til svigerbørn.

Kontakt din Private Banker